Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

OŚWIADCZENIA ZWIERZCHNIKA KOŚCIOŁA ADS NA UKRAINIE

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 21/02/2014 | jk

W związku z przelewem krwi i dziesiątkami zabitych osób w Kijowie i w innych miastach całego kraju w dniach 18-20 lutego, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego na Ukrainie wyraża szczere kondolencje rodzinom wszystkich ofiar i współczucie dla poszkodowanych i rannych. Wierni smucą się z powodu istniejącej sytuacji i pokładają nadzieję w Bożej pomoc w przezwyciężaniu sytuacji.

Wiemy z Ewangelii, że Jezus Chrystus obdarzał tą miłością i współczuciem ludzi różnych narodowości, religii i przekonań politycznych, w tym tych, którzy w swoim czasie byli po drugiej stronie "barykady". W każdym przypadku, starał się pomóc w cierpieniu, aby je uzdrowić, dać im nadzieję i zwrócić ich wzrok na Tego, który jest Miłością. On nigdy nie używał przemocy, a ni nie tłumaczył ich postępu, ale nauczał: "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi" (Mt. 5,9).

Adwentyści nadal modlą się za ludzi z Ukrainy, aby byli w stanie pokonać tę ciężką próbę, nie tylko zewnętrznie , ale także na poziomie motywacji i świadomych decyzji. Kościół Adwentystów wzywa do rozwiązania konfliktu pokojowym sposobem.

Pastor Victor Alexeenko, zwierzchnik Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na Ukrainie


Kijów, 20 lutego 2014


Drogie Siostry, Drodzy Bracia.

Łaska Wam i pokój od Pana naszego Jezusa Chrystusa w tym trudnym i napiętym czasie społecznej konfrontacji na Ukrainie!

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy jesteśmy świadkami i w pewien sposób uczestnikami wydarzeń, które odbywają się w centrum Kijowa i innych regionach kraju.

Świadkami - bo każdego dnia z niepokojem obserwujemy postęp tych procesów.

Uczestnikami - ponieważ wznosimy modlitwy do Pana o pokój i dobrobyt dla Ukrainy, o mądrość i roztropność dla wszystkich stron w konflikcie.

Ostatnie wydarzenia w Kijowie wskazują, że musimy połączyć wysiłki w modlitwie. W te dni, a zwłaszcza noce, gdy namiętności walczących stron osiągają temperaturę wrzenia, pociągając za sobą zagrożenie dla ludzkiego życia, zachęcamy wszystkich wierzących, by połączyli się we wstawienniczej modlitwie do Pana, prosząc Go o miłosierdzie dla ludzi z Ukrainy i o pokojowe rozwiązanie konfliktu, o pokorne serca i mądrość tych, którzy są odpowiedzialni za los swoich rodaków, o przyzwoite zachowanie tych, którzy uczestniczą w konflikcie, o zdrowy rozsądek i poczucie odpowiedzialności za ich wypowiedzi i działania wszystkich stron.

Apelujemy, byście nie angażowali się w działalność, która może wywołać nienawiść między ludźmi. Bądźcie tolerancyjni wobec siebie, niezależnie od poglądów ideologicznych, politycznych i religijnych. Nie zostawiajcie obraźliwych komentarzy na forach i portalach społecznościowych. Zamiast tego zachęcajcie oraz wzywajcie do rozwiązywania konfliktów drogą pokojową. Przemoc nigdy nie była uzasadnioną podstawą do budowy nowej, lepszej przyszłości w życiu prywatnym i publicznym.

Mając prawo do wyrażania swojej obywatelskiej postawy wdrażajcie ją w kontekście Bożych przykazań miłości do bliźniego. Nie dajcie się wciągnąć w wątpliwe działania i środki, które mogłyby przyćmić waszą reputację jako chrześcijan i świadomych członków społeczeństwa i zniszczyć dobre imię Kościoła, do którego należycie. Bądźcie zawsze ostrożni, zwłaszcza w tych trudnych dniach dla naszego kraju.

Niech Bóg ześle pokój dla długo cierpiącego ukraińskiego narodu (Księga Liczb 6,24-26).

Pastor Victor Alyeksyeyenko, zwierzchnik Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na UkrainieKijów, 21 lutego 2014
źródło: advenist.org.uaMEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.