Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Ważne oświadczenia Generalnej Konferencji

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 01/07/2010 | jk

W niedzielę 27 czerwca Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wydał pięć oświadczeń dotyczących takich drażliwych zagadnień jak przemoc wobec kobiet i dzieci, stworzenie świata i globalne ubóstwo.

– Oświadczenie ujęto w kontekście rozwiązania problemu skrajnej nędzy – skomentował ostatnie z wymienionych zagadnień Lowell C. Cooper, wiceprzewodniczący Kościoła, dodając, że ogólnoświatowe protestanckie wyznanie adwentystyczne wspomaga oenzetowski plan zmniejszenia biedy na kuli ziemskiej o co najmniej 50% do roku 2015.

Cooper przedstawił pokrótce stanowiska delegatów na spotkaniu w Georgia Dome podczas LIX Sesji Generalnej Konferencji. Oświadczenia, zatwierdzone 23 czerwca przez adwentystyczny komitet wykonawczy, przedstawiono jedynie gwoli poinformowania ogółu zgromadzonych.

Kościół adwentystyczny na nowo potwierdził, że wierzy w biblijne sprawozdanie o stworzeniu świata, że czyni starania, aby „pielęgnować oraz chronić dzieci i młodzież przed osobami (…) dopuszczającymi się wobec nich jakiejkolwiek przemocy”, oraz że uznaje wagę swobody wypowiadania się na tematy religijne, którą władza może zawęzić tylko w ograniczonych sytuacjach.

– Adwentyści Dnia Siódmego zdają sobie sprawę, że obraza uczuć religijnych może być bardzo, ale to bardzo zapalnym tematem w wielu społeczeństwach, być może nawet na całym świecie – oznajmił Cooper. – Musimy się nauczyć, jak korzystać z wolności słowa, mówiąc o wartościach i wierzeniach cenionych przez innych ludzi.

Pozostałe oświadczenia zawierały szczegółowe stanowisko Kościoła adwentystycznego w sprawie globalnego ubóstwa oraz apel o położenie kresu przemocy wobec kobiet i dziewcząt.

Stanowisko w kwestii przemocy wobec kobiet, stanowiące dodatek do oświadczenia o bezpieczeństwie dzieci, świadomie sformułowano w kontekście jednej płci, ponieważ „statystyki na całym świecie wskazują, że we wszystkich społeczeństwach ofiarą przemocy padają częściej kobiety i dziewczęta”, powiedział Cooper.

Dodał też, że „stanowisko to ujęto akurat tak a nie inaczej, po to aby zwrócić uwagę na globalną skalę problemu i bardzo silne poparcie dla sprawy przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego”.

Stanowisko Kościoła w kwestii stworzenia świata „pełni rolę fundamentu dla adwentystycznego sposobu myślenia i dotyczy czegoś znacznie poważniejszego aniżeli tylko sprawy początków”, stwierdzi Cooper.


© Arin Gencer/Adventist News Network
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2009 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.