Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Unia Kolumbii mówi "TAK" ordynacji kobiet

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 21/08/2012 | jk

W niedzielę 29 lipca na specjalnie zwołanej Radzie Unii Kolumbii (USA) przyjęto w drodze głosowania następujący wniosek: „Unia Kolumbii zatwierdza ordynację do służby kaznodziejskiej niezależnie od płci kandydata”.

W tajnym głosowaniu przedstawicieli ośmiu diecezji tworzących Unię Kolumbii – liczącą 135.000 wyznawców zrzeszonych w 700 zborach (parafiach) – 209 delegatów opowiedziało się za przyjęciem wniosku, 51 przeciw, 9 wstrzymało się od głosu.

Według oświadczenia wydanego tego samego dnia wieczorem, Komitet Wykonawczy Unii Kolumbii nie będzie więcej odrzucać próśb diecezji o ordynację sprawdzonych kandydatek, których powołanie do działalności duszpasterskiej będzie odtąd traktowane na równi z powołaniem mężczyzn.

– Nie jest to łatwy czas dla Kościoła, ale nie można bezczynnie stać – stwierdził po głosowaniu Dave Weigley, przewodniczący unii. – Należymy do światowej rodziny adwentystycznej, której misja nas jednoczy.

Dan Jackson, przewodniczący Wydziału Północnoamerykańskiego, ostrzegł, że „to, co się dzisiaj tutaj dzieje, będzie mieć wpływ nie tylko na każdego z nas osobiście i unię, ale też na cały światowy Kościół. W pierwszej kolejności odpowiadamy przed Bogiem”.

Ted Wilson, zwierzchnik Kościoła adwentystycznego, w dalszych uwagach zaapelował do delegatów o zaczekanie z wnioskiem na wyniki ogólnoświatowego studium na temat ordynacji kobiet, zatwierdzonego w październiku 2011 roku przez Komitet Wykonawczy Generalnej Konferencji. Efekty studium poznamy w 2014 roku. – Przybyłem tu dziś do was, bo sprawy sumienia leżą mi na sercu – oznajmił Wilson.

Lowell Cooper, główny wiceprzewodniczący światowego Kościoła, zanegował rzekome prawo unii do dokonywania tego rodzaju zmian w obecnym stanowisku Kościoła. – Pogląd, jakoby autorytet i odpowiedzialność jednego typu jednostki administracyjnej, należącej do światowej rodziny adwentystycznej, mogły być sprawowane niezależnie i bez oglądania się na inne jednostki, jest obcy etosowi i praktyce naszego Kościoła – rzekł delegatom.

Bill Miller, zwierzchnik Diecezji Potomac i przewodniczący komitetu specjalnego zajmującego się tematyką ordynacji, prezentację raportu z dotychczasowych prac komitetu rozpoczął od przypomnienia, że jest „lojalnym członkiem Bożego Kościoła ostatków”, po czym przeszedł do zreferowania dziejów adwentystycznych debat i postanowień w sprawie ordynacji kobiet do służby pastorskiej.

Niedługo po godzinie 12.00 Weigley, przewodzący obradom, otworzył dyskusję, umożliwiając zabranie głosu zgromadzonym delegatom, którzy szybciutko utworzyli długie kolejki do trzech mikrofonów. Wielu z nich wyraziło przekonanie, że wszyscy, których Duch Święty wyraźnie powołał do działalności duszpasterskiej, powinni być ordynowani niezależnie od płci. Kilka osób miało odmienny pogląd.

– Nie zrozumcie mnie źle – oświadczył Larry Boggess, przewodniczący Diecezji Mountain View, której komitet wykonawczy wydał oświadczenie przeciwne wnioskowi – ja też was kocham, chociaż się z wami nie zgadzam. Skoro mówimy, że jesteśmy ciałem Chrystusa, to powinniśmy działać jednomyślnie. Przez to, co ma tu dziś miejsce, tysiące nowych członków nie przystaną do naszej wspólnoty.

– Bardzo podobał mi się duchowy ton, w jakim utrzymana była dzisiejsza debata – stwierdził po głosowaniu Rick Remmers, przewodniczący Diecezji Chesapeake. – Dało się odczuć miłość i lojalność w stosunku do Kościoła.

– Jestem niezmiernie dumna, że mogę uczestniczyć w tym wiekopomnym dniu dla Unii Kolumbii – powiedziała Deborah Hill z Diecezji Allegheny West. – Historia przyzna nam rację. Teraz będziemy ciężko pracować nie tylko nad zjednoczeniem naszej unii, ale też nad ściślejszą współpracą z Generalną Konferencją.


© Adventist Review we współpracy z Taashi Rowe/ANN
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl


Zobacz obszerne fragmenty wystąpień uczestników Rady Unii Kolumbii (wers. ang.)

Czytaj także:

- Apel przywódców Kościoła ws. ordynacji kobiet (2012)

- Unia Północnoniemiecka mówi TAK ordynacji kobiet (2012)

- Słowo wyjaśnienia o ordynacji kobiet. (2011)

- Jest decyzja w sprawie przywódczej roli kobiet (2011)

- Kościół na nowo zbada teologię ordynacji (2011)

- Gorąca debata nad kwestią kościelnych ordynacji (2011)

- O ordynacji kobiet rozmawiali w kuluarach delegaci na światowy zjazd Kościoła w 2010 roku

- Kwestia ordynacji kobiet była tematem światowego zjazdu Kościoła w Atlancie w 2010 roku

- O ordynacji kobiet nie tym razem (2010)

- Wysłuchaj archiwalnego wywiadu z pastorem R. Dąbrowskim nt. roli kobiet w Kościele




Dodaj swój komentarz...


MEDIA







REKLAMA




REKLAMA




ADRA DLA DZIECI




(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.