Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

"Ożywienie i Reformacja" w RPA

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 01/06/2012 | jk

Adwentystyczna Unia Południowoafrykańska wystąpiła w roli gospodarza zjazdu przebiegającego pod hasłem Ożywienie i reformacja, który odbył się w Johannesburgu w RPA, zgromadzając ponad 35.000 osób.

– Ożywienia nie można wypracować – oświadczył w powitalnym wystąpieniu dr Letseli, przewodniczący Unii Południowoafrykańskiej – można je co najwyżej otrzymać. Mamy jedynie czekać na Boga i przyjąć dar ożywienia, którym pragnie nas pobłogosławić.

Pastor Ted Wilson, zwierzchnik światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zakrzyknął, że uczestniczenie w zgromadzeniu tak różnorodnych ludzi zjednoczonych w Jezusie Chrystusie to dla niego nie lada przeżycie. W Chrystusie, rzekł, jesteśmy jedno niezależnie od koloru skóry, wieku, języka i kultury. Wilson wezwał też młodzież do połączenia swojej energii i celów z mądrością starszych, aby być błogosławieństwem dla świata.

– Diabeł chce dzielić i rządzić (…) bądźcie więc zjednoczeni w Chrystusie na gruncie Słowa Bożego. Przybliżcie się do Jezusa i siebie nawzajem. Zewrzyjcie szeregi, zewrzyjcie szeregi (...) nie walczcie o partykularne interesy, lecz patrzcie na Chrystusa, orbitę i jądro naszej wiary.

Effort Bhebe z RPA z nie mniejszym podnieceniem uznał aktualność i żywotność przemówienia Wilsona, ciesząc się, że ten wyraźnie wskazał, iż jedność można znaleźć wyłącznie w Chrystusie.

Ponad 15.000 adwentystów przytaknęło Wilsonowi, gdy otwarcie rzekł:

– Zbliżamy się w szybkim tempie do końca historii świata, ale pamiętajmy, że naszą sprawiedliwością i jedyną nadzieją jest Chrystus, który, jak wierzę, już niebawem powróci!

Słuchacze powitali te słowa żywiołowymi okrzykami AMEN i podniesieniem rąk na znak aprobaty.

– Przybliżamy się – kontynuował Wilson – do finału wielkiego konfliktu między Chrystusem a Szatanem. Zachęcam was do ponownej lektury książki Wielki bój. Adwentyści dnia siódmego na całym świecie rozpowszechnią w tym i w następnym roku około 175 mln egzemplarzy różnych wersji tej publikacji.

– Ożywienie i reformacja to dwie różne rzeczy – oświadczył, nawiązując do głównego tematu zjazdu. – Ożywienie oznacza odnowę duchowego życia, przebudzenie sił umysłu i serca (…). Reformacja oznacza reorganizację, zmianę idei i teorii, nawyków i praktyk. Reformacja nie przyniesie dobrego owocu sprawiedliwości bez połączenia z ożywieniem przez Ducha Świętego. Ożywienie i reformacja wykonają swoje dzieło, ale muszą się nawzajem uzupełniać.

Cytując z książek Droga do Chrystusa oraz Wybrane poselstwa, które pięknie wyjaśniają związek naszego usprawiedliwienia i uświęcenia z Chrystusem i jego sprawiedliwością, powiedział:

– Podstawa naszej nadziei spoczywa wyłącznie w przypisanej nam sprawiedliwości Chrystusa oraz w sprawiedliwości dokonywanej przez jego Ducha, który działa w nas i poprzez nas.

– O swojej doskonałości – dodał – powinniśmy myśleć tylko w kategoriach bycia doskonałymi dzięki sprawiedliwości Chrystusa, dzięki temu, co Chrystus dla nas czyni, usprawiedliwiając nas i uświęcając. W książce Wybrane poselstwa czytamy: „Chrystus jest tym centrum, do którego wszyscy powinni być przyciągani; im bardziej zbliżamy się do tego centrum, tym bardziej stajemy się sobie bliscy (…) nabierając charakteru i podobieństwa Chrystusa”*.

Nie należy sądzić, jakobyśmy byli sprawiedliwi sami w sobie. Gdy poddajemy się Chrystusowi, nigdy nie chełpimy się, jakobyśmy już osiągnęli doskonałość. We wszelkich zmianach w naszym życiu jesteśmy całkowicie zależni od Chrystusa. W książce True Revival (Prawdziwe ożywienie) na 62. stronie czytamy następujące słowa: „Kto twierdzi, że jest święty, wcale święty nie jest”.

Jak więc należy zrozumieć plan zbawienia u kresu historii świata, tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa? Tania łaska odpada, gdyż przeczy mocy Ducha Świętego do zmiany naszego życia, tak aby dzień po dniu coraz bardziej przypominało życie Chrystusa. Nic tu i po legalizmie, który zagradza jedyną drogę do zbawienia, całkowitą zależność od Jezusa Chrystusa, naszego jedynego zbawienia. Intelektualne podejście spod znaku wyższej krytyki to też niewłaściwa droga, ponieważ niweczy cud nawrócenia i uświęcenia, a dane od Boga zbawienie ograbia z mocy do zmiany życia.

Gdy wszyscy zgromadzeni powstali, razem z Wilsonem przyjmując do swojego życia Chrystusa i jego sprawiedliwość, na całym stadionie zaległa niezmącona cisza, uznana za przejaw obecności Ducha Świętego.

Adwentystyczny Wydział Afryki Południowej i Oceanu Indyjskiego razem z Unią Południowoafrykańską zgadzają się z dr. Tedem Wilsonem, że „wezwanie do ożywienia i reformacji nie jest czymś wypracowanym przez Generalną Konferencję, lecz dziełem Ducha Świętego. Inicjatywą nie legalistyczną, lecz zogniskowaną wyłącznie na Chrystusie”.


© Paul Charles/Sidadventist.org
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl

* E.G. White, „Wybrane poselstwa”, t. 1, wyd. ORION Plus, Radom 2008, s. 245.

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.