Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Debatowano w sprawie rewizji teologii ordynacji

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 21/01/2013 | jk

Obrady adwentystycznego Komitetu Rewizji Teologii Ordynacji, które odbyły się w dniach 15–17 stycznia 2013 roku nieopodal siedziby głównej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Silver Spring w stanie Maryland, zakończyły się obiecująco.

– Mamy szczerą nadzieję, że Kościołowi uda się osiągnąć porozumienie w kwestii ordynacji – stwierdził po sesji w wywiadzie telefonicznym Artur Stele, dyrektor Instytutu Badań Biblijnych przy Generalnej Konferencji. – Zakończyliśmy obrady bardzo optymistycznie, pewni Bożego prowadzenia. Mamy wiele powodów, aby dziękować naszemu Panu.

Komitet Administracyjny Generalnej Konferencji w październiku 2012 roku powołał Komitet Rewizji Teologii Ordynacji w celu przeanalizowania, co na temat ordynacji mówi Pismo Święte i czy przewidziana jest ona tylko dla jednej płci. Organ składa się ze 106 członków, w tej liczbie teologów, „świeckich” wierzących, pastorów i studentów Biblii z wszystkich trzynastu światowych wydziałów Kościoła. Z nominacji Generalnej Konferencji Stele został przewodniczącym komitetu, Geoffrey Mbwana wiceprzewodniczącym, a Karen Porter sekretarzem. Około 25% składu komitetu to kobiety.

Codzienne rozważania biblijne prowadzili: Kendra Haloviak-Valentine – profesor nadzwyczajny religiologii na La Sierra University, Mark Finley – specjalny asystent przewodniczącego Generalnej Konferencji Teda Wilsona oraz Joel Musvosvi – nowo mianowany rektor Solusi University. Po modlitwach o obecność i kierownictwo Ducha Świętego osoby wyznaczone do zbadania poszczególnych aspektów ordynacji przedstawiały odnośne referaty, dotyczące między innymi sposobu radzenia sobie z problemami doktrynalnymi w Kościele, historii ordynacji oraz hermeneutyki.

Po każdej z prelekcji cały komitet dyskutował na temat zaprezentowanego materiału. Drugiego dnia mniejsze grupy analizowały poszczególne zagadnienia oraz przedstawiały dotyczące referatów propozycje i rekomendacje, na podstawie których prelegenci poprawią swoje opracowania, te zaś zostaną wysłane do wydziałowych Komitetów Badań Biblijnych oraz do członków Komitetu Rewizji Teologii Ordynacji do zaopiniowania przed następną sesją.

Jak powiedział w wywiadzie jeden z członków komitetu, drugiego dnia po południu żywo wyrażono różnice zdań, „ale wtedy pastor Stele rzekł: «Pomódlmy się» i atmosfera się zmieniła. Zapanował ciepły chrześcijański duch i mogliśmy otwarcie dzielić się swoimi poglądami”.

Fragment podsumowującego obrady listu wystosowanego przez przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komitetu Rewizji Teologii Ordynacji do Komitetu Wykonawczego Generalnej Konferencji brzmiał następująco: „Członkowie komitetu byli pełni wdzięczności dla Boga za dobrego ducha, który panował na posiedzeniach. Prosimy o nieustawanie w modlitwach za to, by pracom komitetu przewodził Duch Święty”.

Druga z czterech zaplanowanych sesji odbędzie się w lipcu 2013 roku w stanie Maryland.


© Adventist Review/ANN 01/2013
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.plCzytaj także poprzednie informacje w naszym serwisie dot. debaty nt. rewizji teologii ordynacji:

- Polak w światowym Komitecie ds. Rewizji Ordynacji! (2012)

- Holenderscy adwentyści za ordynacją kobiet (2012)

- Oświadczenie ws. ustroju Kościoła (2012)

- Komitet Rewizji Teologii Ordynacji powolany! (2012)

- Wydział Transeuropejski a ordynacja kobiet. (2012)

- Oglądaj wywiad z Tedem Wilsonem "Naprzód w jedności". (2012)

- Historyczne ordynacje kobiet w USA. (2012)

- Ordynacja kobiet – Debata trwa. (2012)

- Kolejna diecezja za ordynacją kobiet (2012)

- Kolejna unia za ordynacją kobiet (2012)

- Telewizyjny apel o jedność Kościoła (2012)

- Wysłuchaj wystąpienia Jana Paulsena nt. jedności (2012)

- Treść apelu o jedność w Chrystusie (2012)

- Przywódcy Kościoła apelują o jedność w Chrystusie (2012)

- Unia Kolumbii mówi TAK dla ordynacji kobiet (2012)

- Apel przywódców Kościoła ws. ordynacji kobiet (2012)

- Unia Północnoniemiecka mówi TAK ordynacji kobiet (2012)

- Słowo wyjaśnienia o ordynacji kobiet. (2011)

- Jest decyzja w sprawie przywódczej roli kobiet (2011)

- Kościół na nowo zbada teologię ordynacji (2011)

- Gorąca debata nad kwestią kościelnych ordynacji (2011)

- O ordynacji kobiet rozmawiali w kuluarach delegaci na światowy zjazd Kościoła w 2010 roku

- Kwestia ordynacji kobiet była tematem światowego zjazdu Kościoła w Atlancie w 2010 roku

- O ordynacji kobiet nie tym razem (2010)

- Wysłuchaj archiwalnego wywiadu z pastorem R. Dąbrowskim nt. roli kobiet w Kościele

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.