Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

"PROJEKT STWORZENIE"

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 22/10/2013 | jk

Projekt Stworzenie to międzynarodowe przedsięwzięcie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, które ma zwrócić uwagę na naszą wiarę w biblijny opis stworzenia świata.


Fantastyczna okazja do ewangelizacji...

Niebiosa opowiadają chwałę Boga,
A firmament głosi dzieło rąk jego.
Dzień dniowi przekazuje wieść,
A noc nocy podaje wiadomość.
Nie jest to mowa, nie są to słowa,
Nie słychać ich głosu...
A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk.
(Ps 19,2–5 Biblia warszawska)


Z przyjemnością pragnę ogłosić inaugurację projektu Stworzenie, znakomitego ogólnoświatowego programu i potężnego narzędzia ewangelizacji. Akcja Stworzenie to fantastyczna okazja do głoszenia ewangelii: ukazuje niesamowite Boże dzieło stworzenia oraz wspiera biblijny kreacjonizm młodej Ziemi i dosłowny sześciodniowy tydzień stworzenia, jak również podkreśla piękno siódmego dnia tygodnia, soboty.

Zrealizowany w ramach projektu film dokumentalny wywyższa biblijną prawdę, przedstawiając Boga jako miłosiernego Stwórcę i Odkupiciela poprzez biblijne teksty, którym towarzyszą olśniewające zdjęcia i inspirująca muzyka Orkiestry Filharmonii Praskiej.

Błogosławieństw programu doznało już wiele ludzi i mamy nadzieję, że płynących z niego korzyści ewangelizacyjnych doświadczy każdy zbór na świecie. Kampania niesie olbrzymie możliwości kontynuacji w postaci seminariów i lekcji, stwarzając adwentystom dnia siódmego więcej okazji do zawierania nowych znajomości z członkami społeczności lokalnej i dzielenia się z nimi ewangeliczną nadzieją.

Program można przystosować do potrzeb różnych rejonów świata, wykorzystując przygotowane z góry skrypty wykładów lub wykłady własnego autorstwa. Kampania Stworzenie to fantastyczne narzędzie, które znakomicie pasuje do naszej akcji Powiedz to Światu i zapowiada się jako wielka pomoc w akcji Misja w Miastach.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia tego pomysłowego sposobu wywyższenia Boga jako autorytetu we wszechświecie i w naszym życiu poprzez głoszenie poselstwa trzech aniołów, w miarę jak przybliżamy się do dnia powtórnego przyjścia naszego Pana.


- pastor Ted Wilson, przewodniczący światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

ŚWIĘTO STWORZENIA

Kiedy ostatnio w waszym zborze na nabożeństwie uczczono potęgę Boga jako Stwórcy i czerpano wiarę z dokonanego przezeń dzieła stworzenia?

Wyznaczając sobotę 26 października 2013 r. na Święto Stworzenia, „uznajemy Boga za naszego Stwórcę, a także następstwa, które ma dla nas ta biblijna nauka (…) w celu zaprowadzenia ogólnoświatowego poczucia jedności w propagowaniu tego poglądu w pozytywnym świetle”.

Ponieważ miliony ludzi uznają w Darwinie ojca teorii ewolucji, pod którą się podpisują, chciejmy w naszych kościołach i społecznościach lokalnych postawić w centrum wszechświata Boga.

Zachęcamy, abyście wespół z adwentystycznymi zborami na całym świecie uczynili z soboty 26 października 2013 r. Święto Stworzenia. Świadomi, że data 26 października może nie być odpowiednia dla wszystkich, proponujemy wyznaczyć na te obchody dogodniejszy termin.


© Adventist.org
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński
MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2009 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.