Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Nazwa i misja Kościoła

Dwa ważne wierzenia związane są z nazwą Adwentyści Dnia Siódmego. Jesteśmy ludźmi, którzy gorąco wierzą w bardzo bliskie, powtórne przyjście Jezusa Chrystusa - od tego pochodzi nazwa "adwentyści". Druga nazwa - "dnia siódmego" - związana jest z dniem danym przez Boga, siódmym dniem tygodnia, sobotą, jako cotygodniowym świętem ku Jego czci. Adwentyści nazywają to święto także szabatem lub sabatem.

NASZA MISJA

Misją Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest głoszenie wszystkim ludziom wiecznej Ewangelii w kontekście tzw. trójanielskiego poselstwa z księgi Objawienia św. Jana 14,6-12, aby prowadzić ich do przyjęcia Jezusa jako osobistego Zbawiciela, połączenia ich z Jego Kościołem oraz przygotowania na Jego bliski powrót. Jak wyraził to przewodniczący światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, pastor Jan Paulsen: "Naszym zadaniem jest wyjść i dotrzeć do ludzi. To ludzie liczą się ponad wszystko".

NASZA METODA

Prowadzimy naszą misję pod przewodnictwem Ducha Świętego przez:

Kazanie: Spełniając polecenie Chrystusa (Mat. 28,18-20) głosimy całemu światu poselstwo miłości Bożej objawionej w pojednawczej służbie Syna Bożego i w Jego śmierci dla naszego odkupienia. Uznając Biblię za nieomylne objawienie woli Bożej, przedstawiamy jej pełne przesłanie, łącznie z drugim przyjściem Chrystusa i trwałym znaczeniem prawa dziesięciu przykazań, w tym pamiątki sabatu, siódmego dnia tygodnia.

Nauczanie: Uznając, że rozwój umysłu i charakteru jest istotny w Bożym planie odkupienia, inspirujemy do zrozumienia Boga, Jego Słowa, i stworzonego wszechświata w całej pełni.

Uzdrawianie: Akceptując nacisk, jaki Biblia kładzie na dobre samopoczucie całej osoby, uważamy ochronę zdrowia i leczenie chorych za zadanie priorytetowe i dzięki naszej służbie dla ubogich i uciśnionych, współpracujemy z naszym Stwórcą w Jego miłosiernym dziele odrodzenia. Wierzymy także, że w wielu przypadkach Bóg odpowiada na modlitwy o zdrowie w nadzwyczajny sposób, dokonując natychmiastowego uzdrowienia chorych na zasadzie cudu.

NASZA WIZJA

Stosownie do wielkich proroctw Pisma Świętego, za kulminacyjny punkt Bożego planu uważamy odnowienie całego stworzenia, aby było w zupełnej harmonii z doskonałą wolą Boga i Jego sprawiedliwością.

Na podstawie oświadczenia Rady Naczelnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego podczas sesji wiosennej w Silver Spring, Maryland, Stany Zjednoczone, w kwietniu 1993 roku.

[za:] http://www.advent.pl/nazwa_i_misja.html


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2009 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.