Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Kiedy co dnia...

POEZJA | 06/04/2007 | Jan Kot

Kiedy co dnia
Przychodzę na Golgotę i wspominam
Jak Panie Ciebie tam prowadzili
Jak szydzili opluwali
Tak pytam siebie sam
Czemu ja swym złem
Nie przestaje Ciebie tam wieść
Przekuwać gwoźdźmi zaniechania
Zwątpienia zakłamania nie wyznania
Powrotem do złego…
Czemu każdego dnia zapieram się Ciebie
Nie mówiąc o Tobie
Nie czyniąc czego Ty Panie pragniesz
Gdzieś po drodze zostawiam swój krzyż
W zamieszaniu codziennego dnia

I dopiero tu na Golgocie kiedy tak wspominam
Twoją mękę
Pragnę Twego Panie mnie zmienienia
W sile Twej ofiary
Zmartwychwstania Przemienienia Zbawienia
W Twym Jezu
Pustym grobie
Proszę Ciebie Panie
Napełnij mnie Twym Duchem
Przemień przeprowadź
Do Siebie doprowadź


© Andrzej Mirek, 4 kwietnia 2007

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2009 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.