Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Oni są wśród nas...

PRZEMOC | 05/03/2007 | Jan Kot

Przyjechała na spotkanie z mężem i koleżankami. Znałam Ją od dawna. Skromna, cicha, a zarazem miła osobowość. Matka kilkorga dzieci, żona wspaniałego męża. Tak Ją odbierałam przez te wszystkie lata znajomości.
Czytaj więcej...

Oświadczenie w sprawie przemocy seksualnej nad dziećmi

PRZEMOC | 20/02/2006 | admin

Przemoc seksualna nad dziećmi ma miejsce wtedy, kiedy osoba starsza lub silniejsza od dziecka używa swojej siły, autorytetu czy zaufania, jakie ono do niego ma, w celu angażowania dziecka w zachowania lub czynności seksualne.
Czytaj więcej...

Przemoc w rodzinie

PRZEMOC | 20/02/2006 | admin

Przemoc w rodzinie oznacza ataki wszelkiego rodzaju — słowne, fizyczne, emocjonalne, seksualne, a także aktywne i bierne zaniedbywanie — czyny, jakich w gronie rodzinnym dopuszcza się jedna osoba wobec drugiej.
Czytaj więcej...

Oświadczenie w sprawie dopuszczania się przemocy i znęcania się w rodzinie

PRZEMOC | 20/02/2006 | admin

Adwentyści dnia siódmego opowiadają się za godnością i wartością każdej istoty ludzkiej i potępiają wszelkie formy przemocy fizycznej, seksualnej i emocjonalnej oraz znęcania się w rodzinie.
Czytaj więcej...

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2009 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.