Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Funkcje zwierzchników regionalnych obsadzone

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 29/06/2010 | jk

Pastor Dan Jackson, zwierzchnik Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kanadzie, został nowym przewodniczącym wydziału Północnej Ameryki, wybranym 28 czerwca przez delegatów Kościoła światowego podczas sesji administracyjnej w Atlancie, stan Georgia, USA.

Kandydatura 61-letniego Jacksona, została zgłoszona przez Komitet Nominacyjny i zatwierdzona na sesji Generalnej Konferencji przez delegatów. Zastąpi on Dona Schneidera, który zajmował to stanowisko od roku 2000.

Ponadto, Lisa M. Beardsley została pierwszą kobietą w służbie Kościoła Adwentystów wybraną na stanowisko Dyrektora ds. Edukacji. Posiada ona stopień magistra Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Loma Linda, doktorat z Psychologii Edukacji Uniwersytetu Hawaii w Manoa, oraz MBA z Claremont Graduate Uniwersity w Kalifornii.

Beardsley, poprzednio piastująca stanowisko wicekanclerza ds. akademickich na Uniwersytecie Loma Linda, rozpoczęła pracę w siedzibie głównej Kościoła światowego w roku 2005 jako współpracownik w departamencie edukacji.

Willie and Elaine Oliver, którzy obecnie kierują działalnością Duszpasterstwa Rodzinnego w Kościele Ameryki Północnej, zastąpią Rona i Karen Flowers w prowadzeniu tego programu dla Kościoła światowego.

Willie Oliver otrzymał doktorat z socjologii rodzinnej, posiada stopień magistra Doradztwa Pastoralnego i Socjologii Rodzinnej. Elaine jest absolwentem Wyższej Szkoły Edukacji ze specjalnością doradztwa i rozwoju studentów. Jest współpracownikiem wiceprzewodniczącego działu Zarządzania Rekrutacją na Washington Adventits University, a wraz z mężem Williem służy podczas kazań, prowadzi wykłady małżeńskie, rekolekcje i seminaria na temat budowania relacji. Oliverowie są małżeństwem już od 25 lat i rodzicami studentów uniwersytetu - córka Jessica i syn Julian.

Nowy przewodniczący Północnej Ameryki, który został opisany w lutowym wydaniu Adventist World, tak zareagował na wybór jego osoby: „Bóg nigdy nie powołuje nas do dzieła, do którego jesteśmy przysposobieni, a to dzieło tak bardzo mnie przerasta. Ale ponieważ On mnie powołał, ja to akceptuję z największą pokorą i z ogromną wdzięcznością dla Dona Schneidera” - powiedział Jackson.

Odnosząc się do rezultatu wyborów, Schneider wyznał, „Jackson jest wspaniałym chrześcijaninem, którego przywództwo pełne było zaangażowania w misję Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.”

Jackson to rodowity Kanadyjczyk i, poza wyjątkiem pełnienia służby przez pięć lat w wydziale Południowej Azji, mieszkał i prowadził Kościół w Kanadzie. Jest absolwentem Canadian University College i Andrews University, gdzie zdobył tytuł magistra religii i teologii systematycznej.

Podczas swojej kariery, Jackon służył Kościołowi jako pastor, nauczyciel i zarządca. Obecnie jest zwierzchnikiem Kościoła w Kanadzie. Dan i Donna, jego żona, mają trójkę dzieci i czworo wnuków.

„Moje myśli i modlitwy są z nim” - powiedział Carlton Byrd, pastor Kościoła adwentystycznego w Atlancie. „Mam ten przywilej spotkania się z nim na sesji i już nie mogę się doczekać naszej współpracy.”

Jackson jest jednym z trzech nowych przewodniczących wydziałów Kościoła adwentystycznego. Blasious M. Raguri jest nowo wybranym przewodniczącym wydziału Wschodnio-Centralnej Afryki, zastępując Geoffreya G. Mbwana, który został wybrany na stanowisko głównego wiceprzewodniczącego Kościoła światowego. Guillermo E. Biaggi zastąpi Artura A. Stele’a na stanowisku przewodniczącego wydziału Euro-Azjatyckiego; Stele został także wybrany na stanowisko głównego wiceprzewodniczącego.

Inni przewodniczący regionalni pozostali na swoich stanowiskach odpowiadając za regiony: Bruno R. Vertallier, wydział Euro-Afrykański; Israel Leito, wydział Inter-Amerykański; Jairyong Lee, wydział Północnej Azji i Pacyfiku; Erton C. Kohler, wydział Południowej Ameryki; Barry D. Oliver, wydział Południowego Pacyfiku; Paul S. Ratsara, wydział Południowej Afryki i Oceanu Indyjskiego; John Rathinaraj, wydział Południowej Azji; Alberto C. Gulfan, wydział Południowej Azji i Pacyfiku; Bertil Wiklander, wydział Transeuropejski oraz Gilbert Wari, wydział Zachodnio-Centralnej Afryki.


© Mark A. Kellner/Adventist Review
Tłum. Estera Strama dla www.adwentysci.waw.pl


Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2009 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.