Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Polak w światowym Komitecie ds. Rewizji Ordynacji!

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 07/12/2012 | jk

Przewodniczący adwentystycznego Komitetu Rewizji Teologii Ordynacji ujawnił w tym tygodniu skład komitetu, domykając tym samym proces powstania tego ciała.

Jak poinformowali funkcjonariusze kościelni, „osoby te prezentują różne poglądy i opinie na ten temat”.

Przewodniczący komitetu Artur Stele oświadczył, że głównym powodem podania do wiadomości nazwisk członków jest zachęcenie wszystkich adwentystów do modlenia się za nich.

– Potrzebujemy Bożego kierownictwa w całym procesie rewizji – stwierdził Stele, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i kierownika Instytutu Badań Biblijnych.

Komitet zawiązał się we wrześniu tego roku, po tym jak na sesji Generalnej Konferencji w czerwcu 2010 roku zobowiązano się zweryfikować teologię ordynacji. Kościół adwentystyczny w niektórych rejonach świata zezwala na pełnienie przez kobiety funkcji pastora, ale nie ordynuje ich na to stanowisko.

Jak oznajmił Stele, podejmowane są kroki w celu „dopilnowania, żeby proces rewizji był otwarty, uczciwy i przejrzysty”. Przewodniczący podał cztery następujące zadania komitetu:

* Zbadać historię analizy zagadnienia ordynacji w Kościele adwentystycznym.

* Pogłębić adwentystyczną teologię ordynacji.

* Zbadać zagadnienie ordynacji kobiet na pastorów.

* W punktach rozbieżnych skupić się na rozwiązaniach mogących wesprzeć orędzie, misję i jedność Kościoła adwentystycznego.

Prezydium komitetu spotkało się dotąd dwa razy, pierwsze zebranie plenarne ma się odbyć w przyszłym miesiącu.

Projekty dokumentów dotyczących poszczególnych zadań komitet prześle do Instytutu Badań Biblijnych w każdym z trzynastu światowych wydziałów Kościoła, po czym każdy z wydziałowych komitetów przedstawi swoje rekomendacje i propozycje.

Jak poinformował Stele, komitet ma zakończyć pracę latem 2014 roku.

Następnie światowy Komitet Wykonawczy na jesiennej Radzie Kościoła w 2014 roku zadecyduje o ewentualnym przedstawieniu własnych rekomendacji delegatom sesji Generalnej Konferencji w 2015 roku.

– Komitet Rewizji Teologii Ordynacji przystępuje do działania, całkowicie zdając się na Boże prowadzenie – powiedział Stele. – Prosimy o modlitwy, aby jego prace przebiegały pod Bożym kierownictwem w duchu życzliwości i otwartości.

W skład Komitetu Rewizji Teologii Ordynacji Generalna Konferencja powołała m.in. Polaka - pastora dr. Dariusza Jankiewicza, profesora Andrews University (powyżej na zdjęciu).


© Adventist News Network
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.plCzytaj także poprzednie informacje w naszym serwisie dot. debaty nt. ordynacji kobiet:

- Holenderscy adwentyści za ordynacją kobiet (2012)

- Oświadczenie ws. ustroju Kościoła (2012)

- Komitet Rewizji Teologii Ordynacji powolany! (2012)

- Wydział Transeuropejski a ordynacja kobiet. (2012)

- Oglądaj wywiad z Tedem Wilsonem "Naprzód w jedności". (2012)

- Historyczne ordynacje kobiet w USA. (2012)

- Ordynacja kobiet – Debata trwa. (2012)

- Kolejna diecezja za ordynacją kobiet (2012)

- Kolejna unia za ordynacją kobiet (2012)

- Telewizyjny apel o jedność Kościoła (2012)

- Wysłuchaj wystąpienia Jana Paulsena nt. jedności (2012)

- Treść apelu o jedność w Chrystusie (2012)

- Przywódcy Kościoła apelują o jedność w Chrystusie (2012)

- Unia Kolumbii mówi TAK dla ordynacji kobiet (2012)

- Apel przywódców Kościoła ws. ordynacji kobiet (2012)

- Unia Północnoniemiecka mówi TAK ordynacji kobiet (2012)

- Słowo wyjaśnienia o ordynacji kobiet. (2011)

- Jest decyzja w sprawie przywódczej roli kobiet (2011)

- Kościół na nowo zbada teologię ordynacji (2011)

- Gorąca debata nad kwestią kościelnych ordynacji (2011)

- O ordynacji kobiet rozmawiali w kuluarach delegaci na światowy zjazd Kościoła w 2010 roku

- Kwestia ordynacji kobiet była tematem światowego zjazdu Kościoła w Atlancie w 2010 roku

- O ordynacji kobiet nie tym razem (2010)

- Wysłuchaj archiwalnego wywiadu z pastorem R. Dąbrowskim nt. roli kobiet w Kościele

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.