Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Jest porozumienie ws. teologii ordynacji

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 30/07/2013 | jk

23 lipca członkowie Komitetu Rewizji Teologii Ordynacji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przyjęli stosunkiem głosów 86:8 (czyli prawie 11:1) wspólnie wypracowane oświadczenie w sprawie adwentystycznego pojmowania teologii ordynacji, realizując wstępnie przyświecający mu cel rozwiązania w duchu jedności niełatwych problemów związanych z wewnątrzkościelną dyskusją na temat ordynacji.

Zgodnie z oświadczeniem „Adwentyści Dnia Siódmego uważają ordynację w biblijnym znaczeniu za akt publicznego uznania przez Kościół tych, których Bóg powołał oraz wyposażył do służby kościelnej na szczeblu lokalnym i światowym”. Jak mówi dokument, biblijne przykłady ordynowanych osób obejmują starszych zboru i diakonów, a także „wędrownych starszych zboru, którzy trzymali pieczę nad licznymi zborami na większym terenie”.

Dokument wyjaśnia dalej następująco role osób ordynowanych: „W akcie ordynacji Kościół nadaje reprezentatywny autorytet jednostkom w określonej sferze służby, do której zostały mianowane, co może obejmować reprezentowanie Kościoła, głoszenie ewangelii, usługiwanie Wieczerzą Pańską, udzielanie chrztu, zakładanie i organizowanie zborów, przewodzenie członkom i wspieranie ich, przeciwstawianie się fałszywym naukom oraz ogólne służenie zborowi”.

W przeciwieństwie jednak do innych wyznań chrześcijańskich, u Adwentystów Dnia Siódmego ordynacja „nie nadaje szczególnych cech osobom ordynowanym ani nie wprowadza królewskiej hierarchii w łonie wspólnoty religijnej”.

Oświadczenie na koniec zwraca uwagę, że „ostatecznym wzorem służby chrześcijańskiej jest życie i dzieło naszego Pana, który przyszedł nie po to, aby mu służono, lecz aby służyć”.

Dokument zatwierdzono w drugim dniu obrad drugiego w tym roku spotkania członków komitetu, którzy zgromadzili się w centrum konferencyjnym niedaleko portu lotniczego Baltimore–Waszyngton. Wśród delegatów znajdowali się pastorzy, „świeccy” wyznawcy, uczeni i urzędnicy z całej globalnej wspólnoty adwentystycznej. Spotkaniu przewodzili Artur Stele – wiceprzewodniczący światowego Kościoła i dyrektor Instytutu Badań Biblijnych przy Generalnej Konferencji, oraz Geoffrey Mbwana – również wiceprzewodniczący światowego Kościoła.

– Kościół po raz pierwszy podjął gruntowne badania w celu pogłębienia teologii ordynacji – rzekł Mbwana niebawem po głosowaniu. – Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek dyskusji wokół tematu ordynacji koniecznie musimy najpierw zrozumieć teologię ordynacji. Dziś zaczęliśmy stawiać milowy krok, przyjmując wypracowane wspólnie oświadczenie, aby zarekomendować je Generalnej Konferencji: najpierw na jesiennej corocznej Radzie Kościoła, a potem na odbywającej się co pięć lat najważniejszej światowej sesji Generalnej Konferencji, aby zostało przyjęte jako oświadczenie ws. ordynacji.

Porozumienie w sprawie teologii ordynacji stanowi przygotowanie do innego zadania komitetu: dyskusji nad ordynacją kobiet do posługi pastorskiej. Debata na ten temat toczy się w Kościele adwentystycznym od lat. Na sesjach Generalnej Konferencji w latach 1990 i 1995 odrzucono wniosek postulujący ordynację kobiet do działalności duszpasterskiej. Komitet Rewizji Teologii Ordynacji ma opracować materiały do dyskusji i przedstawić swoje opinie, stosownie do których zostaną podjęte odpowiednie kroki na najbliższej światowej sesji Generalnej Konferencji w 2015 r. w San Antonio w Teksasie.

Według Billa Knotta, redaktora pisma Adventist Review i członka komitetu, „skoro Kościół może się porozumieć w sprawie teologii ordynacji, to daje nadzieję, że być może znajdzie też rozwiązanie, które uszanuje głębokie przekonania obu stron dyskusji”.


© Mark A. Kellner (Adventist Review)
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl


Czytaj także poprzednie informacje w naszym serwisie dot. debaty nt. rewizji teologii ordynacji:

- Kościół w Danii wstrzymuje ordynacje pastorów (2013)

- Debatowano w sprawie rewizji teologii ordynacji (2013)

- Polak w światowym Komitecie ds. Rewizji Ordynacji! (2012)

- Holenderscy adwentyści za ordynacją kobiet (2012)

- Oświadczenie ws. ustroju Kościoła (2012)

- Komitet Rewizji Teologii Ordynacji powolany! (2012)

- Wydział Transeuropejski a ordynacja kobiet. (2012)

- Oglądaj wywiad z Tedem Wilsonem "Naprzód w jedności". (2012)

- Historyczne ordynacje kobiet w USA. (2012)

- Ordynacja kobiet – Debata trwa. (2012)

- Kolejna diecezja za ordynacją kobiet (2012)

- Kolejna unia za ordynacją kobiet (2012)

- Telewizyjny apel o jedność Kościoła (2012)

- Wysłuchaj wystąpienia Jana Paulsena nt. jedności (2012)

- Treść apelu o jedność w Chrystusie (2012)

- Przywódcy Kościoła apelują o jedność w Chrystusie (2012)

- Unia Kolumbii mówi TAK dla ordynacji kobiet (2012)

- Apel przywódców Kościoła ws. ordynacji kobiet (2012)

- Unia Północnoniemiecka mówi TAK ordynacji kobiet (2012)

- Słowo wyjaśnienia o ordynacji kobiet. (2011)

- Jest decyzja w sprawie przywódczej roli kobiet (2011)

- Kościół na nowo zbada teologię ordynacji (2011)

- Gorąca debata nad kwestią kościelnych ordynacji (2011)

- O ordynacji kobiet rozmawiali w kuluarach delegaci na światowy zjazd Kościoła w 2010 roku

- Kwestia ordynacji kobiet była tematem światowego zjazdu Kościoła w Atlancie w 2010 roku

- O ordynacji kobiet nie tym razem (2010)

- Wysłuchaj archiwalnego wywiadu z pastorem R. Dąbrowskim nt. roli kobiet w Kościele
MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.