Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

„Misja w Wielkich Miastach” – Warszawa 2014

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 18/04/2014 | jk

Jesteśmy wdzięczni Bogu za inicjatywy misyjne, jakie są podejmowane w Europie i na całym świecie, aby dotrzeć z poselstwem ewangelii zbawienia do ludzi w wielkich miastach. Ewangelizacja Europy, wychodzi naprzeciw potrzebom Starego Kontynentu, który zdominowany został przez kulturę postmodernistyczną i bardzo szybko postępującą sekularyzację. Dobrze, że uświadamiamy sobie zachodzące przemiany społeczne, zaczynamy więcej o tym mówić i dyskutować oraz planować misję uwzględniając współczesny sposób myślenia i styl życia.

W przeciwieństwie do szybko zmieniającego się świata, treść ewangelii zawsze jest taka sama. Ewangelia kieruje nasz wzrok na kochającego Boga, który nieustannie ma rozpostarte na krzyżu ręce zapraszające nas do szczególnej społeczności z Nim. Ewangelia jest niezmienna w swoim przesłaniu i treści, natomiast formy jej głoszenia i sposoby jej zwiastowania powinny być zawsze dostosowywane do kontekstu kulturowego, w którym jest głoszona.

Obecny problem, z którym Kościół musi się zmierzyć, to nie problem różnic konfesyjnych chrześcijaństwa, ale problem wiary w sensie ogólnym. Fundamentalne a zarazem elementarne treści wiary, takie jak, wiara w Boga oraz Jego Słowo tj. Pismo Święte, jako najwyższy autorytet w sprawach doktryny i wiary, został w ostatnim czasie mocno zachwiany przez powszechny upadek autorytetów. W tym również upadek autorytetu Kościoła, jako instytucji oraz duchowieństwa, jako przedstawicieli wartości moralnych. Krótko mówiąc, przekazywane treści nigdy nie będą miały siły przebicia się w społeczeństwie dopóki Kościół, jako instytucja i duchowieństwo nie doświadczą wewnętrznej „ewangelizacji”. Duchowa wewnętrzna przemiana jest największą z naszych potrzeb.

Współczesne metody pracy powinny wyjść naprzeciw wszelkim uprzedzeniom, które uniemożliwiają i blokują ludzi na przekazywanie treści ewangelii. Coraz bardziej zauważalna alergia na wszystko, co jest związane z religią, wiarą i kościołem powoduje, że ludzie nie mają ochoty podejmować jakiegokolwiek tematu, który dotyczy tych obszarów. Moglibyśmy stwierdzić, że my chrześcijanie sami sobie jesteśmy tego winni. Powszechne utożsamianie patologicznych postaw i zachowań nagłaśnianych przez media z całością chrześcijaństwa jest krzywdzące wobec tych, który wiernie świadczą swoim życiem i służbą słowa o niezmiennych wartościach ewangelii. Budowanie wiary w niewidzialnego Boga w społeczeństwie odbywa się między innymi przez tych, którzy widzialnie Go reprezentują i są spadkobiercami Jego wartości. Jest ogromnym wyzwaniem dla tych, którzy zamierzają otwierać swoje usta, aby przemawiać w Jego imieniu.

Ogólnoświatowy projekt Generalnej Konferencji "Misja w wielkich miastach" ma za zadanie zainspirować członków Kościoła do przemyślenia, jakie rzeczywiste wartości reprezentujemy. Czy głoszone przez nas standardy są dostrzegalne przez kontaktujących się z nami ludzi? A może my sami potrzebujemy „ewangelizacji” i doświadczenia ewangelii na nowo? Zapewne uczestnictwo w działaniach misyjnych jest szansą dla każdego współwyznawcy, aby duch ewangelii Jezusa przeniknął nasze życie i abyśmy na nowo doświadczali mocy Bożej przekształcającej serce, umysł i życie człowieka.

Uznaję, za wielki przywilej i ogromną odpowiedzialność, że Misja w Wielkich Miastach w naszym kraju zaczyna się od Warszawy naszej stolicy, gdzie mam przywilej służyć, jako duszpasterz wszystkich miejscowych zborów. To dzięki współpracy z kierownictwem Diecezji Wschodniej oraz stołecznymi zborami mogę współuczestniczyć w organizacji wielu programów misyjnych.Zdrowie to wybór

Nasze działania misyjne rozpoczęliśmy już w ubiegłym roku wykładami pod tytułem: „Zdrowie to wybór”, które prowadziła dr Iwa Jonik. Był to cykl spotkań, na których mogliśmy zapoznać się między innymi z takimi zagadnieniami jak: osteoporoza, zapalenie i zwyrodnienie stawów, otyłość i cukrzyca, choroby serca i naczyń (zawał, udar, nadciśnienie), nowotwory - jak ich uniknąć, jak wspomóc leczenie, choroby wątroby, jelit, płuc, nerek i tarczycy.

