Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

OPERACJA GLOBALNY DESZCZ 2013

FELIETON | 09/01/2013 | jk

Po tym jak wczesnochrześcijański Kościół spędził razem dziesięć dni prosząc o przyobiecane przez niebo błogosławieństwo, Bóg w dniu Pięćdziesiątnicy wylał swojego Ducha. I gotów jest uczynić to ponownie dzisiaj! Adwentystyczne zbory na całym świecie doświadczają odnowy w Duchu Świętym, uczestnicząc, za przykładem uczniów, w dziesięciodniowej Operacji Globalny Deszcz.

W ramach zainicjowanej przez Generalną Konferencję kampanii Ożywienie i Reformacja światowy Komitet Wykonawczy na dorocznej Radzie Kościoła w 2010 roku w Silver Spring w stanie Maryland uchwalił wniosek, aby co styczeń przez dziesięć dni Kościół Adwentystów Dnia Siódmego na całym świecie modlił się o wylanie Ducha Bożego. Tegoroczna akcja, zaplanowana na dni 9–19 stycznia, skupi się na codziennych spotkaniach modlitewnych. W sobotę, ostatni dzień przedsięwzięcia, odbędzie się szczególne nabożeństwo.

Adwentystyczne zbory, grupy i jednostki zainteresowane włączeniem się do ogólnoświatowej kampanii mogą zaopatrzeć się w przygotowane na tę okazję materiały, a także pobrać czytanki na każdy dzień pomocne szeregowym wyznawcom, liderom spotkań modlitewnych i pastorom w lepszym poprowadzeniu zebrań przeznaczonych na modlitwę o Ducha Świętego. Zaleca się, aby każda grupa poświęciła codziennie na wspólną modlitwę jedną godzinę. Osobom mieszkającym z dala od uczestniczącego w akcji kościoła zaleca się modlitwę indywidualną lub w gronie najbliższych.

Uczestnicy spotkań powinni mieć stale w pamięci słowa Jezusa z Dziejów Apostolskich 1,8: „Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami”(1).

Codziennie w porze modlitwy zachęca się do krótkich, wręcz jednozdaniowych modlitw, tak aby każdy z uczestników mógł się pomodlić więcej niż raz. Dzięki temu łatwiej będzie też utrzymać skupienie i uniknąć ewentualnego znużenia modlitwą. Amerykańska pisarka Ellen White radziła: „Wiele modlitw jest długich i mechanicznych, tak że nużą anielskich i ludzkich słuchaczy. Nasze modlitwy powinny być krótkie i konkretne. Jeżeli ktoś chce przedstawić Bogu długie, rozwlekłe prośby, niech zrobi to w odosobnieniu. Wpuśćcie do serc Ducha Bożego, a przepędzi wszelki sztywny formalizm”(2).

– Nasze modlitwy powinny być przesycone słowem Bożym – mówi Janet Page, obecna sekretarz ds. modlitwy i żon pastorów Stowarzyszenia Kaznodziejów przy Generalnej Konferencji. – Musimy mieć pewność, że przedstawiamy modlitwy zgodne z Bożą wolą. Modlimy się z nadzieją, że wszystkie zbory, zalążki zborów, grupy i wyznawcy połączą się we wspólnym wysiłku modlitwy o Ducha Świętego. Wiemy, że tylko przez wylanie obecności i mocy Ducha Bożego będziemy zdolni dotrzeć do tego świata z miłością Jezusa, aby mógł już niebawem powrócić.

Tę samą potrzebę podkreślała Ellen White, pisząc: „Trzeba opasać świat łańcuchem żarliwych, rozmodlonych wierzących. Niech wszyscy modlą się w pokorze. Sąsiedzi mogą się schodzić razem po kilka osób i modlić o Ducha Świętego. Osoby, które nie mogą wyjść z domu, niech zbiorą dzieci i razem uczą się wspólnej modlitwy. Mogą powoływać się na obietnicę Zbawiciela: «Gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich»”(3).

Przewodniczący światowego Kościoła adwentystycznego Ted Wilson, kierujący kampanią Ożywienie i Reformacja, nazywa niebem „niecierpliwe oczekiwanie, aby lud Boży przebudził się i szukał błogosławieństw Ducha Świętego. Boża obietnica «Proście, a otrzymacie» zostanie z pewnością wysłuchana. Bóg odpowie na modlitwy o wylanie Ducha Świętego. Dokończenie dzieła Bożego nie nastąpi tylko dzięki zwiększeniu wysiłków lub zróżnicowaniu metod. To moc działającego w życiu wierzących Ducha Bożego rozjaśni potężnie świat chwałą Bożą, aby Jezus mógł powrócić”.

W tym ważnym dziele potrzebne są modlitwy wszystkich, ale to wszystkich wyznawców. Każda gorliwa modlitwa o Ducha Świętego spotka się z potężną odpowiedzią, gdyż Bóg nie czeka na pogorszenie się stanu świata, lecz na to, by wierzący w jedności szukali swojego Pana. Jeżeli chcecie przyłączyć się do tegorocznej dziesięciodniowej prośby o Ducha Bożego w waszym życiu, odwiedźcie stronę www.tendaysofprayer.org i zgłoście swój akces.


© Janet Page/ Adventist World 01/2013
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl

(1). Biblia warszawska.
(2). Testimonies for the Church, t. 4, s. 71.
(3). Advent Review and Sabbath Herald, 03.01.1907.- Zobacz także 18 filmów z serii "Wysłuchane modlitwy"!

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.