Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Lekcje Biblijne 1/2008

REKLAMA | 03/12/2007 | jk

Zachęcamy do lektury kwartalnika do studiowania Pisma Świętego "Lekcje Biblijne" zatytułowanego "Uczniostwo". Choć uczniostwo jest tematem rozważanym przez chrześcijan od wieków, to jednak dla pierwszych naśladowców Jezusa było czymś więcej niż tematem.

Dla nich uczniostwo było doświadczeniem, pójściem za Panem. Uczniostwo w zasadzie było więzią — przekształcającą, wyzwalającą i wzmacniającą. Czym było uczniostwo dla nich, tym musi się stać także dla nas.

W Lekcjach Biblijnych w tym kwartale przyjrzymy się uczniostwu jako doświadczeniu między Jezusem a tymi, których On powołał jako swoich uczniów. Zbadamy, co obejmowało uczniostwo i kto jest prawdziwie uczniem. Prześledzimy także proces stawania się uczniem i główne cechy uczniostwa.

Porównamy uczniostwo ustanowione przez Chrystusa z uczniostwem, jakie propagowali inni nauczyciele pozyskujący uczniów. Ponadto przyjrzymy się takim kwestiom jak: potencjalni uczniowie, płeć a uczniostwo, pochodzenie etniczne a uczniostwo, pouczenia związane z uczniostwem oraz uczniostwo pod presją.

Krótko mówiąc, rozważymy, czego potrzebujemy, by być współczesnymi uczniami, żyjącymi w czasie poprzedzającym rychłe, jak wierzymy, powtórne przyjście Pana.

Kwartalnik zawiera także wybrane teksty biblijne opatrzone krótkim komentarzem, przygotowane do studium Biblii na co dzień.
By zamówić książki lub czasopisma wejdź na stronę internetową wydawnictwa.MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2009 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.