Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

X WASZYNGTOŃSKI WIECZÓR WOLNOŚCI RELIGIJNEJ

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 03/06/2012 | jk

Dwudziestego czwartego maja odbył się X Wieczór Wolności Religijnej, który zgromadził przywódców i wysokich urzędników z kręgu waszyngtońskich dyplomatów, agencji rządowych, ugrupowań religijnych i organizacji adwokackich. Celem spotkania, na którym przemówienie inauguracyjne wygłosił kanadyjski minister spraw zagranicznych (na zdjęciu), było potwierdzenie fundamentalnego charakteru wolności religijnej.

W swoim rozległym tematycznie, miejscami poruszającym przemówieniu minister John Baird podjął kwestię zaangażowania Kanady w obronę praw człowieka poprzez politykę zagraniczną, a także wyraził osobiste przekonanie, że wspieranie wolności religijnej wymaga woli nieugiętego działania niezależnie od ceny.

Baird mówił też z pasją o trudnej sytuacji mniejszości religijnych na świecie, stwierdzając, że niestety miernikiem wolności religijnej wciąż jest najczęściej „przelana krew”.

Gospodarzem uroczystego bankietu, uznawanego za jedno z głównych dorocznych wydarzeń w Waszyngtonie poświęconych wolności religijnej, była kanadyjska ambasada, sponsorami zaś: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Wolności Religijnej, Północnoamerykańskie Stowarzyszenie Wolności Religijnej oraz czasopismo Liberty. Celem corocznych spotkań jest uczczenie wolności religijnej oraz uhonorowanie osób z całego świata, które chronią i wspierają to podstawowe ludzkie prawo.

W tegorocznej uroczystości wzięło udział ponad sto pięćdziesiąt osób, m.in. ambasadorzy siedemnastu krajów oraz przedstawiciele Biura ds. Publicznych i Kontaktów Międzyrządowych przy Białym Domu oraz Biura Międzynarodowej Wolności Religijnej przy Departamencie Stanu. Dan Jackson, zwierzchnik Kościoła adwentystycznego na terenie Ameryki Północnej, pomodlił się, mówiąc, że adwentyści z niesłabnącym oddaniem bronią wolności religijnej wszystkich ludzi niezależnie od ich przekonań.

Baird w swoim wystąpieniu ostrzegł, że walka o ochronę wolności religijnej „to nie akademicki spór”. Na potwierdzenie przytoczył fakt wymordowania niedawno setek chrześcijan w północnej Nigerii przez członków skrajnego ugrupowania religijnego Boko Haram, a także wpływ obowiązujących w niektórych krajach – m.in. Pakistanie i Iranie – tzw. przepisów o bluźnierstwie, które ograniczają działalność mniejszości religijnych. Zwrócił też uwagę na problemy bahaitów, członków islamskiego ruchu Ahmadijja, Koptów, katolików rzymskich, buddystów i innych ludzi, którzy spotykają się co najmniej z dyskryminacją ze strony swoich władz krajowych.

Baird otrzymał owację na stojąco, gdy zadeklarował, że Kanada będzie na polu wspieraniu praw człowieka nie tylko oddanym partnerem, ale też „liderem, dając innym przykład”.

Baird obecnie jest w trakcie zakładania kanadyjskiego Biura Międzynarodowej Wolności Religijnej, mającego „wspierać oraz chronić wolność religii i przekonań, zgodnie z podstawowymi kanadyjskimi wartościami, jak: wolność, demokracja, prawa człowieka oraz praworządność”.

Podczas uroczystości uhonorowano dwóch obrońców wolności religijnej. Richardowi Landowi, przewodniczącemu Komisji Etyki i Wolności Religijnej przy Południowej Konwencji Baptystów, wręczono nagrodę za występowanie przez wiele lat w roli rzecznika wolności religijnej w Kongresie Stanów Zjednoczonych oraz w mediach. Kanadyjski prawnik Gerald Chipeur otrzymał międzynarodową nagrodę za wspieranie wolności religijnej piórem oraz działalnością w Stowarzyszeniu Adwokatów Kanady i Międzynarodowej Akademii Wolności Religii i Przekonań. Chipeur pojawia się często w kanadyjskim Sądzie Najwyższym i innych organach wymiaru sprawiedliwości, broniąc przestrzegania konstytucji i praw człowieka.

Po uroczystości Dwayne Leslie, dyrektor Sekretariatu Spraw Legislacyjnych przy Kościele adwentystycznym, określił bankiet jako „jeden z najbardziej udanych” pod względem zaangażowania kręgu dyplomatów i waszyngtońskich guru oraz nawiązania nowych, cennych kontaktów.

Leslie, wespół z Melissą Reid, dyrektorem wykonawczym Północnoamerykańskiego Stowarzyszenia Wolności Religijnej, był jednym z głównych organizatorów spotkania.

– Tegoroczny bankiet – rzekł – dał nam nieocenioną możliwość uświadomienia ludziom jeszcze bardziej, że Kościół adwentystyczny głęboko angażuje się w obronę wolności sumienia.

Na początku wieczoru przemawiał John Graz – sekretarz generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolności Religijnej oraz dyrektor Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej przy Kościele adwentystycznym – który przedstawił działalność swojej organizacji na całym świecie, polegającą na szukaniu wsparcia dla wolności religijnej poprzez kongresy, sympozja, szkolenia i festiwale.

Graz mówił też o potrzebie wspierania zasady wolności religijnej nie tylko dla własnego wyznania, ale dla wszystkich ludzi.

– Zapewniam – oświadczył – że ochrona wolności religijnej przynosi korzyść i religii, i ludziom, i krajom.


© Bettina Krause (IRLA) we współpracy z Melissą Reid
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl


- Czytaj relację z poprzedniego spotkania tego cyklu
Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.