Wykłady miały za zadanie nie tylko zaznajomić słuchaczy z genezą tworzenia się chorób poszczególnych organów czy całych układów ludzkiego organizmu, ale przede wszystkim przedstawić zasady profilaktyki, aby wskazać sposoby zapobiegania chorobom, a w przypadku ich występowania, jak wspomóc leczenie.

Niezwykła frekwencja na spotkaniach świadczyła (średnio 120 osób na każdym spotkaniu), jak ważne dla każdego człowieka jest zdrowie, jeden z największych darów Bożych. Każdy z wykładów poprzedzony był wystawą Expo Zdrowie, podczas której wszyscy uczestnicy mogli zbadać swoją kondycję fizyczną, sprawdzić procentową ilość tkanki tłuszczowej, wydolność płuc, ciśnienie oraz poziom cukru we krwi. Dodatkowym atutem spotkań, były stałe konsulacie z lekarzem, który mógł ustosunkować się do indywidualnych problemów zdrowotnych każdego uczestnika.

Program zakończony został degustacją, na której można było testować przeróżne smakołyki zdrowej kuchni propagowanej na ostatnim wykładzie, który jednocześnie był zapowiedzią kolejnych spotkań pod tytułem „Szkoła Zdrowego Odżywiania”.


„Misja w Wielkich Miastach” – Warszawa 2014

Całoroczny cykl spotkań – Warszawa 2014, rozpoczął koncert charytatywny pieśni religijnej w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który zgromadził wielu słuchaczy. Wśród wykonawców mogliśmy wysłuchać: Dorothy Porawski-Orzechowską, Igę Polubiec, Aleksandrę Harasim oraz zespół muzyczny Emaus.

Oprócz wystąpień muzycznych uczestnicy mieli okazję zobaczyć spektakl przedstawiony przez grupę teatralną Cogito z Łodzi Górnej na podstawie poezji Romana Brandstaettera oraz scenariusza i reżyserii Klaudii Karaudy. Koncert był zainaugurowany wystąpieniem pastora Mirosława Karaudy - przewodniczącego Diecezji Wschodniej, który w słowie wstępnym nie tylko przedstawił wykonawców, ale równocześnie oficjalnie rozpoczął cykl programów organizowanych w ramach Misji w Wielkich Miastach – Warszawa 2014.


SIĘGNIJ PO ŻYCIE

Pod tym tytułem rozpoczęto całoroczny cykl spotkań ewangelizacyjnych. Pierwszy kwartał poświęcony został zdrowiu fizycznemu. Na organizowanych spotkaniach zwrócona została uwaga na: zdrowe odżywianie, zdrowy oddech, zdrowy umysł i zdrowe relacje. Każdy z tych tematów reprezentowany był przez cykl spotkań zajmujących się różnymi aspektami zdrowia człowieka.


ZDROWE CIAŁO - Szkoła Zdrowego Odżywiania

To pierwszy cykl spotkań, prowadzonych od stycznia 2014 r. Główną prelegentką tych spotkań była Beata Śleszyńska, która jako żywieniowiec i dietetyk mówiła o zasadach przyrządzania zdrowych posiłków. Zwrócono uwagę na zdrowie w pełnym ziarnie, ale także o gorzkiej prawdzie o cukrze i wszelkich produktach rafinowanych, o roli tłuszczów w naszym organizmie, witaminach i pierwiastkach, które odgrywają bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu naszego ciała, ale również mają wpływ na nasze emocje i sposób pracy naszego mózgu.

Spotkania te, były prowadzone w formie warsztatów, na których oprócz części teoretycznej, słuchacze mieli okazję uczestniczyć na żywo w pokazach przyrządzania potraw. Część warsztatową spotkań prowadziła: Joanna Buczek i Magda Ignacak z wydatną pomocą medialną Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego "Głos Nadziei". Każde spotkanie kończyło się degustacją, na której można było smakować różnego rodzaju potrawy i napoje.


