Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Nowa Rada Zboru Warszawa-Centrum

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 03/06/2007 | Jan Kot

W dniu 2 czerwca br. w centralnym zborze stołecznym Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przeprowadzono wybory wyłaniając nowy skład Rady Zboru (rady parafialnej), która swą społeczną służbę będzie pełnić przez najbliższe dwa lata.

Funkcję przewodniczącego Rady Zboru (tzw. Pierwszego Starszego Zboru) ponownie pełnić będzie prezbiter Waldemar Pieszka (fot.).

Jego najbliższymi współpracownikami zostali: Zdzisław Kot, Andrzej Mirek, Leszek Czernicki i Dariusz Górski.

W trakcie wyborów, w których wzięli udział członkowie lokalnego kościoła, łącznie wyłoniono do Rady Zboru 12 osób, oraz do sprawowania urzędów pomocniczych kolejnych 7 osób.

Zebranie Wyborcze prowadził, z upoważnienia seniora Okręgu Mazowieckiego, pastor Andrzej Siciński – redaktor naczelny Chrześcijańskiego Instytutu Wydawniczego, a zarazem doradca prawny Zarządu Kościoła. Spotkanie wyborcze było też dobrą okazją do zadawania mu pytań i dyskusji nt. nowego statutu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Duchowny ten jako jeden ze współtwórców znowelizowanych przepisów prawa kościelnego i sekretarz Komitetu Statutowo-Kanonicznego chętnie i wyczerpująco odpowiadał na każde z pytań, co było znakomitą okazją do poszerzenia wiedzy na temat ustroju i organizacji Kościoła w Polsce.

Tej soboty, prócz interesującego kazania (homilii) pastora Andrzeja Sicińskiego nt. „niebiańskiej świątyni”, zbór warszawski przeżywał jeszcze szczególne chwile związane z obchodami Dnia Matki. Młodzież z własnej inicjatywy przygotowała dla wszystkich rodziców szczególny program, który był wyrazem podziękowania za trud włożony w ich wychowanie. Z tej okazji wręczono wszystkim paniom, a w szczególności mamom - piękne róże dołączając do nich oryginalne życzenia. Oryginalne bo... filmowe.

Grupa kilkunastu osób znalazła czas by zrealizować medialny projekt w postaci nagrania filmowego, podczas którego składali życzenia swoim mamom i opowiadali kim one dla nich są... Profesjonalny klip z dynamiczną muzyką (zrealizowany przez Marka Antosika), oraz zabawne akcenty programu sprawiły niezwykłą radość nie tylko obecnym mamom, ale i całemu zgromadzeniu. Ta mobilizacja i współpraca młodzieży pokazała, że jest ona prawdziwym skarbem zborowej społeczności, wypełniona niezwykle bogatym potencjałem, optymizmem i chęcią działania...

Był także czas na wyrażenie życzeń dla mam przez grupę dzieci pod kierownictwem zborowej katechetki - Małgorzaty Czernickiej. Piosenki, wiersze i pełne uroku „teatralne” dokonania milusińskich roztoczyły uśmiech na twarzach licznej publiczności. „Koncert życzeń” zakończył występ Andrzeja Klimaszewskiego, który wykonał przy gitarze jedną ze swoich ballad.

Ten dzień w zborze warszawskim minął w miłej, rodzinnej atmosferze, a powołanie nowej Rady Zboru daje nadzieję na jeszcze efektywniejszą pracę na rzecz Kościoła i społeczeństwa w Stołecznym Mieście Warszawa.

W tym miejscu należy podziękować radnym poprzedniej kadencji - za dotychczasową służbę oraz pastorowi Zbigniewowi Makarewiczowi, duszpasterzowi zboru - za konsolidacyjną postawę i za wspieranie wszelkiej aktywności misyjnej na terenie lokalnego kościoła w tym okresie.

Jan Kot
© www.adwentysci.waw.pl





























































MEDIA







REKLAMA




REKLAMA




ADRA DLA DZIECI




(c) 2006-2009 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.