Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

PRZYWÓDCY KOŚCIOŁA APELUJĄ O JEDNOŚĆ W CHRYSTUSIE

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 21/08/2012 | jk

Przywódcy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wystosowali 7 sierpnia Apel o jedność w Chrystusie, wzywając adwentystyczne unie do wystrzegania się „unilateralizmu” przy podejmowaniu decyzji dotyczących stanowiska wobec ordynacji.

Oświadczenie wydali członkowie Generalnej Konferencji, do której należy między innymi trzynastu przewodniczących światowych wydziałów Kościoła. Dokument, nazywający unilateralizm „wielkim wrogiem zjednoczonego Ciała Chrystusa”, zawiera bezpośrednią reakcję na posunięcie Rady Unii Kolumbii (USA), która 29 lipca uchwaliła wniosek o ordynacji pastorskiej „niezależnie od płci kandydata”.

Jak czytamy w apelu, uchwała Rady Unii Kolumbii „koliduje z Working Policy – podejmowanymi kolegialnie postanowieniami światowych przywódców, które określają procedury postępowania i relacje obowiązujące wszystkie jednostki organizacyjne Kościoła – a ponadto nie liczy się z decyzjami dotyczącymi praktyki ordynacji, powziętymi w latach 1990 i 1995 na ogólnoświatowych sesjach Generalnej Konferencji”.

Członkowie Generalnej Konferencji orzekli również, że z posunięcia Unii Kolumbii mogą zostać wyciągnięte konsekwencje. „Krok podjęty przez Unię Kolumbii – stwierdza dokument – poważnie zagraża jedności światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, w związku z czym Komitet Wykonawczy Generalnej Konferencji na swoim następnym spotkaniu w październiku 2012 roku dokładnie przyjrzy się zaistniałej sytuacji i ustali, co z nią począć”.

W podsumowaniu przywódcy zaapelowali o powściągliwość. „Członkowie Generalnej Konferencji, w tym przewodniczący trzynastu wydziałów – czytamy – zwracają się do wszystkich adwentystycznych jednostek administracyjnych, w tym Unii Kolumbii, i do poszczególnych wyznawców o powstrzymanie się od podejmowania niezależnych, samowolnych decyzji i kroków w sprawach związanych z ordynacją pastorską. Energię i kreatywność sugerują wykorzystać do wspierania, w wyznaczonych ramach, ożywionej dyskusji na temat tego, jak Kościół ma rozpoznawać i potwierdzać dary Ducha Świętego w życiu i misji wierzących”.

Oprócz wystosowania apelu przywódcy obiecali, że 8 sierpnia 2012 roku ukaże się „ważny przyczynek w postaci pytań i odpowiedzi na temat kluczowych założeń i twierdzeń oraz tła historycznego, które rozważano na ostatniej Radzie Unii Kolumbii”.

Powstała w 1863 roku Generalna Konferencja, z siedzibą w Silver Spring w amerykańskim stanie Maryland, jest ogólnoświatowym organem kierowniczym liczącego 17 mln wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, działającego w ponad dwustu krajach i terytoriach zależnych.


© Mark A. Kellner/Adventist News Network
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl

Mark A. Kellner jest redaktorem rubryki „Z kraju i ze świata” czasopisma Adventist Review.Czytaj także:

- Unia Kolumbii mówi TAK dla ordynacji kobiet (2012)

- Apel przywódców Kościoła ws. ordynacji kobiet (2012)

- Unia Północnoniemiecka mówi TAK ordynacji kobiet (2012)

- Słowo wyjaśnienia o ordynacji kobiet. (2011)

- Jest decyzja w sprawie przywódczej roli kobiet (2011)

- Kościół na nowo zbada teologię ordynacji (2011)

- Gorąca debata nad kwestią kościelnych ordynacji (2011)

- O ordynacji kobiet rozmawiali w kuluarach delegaci na światowy zjazd Kościoła w 2010 roku

- Kwestia ordynacji kobiet była tematem światowego zjazdu Kościoła w Atlancie w 2010 roku

- O ordynacji kobiet nie tym razem (2010)

- Wysłuchaj archiwalnego wywiadu z pastorem R. Dąbrowskim nt. roli kobiet w Kościele
Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.