Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Przewodniczący Diecezji Południowej wybrany!

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 02/06/2007 | Jan Kot

Wczoraj tj. w piątek 1 czerwca br. podczas drugiego dnia obrad odbywającego się w Wiśle (woj. śląskie) XLII Zjazdu (Synodu) Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wybrano na stanowisko przewodniczącego Diecezji - pastora Tadeusza Niewolika.

Wcześniej duchowny ten był wieloletnim pracownikiem Diecezji Południowej, a przed laty także jej sekretarzem.

Od 2003 roku piastuje funkcję dyrektora Chrześcijańskiego Instytutu Wydawniczego "Znaki Czasu" w Warszawie. Pastor Tadeusz Niewolik na stanowisku przewodniczącego Diecezji Południowej zastąpił pastora Jana Krystę, sprawującego ten urząd przez ostatnich 10 lat.

Walny Zjazd delegatów obradujący w Wiśle w toku dalszych obrad dokonał także wyboru pozostałych członków Zarządu Diecezji. Na stanowisko sekretarza Diecezji powołano ponownie pastora Marka Rakowskiego, a funkcję skarbnika Diecezji sprawować będzie nadal Teresa Nowicka-Miroń.

Siedziba Zarządu Diecezji Południowej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego znajduje się w Krakowie przy ul. Lubelskiej 25. Diecezja ta skupia 50 zborów (parafii) i grup na terenie południowej Polski zorganizowanych w pięć okręgów: świętokrzyski, opolski, śląski, małopolski i podkarpacki.

Ponadto na terenie Diecezji Południowej działa Korespondencyjna Szkoła Biblijna, a także Dom Opieki Samarytanin.

Więcej na temat Diecezji Południowej czytaj na stronie www.maranatha.pl
UWAGA!!!

W dniu jutrzejszym
(tj. w sobotę 2 czerwca br.) w Górnośląskim Centrum Kultury
w Katowicach odbędzie się uroczyste Nabożeństwo Dziękczynne, inaugurujące nową kadencję
Rady Diecezji Południowej
na lata 2007-2011.

Dla zainteresowanych podajemy PROGRAM

Rys. M. Lemański/advent.pl

Zobacz fotoreportaż z sesji administracyjnej Zjazdu Diecezji Południowej


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2009 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.