ZDROWY ODDECH - odwykowa terapia antynikotynowa

Od wielu lat prowadzona terapia antynikotynowa cieszy się ogromną popularnością w całym kraju. Spotkania poprowadził pastor Grzegorz Korczyc. Porzucenie nałogów jest podstawowym warunkiem szybkiego powrotu do zdrowia. To właśnie nałogi i uzależnienia od wszelkiego rodzaju używek powodują w znacznym stopniu utratę naszego zdrowia i osłabienie witalnych sił naszego organizmu. Palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków i używanie wszelkiego rodzaju używek stymulujących naszym układem nerwowym są zgubne i zabójcze w swoich skutkach i konsekwencjach. Uwolnienie się od tych nałogów jest ogromnym wyzwaniem nie tylko dla terapeuty, ale również dla każdego, kto podejmuję walkę z tego rodzaju uzależnieniem. Cieszymy się, że wielu uczestników prowadzonej terapii rzuciło palenie papierosów i wierzymy, że dzięki łasce Bożej będą mogli wytrwać w swoim postanowieniu bycia wolnym od tego zgubnego nałogu. Polecamy ich modlitwie i szczególnej opiece Bożej.


ZDROWY UMYSŁ – seminarium antystresowe

Kolejnym cyklem spotkań było seminarium antystresowe, które prowadził pastor Zdzisław Ples, z wykształcenia psycholog. To program sześciu spotkań, na których słuchacze mogli dowiedzieć się o zasadach higieny psychicznej i zasadach zdrowego myślenia. Stres jest współodpowiedzialny za najgroźniejsze choroby. A depresja jest uznana przez WHO za najbardziej rozpowszechnioną chorobę cywilizacyjną. Jak powszechnym problemem staje się depresja może świadczyć fakt, że w każdym kolejnym pokoleniu pierwszy atak depresji występuje w coraz młodszym wieku.

Wykłady oprócz wiedzy teoretycznej ubogacone zostały ogromną ilością praktycznych przykładów ilustrujących nieprawidłowe stereotypy myślowe, które wyniszczają nasze życie i jednocześnie mają ogromny wpływ na nasze zdrowie fizyczne. Stres i depresja, na których koncentrował się wykładowca mają swoje źródło w endogennych i egzogennych czynnikach warunkujących o naszym stanie myślowym i emocjonalnym. W większości przypadkach możemy pomóc naszemu organizmowi przez odpowiednie odżywianie, ruch i zmianę naszego myślenia. To pozytywne nastawienia do otaczającego nas świata może przynieść spokój i ukojenia naszemu ciału. To właśnie umiejętność akceptacji tego, czego nie możemy zmienić, cieszenie się z drobnych rzeczy oraz wydobywanie piękna z rzeczy i osób, które nas otaczają połączone z duża dozą optymizmu, wdzięczności i pozytywnego nastawienia do świata wpływają na stan naszych emocji i zdrowia psychicznego.

Było dla mnie wielką radością widzieć ludzi, którzy mimo własnych obowiązków codziennie przychodzili na spotkania, które zachęcały ich do życzliwego nastawienia do otaczającego nas świata, w domu, w pracy i najbliższym otoczeniu. Na spotkaniach, w których regularnie uczestniczyło ok. 100 osób, można było zauważyć i doświadczyć, jak duży wpływ na otoczenie mamy my sami. Jak często wystarczy jeden uśmiech, pogodne spojrzenie, aby zmienić nie tylko świat naszych myśli, ale mieć pozytywny wpływ na otaczających nas ludzi.


ZDROWE RELACJE – toksyczni ludzie

To dwudniowe wykłady, które w nawiązaniu do poprzednich spotkań skoncentrowane są na relacjach interpersonalnych. Wykłady odbywały się 15 i 16 marca i prowadziła je Klaudia Karauda. Toksyczni ludzie. Kim są? Jak się przed nimi bronić? Współczesna psychologia mówi, że każdy, kto uprzykrza ci życie, kto nie wspiera cię, nie cieszy się z twoich sukcesów, kto wysysa energię i udaremnia bycie szczęśliwym jest toksycznym człowiekiem. Jak więc rozpoznać takich ludzi? Jak z nimi żyć i nie dać się zranić? W końcu - Jak nie być trującym dla samego siebie? To szeroki wachlarz problemów, z którymi borykamy się każdego dnia. Jest jednak sposób, aby temu zaradzić tworząc zdrowe relacje.

Wierzymy, że Boże błogosławieństwo, które stale nam towarzyszy podczas wszystkich spotkań ubogaca zarówno słuchaczy, jak również samych organizatorów. Obdarza nas nie tylko wiedzą, ale przede wszystkim kieruje nasz wzrok na tego, który jest naszym Stworzycielem, Doradcą, Lekarzem i Odkupicielem. Ponieważ od Niego pochodzi wszelkie dobro i do Niego ono prowadzi.

- pastor Krzysztof Romanowski

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.