Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Rzym światową stolicą wolności religijnej?

FELIETON | 29/05/2012 | jk

Władze Rzymu powołały niedawno do życia „Obserwatorium ds. Wolności Religijnej”, mające uczynić ze stolicy Włoch „punkt odniesienia dla obrony swobód religijnych na świecie”.

Przedsięwzięciu patronują: prezydent miasta, papież, watykańscy hierarchowie oraz kilku międzynarodowych dyplomatów. Według doniesień prasowych, obserwatorium „zajmuje się statusem i ochroną mniejszości chrześcijańskich na świecie”.

Kiedy się o tym dowiedziałem, miałem mieszane uczucia. Cztery lata temu podczas spotkania Forum Eksperckiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolności Religijnej snuliśmy ze współpracownikami podobne marzenie. Spytałem wówczas: „W jakim mieście kojarzonym od dawna z wolnością religijną moglibyśmy zorganizować Światowe Forum Wolności Religijnej?”. Wśród propozycji pojawiły się m.in.: Richmond w stanie Wirginia, ojczyźnie Thomasa Jeffersona i Jamesa Madisona, słynnych amerykańskich „ojców wolności”; francuskie La Rochelle, ku pamięci prześladowanych hugenotów; Genewa; Toronto.

Nigdy jednak nie braliśmy w rachubę Rzymu, świadomi, że na przestrzeni wieków przywodził na myśl prędzej religijne represje niż swobody.

Przez ponad cztery stulecia rzymscy cesarze okrutnie prześladowali wyznawców i przywódców Kościoła chrześcijańskiego. Nawet po chrystianizacji imperium rzymskiego represje nie ustały, lecz jedynie obrały sobie za cel inne osoby. Przez kolejne tysiąc lat ofiarami prześladowań Rzymu padali innowiercy i kacerze.

Od tamtych czasów sytuacja bez wątpienia diametralnie się zmieniła. Od II Soboru Watykańskiego (1962–65) Kościół katolicki bardziej akceptuje prawo jednostki do wyboru religii, co potwierdziło parę oświadczeń papieskich wydanych przez ostatnich kilkadziesiąt lat.

Jednak jako instytucja Kościół powszechny zmienił stanowisko w sprawie wolności religijnej stosunkowo późno, wiele lat po pionierskiej działalności mennonitów, baptystów czy adwentystów dnia siódmego. Kościół katolicki zaczął się otwierać na wolność religijną około siedemdziesięciu lat po założeniu przez adwentystycznych przywódców Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolności Religijnej i kilkanaście lat po uchwaleniu w Paryżu 10 grudnia 1948 roku powszechnej Deklaracji praw człowieka.

Czy zatem ci, którzy tak późno zaczęli szanować wolność religijną, przymierzają się teraz do przewodzenia sprawie? A jeśli tak, to czy jest to zmiana na lepsze?

To zależy. Wolność religijna na świecie potrzebuje dziś jak najwięcej obrońców, niezależnie od ich dotychczasowych osiągnięć w tej sferze. Jeśli dany Kościół lub organizacja całkowicie popiera prawo jednostki do wyznawania dowolnych przekonań religijnych, należy to uznać wyłącznie za zmianę na lepsze.

Pozostaje jednak pytanie, czy poprzez tę inicjatywę Rzym faktycznie będzie bronić praw wszystkich ludzi bez względu na religię czy wyznanie. Musi pokazać, że będzie występować na całym świecie w obronie praw nie tylko tradycyjnych Kościołów głównego nurtu chrześcijaństwa, lecz także prześladowanych chrześcijan ewangelicznych i Świadków Jehowy.

W ubiegłym roku rosyjski Kościół prawosławny, dotąd w ogóle niezainteresowany obroną wolności religijnej, zwołał w Moskwie konferencję poświęconą prześladowaniu mniejszości chrześcijańskich na świecie. Rosyjski oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolności Religijnej, który co roku od upadku bloku wschodniego organizuje w Moskwie udane spotkania i sympozja, powitał z radością tę nową inicjatywę dominującego w Rosji prawosławia.

Być może czasy się zmieniają. Być może dławione niegdyś głosy dotyczące praw mniejszości religijnych rzeczywiście przymierzają się do aktywnego uczestnictwa w obronie wolności religijnej.

Czas pokaże, czy Obserwatorium ds. Wolności Religijnej uda się uczynić z Rzymu międzynarodową „stolicę wolności religijnej”. Czas pokaże też, czy Rzym zamierza propagować szeroko pojętą wolność religijną, która odzwierciedla ideał sformułowany w artykule XVIII powszechnej Deklaracji praw człowieka.


© John Graz/Adventist News Network
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl

Autor tekstu pełni funkcję sekretarza generalnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolności Religijnej, ponadwyznaniowej organizacji założonej w 1893 roku.

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.