Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Asystenci skarbnika i sekretarza GC powołani

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 30/06/2010 | jk

W niedzielę 27 czerwca Komitet Nominacyjny Generalnej Konferencji wybrał dwudziestu jeden asystentów trzech departamentów: Sekretariatu, Skarbu i Departamentu Prezydialnego. Wszyscy oni uzyskali aprobatę delegatów zgromadzonych w Georgia Dome w Atlancie na 59 światowym kongresie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Wybór obejmował dziewięciu wiceprzewodniczących, spośród których czterech piastuje to stanowisko po raz pierwszy – są to: 1) Delbert Baker, rektor Oakwood University, 2) Geoffrey G. Mbwana, przewodniczący Wydziału Afryki Wschodniej i Środkowej, 3) Benjamin D. Schoun, starszy sekretarz oraz 4) Artur A. Stele, przewodniczący Wydziału Euroazjatyckiego z siedzibą w Moskwie.

Baker piastował funkcję rektora Oakwood University od roku 1996. Mbwana, zanim w 2002 roku zasiadł w fotelu przewodniczącego wydziału, którego siedziba mieści się w Nairobi, sprawował urząd sekretarza diecezji i rektora wyższej uczelni. Schoun był wcześniej prezesem Światowego Radia Adwentystycznego (AWR) i prodziekanem Seminarium Duchownego na Andrews University; odbył służbowe podróże do ponad 80 krajów. Stele pełnił stanowisko przewodniczącego od 2000 roku.

Nowi członkowie zastąpią trzech dotychczasowych wiceprzewodniczących: Marka A. Finleya, Eugene Hsu i Gerry'ego D. Karsta. Trzeci wakat powstał wskutek wybrania Teda N.C. Wilsona na przewodniczącego ogólnoświatowego Kościoła adwentystycznego.

Pięcioro innych wiceprzewodniczących zostało ponownie wybranych na pięcioletnią kadencję – są to: Lowell C. Cooper, Armando Miranda, Pardon K. Mwansa, Michael L. Ryan i Ella S. Simmons.

Asystent sekretarza Homer W. Trecartin awansował do rangi wicesekretarza. Trecartin, niegdysiejszy student misjonarz w Brazylii, pełnił m.in. funkcję sekretarza i skarbnika Unii Środkowowschodniej oraz dyrektora planowania Biura Misji Adwentystycznej Generalnej Konferencji.

Delegaci zaakceptowali kandydatury pięciorga asystentów sekretarza, w tym trzech nowych osób na tym stanowisku: 1) Roberta S. Folkenberga Jr., przewodniczącego Diecezji Górnej Kolumbii w stanie Waszyngton, 2) Haralda Wollana, sekretarza Wydziału Transeuropejskiego i 3) Johna Thomasa, koordynatora programu Pomocy Międzynarodowej na Union College w Nebrasce.

Folkenberg, syn byłego przewodniczącego Generalnej Konferencji, pełni urząd przewodniczącego unii od półtora roku. Służbę kaznodziejską rozpoczął jako pastor w Port Charlotte na Florydzie, skąd następnie przeniósł się do Chin. Sprawował także funkcję wicedyrektora programu ShareHim. W oświadczeniu wydanym w poniedziałek 28 czerwca oznajmił, że zrzeka się pełnienia funkcji asystenta sekretarza na rzecz dalszego sprawowania urzędu przewodniczącego Diecezji Górnej Kolumbii. Czujemy, że Bóg powołał nas teraz – powiedział – do Diecezji Górnej Kolumbii i z niecierpliwością czekamy, aby dalej służyć i pracować z tamtejszą wspaniałą duchową rodziną.

Wollan stanowisko wydziału, którego siedziba mieści się w Anglii, piastuje od 2001 roku. Wcześniej był zwierzchnikiem Kościoła w Bangladeszu, przez wiele lat pracował także w Kościele w Sierra Leone. Karierę rozpoczął jako pastor w Norwegii, gdzie sprawował też urząd przewodniczącego diecezji.

Eksnauczyciel historii Thomas, zanim został dyrektorem szkoleniowego programu pomocowego, spędził 22 lata jako dyrektor akademii i uczestniczył w kilkudziesięciu wyprawach misyjnych. Osobom, które mają ukończone kursy pierwszej pomocy i jeżdżą do różnych części świata (np. na Haiti) pomagać po katastrofach naturalnych, nowatorski program daje możliwość zdobycia w tej dziedzinie stopni naukowych.

Dwoje pozostałych asystentów sekretarza to Rosa T. Banks oraz Augustin Galicia, którzy ponownie będą pełnić ten urząd.

Stanowisko asystenta sekretarza zwolniło się wskutek przejścia na emeryturę Claude'a Sabot oraz awansu G.T. Ng do rangi sekretarza i Trecartina do rangi wicesekretarza.

W Departamencie Skarbu Juan R. Prestol został ponownie wybrany na wiceskarbnika, zaś troje asystentów skarbnika (George O. Edwakhe, Daisy Orion i Roy E. Ryan) pozostało na tych samych urzędach. W fotelu asystenta sekretarza zasiadł również J. Raymond Wahlen II.


© Edwin Manuel García i Tim Lale/ANN
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl


Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2009 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.