Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

ONZ o roli organizacji religijnych

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 24/05/2007 | Jan Kot

Organizacja Narodów Zjednoczonych dostrzega rolę jaką mogą odegrać w rozwijaniu i realizowaniu socjalnych i pokojowych kwestii na świecie - organizacje religijne.

"Zadziwiającym jest to, że ONZ w końcu dostrzegła religie" - mówi Jonathan Gallagher, stały reprezentant Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przy ONZ. "Podczas ostatnich zebrań, a szczególnie na Międzywyznaniowej Konferencji na Rzecz Pokoju, mówcy podkreślali rolę organizacji religijnych w usprawnieniu naszego świata".

"Najlepszy czas jest właśnie teraz na dialog międzyreligijny i pokój" - stwierdził ambasador Filipin Hilario G. Davide w sprawozdaniu 18 kwietnia br., w ONZ-towskim Raporcie o Dialogach Miedzywyznaniowych.

Spotkanie zorganizowane przez Komitet Pozarządowych Organizacji Religijnych, nie jest ostatnią grupą, która ponagla członków ONZ aby przedsięwzięli kroki do pokojowych, wspólnych działań światowych religii i grup wyznaniowych. Davide poinformował o zbliżających się rozmowach na wysokim szczeblu i udziale w nich różnych religii, które mają się odbyć w siedzibie ONZ.

"Tylko 5 lat temu, byłoby to nie do pomyślenia" - zauważył Azza Karam, doradca spraw kultury i zaludnienia przy ONZ: "a teraz dialogi międzywyznaniowe rosną jak grzyby po deszczu. Wiele organizacji ONZ otwiera się na współpracę z organizacjami religijnymi".

Emanuel Kattan z Przymierza Cywilizacji, podkreślił ważność miedzykulturowego porozumienia i dialogu międzywyznaniowego. Społeczności religijne podtrzymują fundamentalne role w nauczaniu młodzieży i w mediach. Wkład religijnych organizacji pozarządowych musi być wzięty pod uwagę i realizowany".

Mówiąc o zmianach jakie zachodzą w postrzeganiu przez ONZ roli organizacji religijnych, rzecznik światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego pastor Rajmund Dąbrowski, zwraca uwagę na zwiększające się wsparcie finansowe, udzielane przez nie. Jeśli chodzi o perspektywę komunikacji międzynarodowych organizacji, dostrzega jak ogromną rolę odgrywają ugrupowania wyznaniowe i jak wiele jeszcze mogą wnieść w rozwój społeczeństwa".

"Warto zauważyć, że ONZ również uznaje tę rolę, jaką kościół może odegrać. Oczywiście, nieograniczony wpływ religijny na ONZ byłby destrukcyjny, mimo to - nowoodkryte otwarcie na spełniane role przez organizacje religijne i wspólne zrozumienie powinny być pochwalone" – dodaje pastor Dąbrowski.

ANN, tłum. Elżbieta Stacherska-Kot dla www.adwentysci.waw.plMEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2009 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.