Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Kolejna Unia za ordynacją kobiet

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 23/08/2012 | jk

Wieczorem 19 sierpnia członkowie Generalnej Konferencji, czołowi przywódcy światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, wydali oświadczenie w odpowiedzi na uchwałę Unii Pacyficznej (USA) o ordynacji pastorskiej niezależnie od płci, uznając tę uchwałę za „poważne zagrożenie” jedności światowego Kościoła, które ubiega trwający od października 2011 roku proces rewizji zagadnienia ordynacji.

Mimo że Kościół adwentystyczny nie ordynuje kobiet na pastorów, na specjalnie zwołanej radzie Unia Pacyficzna, z siedzibą w Kalifornii, przegłosowała w niedzielne popołudnie wniosek zatwierdzający „ordynację do służby kaznodziejskiej niezależnie od płci kandydata”.

Nastąpiło to trzy tygodnie po uchwaleniu przez inną amerykańską unię podobnego wniosku. Otóż Unia Kolumbii, z siedzibą w stanie Maryland, 29 lipca w drodze głosowania przyjęła wniosek o zarekomendowaniu swojemu komitetowi wykonawczemu uchwały zatwierdzającej ordynację niezależnie od płci. W kwietniu podobne głosowanie przeprowadziła też Unia Północnoniemiecka, której przywódcy zgodzili się później nie wdrażać jednak przyjętej uchwały.

Członkowie Generalnej Konferencji stwierdzili, że decyzje podjęte przez wszystkie trzy unie stoją w sprzeczności ze stanowiskiem światowego Kościoła. Przywódcy zaapelowali do wszystkich adwentystycznych jednostek administracyjnych o „powstrzymanie się od podejmowania niezależnych, samowolnych decyzji” i zapowiedzieli, że Komitet Wykonawczy Generalnej Konferencji na swoim następnym posiedzeniu, które odbędzie w październiku tego roku, zadecyduje, co począć w zaistniałej sytuacji.

*****


Poniżej przedstawiamy w całości oświadczenie członków Generalnej Konferencji z 19.08.2012 roku:

ODPOWIEDŹ NA UCHWAŁĘ PODJĘTĄ 19.08.2012 ROKU
PRZEZ RADĘ UNII PACYFICZNEJ


Siedemnaście milionów wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jednoczy w Duchu Świętym wspólne oddanie dla Chrystusa i prawd Słowa Bożego, naglącej misji czasów końca oraz powołanej przez Boga organizacji kościelnej. Zagrożenie któregokolwiek z tych elementów stwarza ryzyko dla jedności Kościoła. Przywódcy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wyrażają zatem aprobatę dla decyzji Unii Pacyficznej o niewprowadzeniu zmian do swojego statutu i pozostaniu w zgodzie z ogólnoświatowym Kościołem. Krok ten zmierza w dobrym kierunku. Członkowie Generalnej Konferencji są jednak poważnie zaniepokojeni kolejnym posunięciem Unii Pacyficznej, polegającym na ubieganiu kolegialnych postanowień globalnego Kościoła w sprawie ordynacji. Samowolne działania sprzeczne z przyjętymi w drodze głosowania decyzjami ogólnoświatowego Kościoła poważnie zagrażają jedności Kościoła.

Światowy Kościół uznaje niezwykle ważną rolę, którą kobiety odgrywają w życiu, służbie i przywództwie wspólnoty adwentystycznej, i zachęca je do aktywnego uczestnictwa w tych sferach. Ponieważ Komitet Administracyjny Generalnej Konferencji uchwalił już i rozpoczął najdokładniejszy w dziejach adwentyzmu proces rewizji teologii i praktyk ordynacji, w tym ordynacji kobiet, uchwała Unii Pacyficznej o „ordynacji do służby kaznodziejskiej niezależnie od płci” ubiega wyniki tejże rewizji. Wyraża ponadto brak zaufania do uczciwości przebiegu globalnego procesu rewizji, przyjętego i uchwalonego przez Generalną Konferencję – przewodniczących wydziałów, pastorów i świeckich wyznawców ze wszystkich trzynastu światowych wydziałów, które to osoby zasiadają w Komitecie Wykonawczym Generalnej Konferencji, złożonym między innymi z przewodniczących 125 unii tworzących światowy Kościół – jako wyraz sposobu, w jaki podchodzimy do wspólnych wyzwań. Działanie to stoi ponadto w sprzeczności z uchwaloną przez Generalną Konferencję Working Policy [podejmowanymi kolegialnie postanowieniami światowych przywódców, określającymi procedury postępowania i relacje obowiązujące wszystkie jednostki organizacyjne Kościoła – przy. tłum.] i nie liczy się z dotyczącymi praktyki ordynacji decyzjami, które zapadły na sesjach Generalnej Konferencji w latach 1990 i 1995.

Krok podjęty przez Unię Pacyficzną stanowi poważne zagrożenie jedności ogólnoświatowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W związku z tym w październiku 2012 roku, jak zapowiedziano już w innym sierpniowym oświadczeniu członków Generalnej Konferencji, Komitet Wykonawczy Generalnej Konferencji dokładnie przeanalizuje zaistniałą sytuację i ustali, co z nią począć. W Duchu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, członkowie Generalnej Konferencji zwracają się do wszystkich adwentystycznych jednostek administracyjnych, w tym Unii Pacyficznej, i do poszczególnych wyznawców o powstrzymanie się od podejmowania i wdrażania niezależnych, samowolnych decyzji.

Prosimy Boga, aby jedność, o którą modlił się Jezus w arcykapłańskiej modlitwie z 17 rozdziału Ewangelii św. Jana i której, jak czytamy w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, doświadczyli jego uczniowie, objawiła się dziś w jego Kościele. Modlimy się, aby jedność wpłynęła na życie ludzi, zmieniając ich łaską, jednocząc w miłości i uzdalniając w Duchu Świętym do głoszenia ginącej planecie jego orędzia czasów końca w całej pełni, przyśpieszając przyjście w chwale naszego Pana.

Popisano:

Ted N.C. Wilson
przewodniczący Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

G.T. Ng
sekretarz Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Robert E. Lemon
skarbnik Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego© Adventist News Network
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.plCzytaj także:

- Telewizyjny apel o jedność Kościoła (2012)

- Wysłuchaj wystąpienia Jana Paulsena nt. jedności (2012)

- Treść apelu o jedność w Chrystusie (2012)

- Przywódcy Kościoła apelują o jedność w Chrystusie (2012)

- Unia Kolumbii mówi TAK dla ordynacji kobiet (2012)

- Apel przywódców Kościoła ws. ordynacji kobiet (2012)

- Unia Północnoniemiecka mówi TAK ordynacji kobiet (2012)

- Słowo wyjaśnienia o ordynacji kobiet. (2011)

- Jest decyzja w sprawie przywódczej roli kobiet (2011)

- Kościół na nowo zbada teologię ordynacji (2011)

- Gorąca debata nad kwestią kościelnych ordynacji (2011)

- O ordynacji kobiet rozmawiali w kuluarach delegaci na światowy zjazd Kościoła w 2010 roku

- Kwestia ordynacji kobiet była tematem światowego zjazdu Kościoła w Atlancie w 2010 roku

- O ordynacji kobiet nie tym razem (2010)

- Wysłuchaj archiwalnego wywiadu z pastorem R. Dąbrowskim nt. roli kobiet w Kościele

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.