Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Indonezyjski festiwal wolności religijnej

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 23/05/2012 | jk

W Indonezji odbył się niedawno festiwal wolności religijnej, który jeszcze bardziej utwierdził w kraju czołową pozycję Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jako krzewiciela swobodnego wyrażania poglądów religijnych.

Piątego maja w Manado w prowincji Celebes Północny zgromadziło się około dwóch tysięcy osób dla uczczenia wspólnych wysiłków związków wyznaniowych i władz kraju, podejmowanych w celu ochrony wolności wyznania w Indonezji.

Jak poinformowali adwentystyczni obrońcy swobód religijnych, odkąd Adwentyści Dnia Siódmego dwa lata temu zorganizowali w Dżakarcie pierwszy festiwal wolności religijnej, zaobserwowano zainteresowanie w kraju tą problematyką.

Na tegorocznym spotkaniu przedstawiciele ugrupowań religijnych pogratulowali adwentystom zorganizowania imprezy honorującej przywódców państwowych i religijnych, którzy propagują swobodę manifestowania przekonań religijnych.

– Dziękujemy Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego, że niejako w imieniu nas wszystkich dziękuje Bogu i władzom państwowym za wolność religijną, którą mamy w Indonezji, zwłaszcza tu, w Celebesie Północnym – oświadczył J. Pangaila, zwierzchnik Kościoła zielonoświątkowego w Indonezji.

W bardzo podobnym tonie wypowiedział się Roy Roring, wicegubernator Celebesu Północnego.

Islamski przywódca Tamzil Permata oznajmił, że „wszyscy angażujemy się w dążenie do pokojowej koegzystencji, zarówno chrześcijanie, jak niechrześcijanie”.

Zdaniem Noldy'ego Sakula, organizatora festiwalu i zwierzchnika adwentystycznej Unii Wschodnioindonezyjskiej, zorganizowanie publicznego wydarzenia przez adwentystów świadczyło o krzewieniu przez nich dobrych relacji międzywyznaniowych w Manado. W festiwalu udział wzięli hinduiści, konfucjaniści, buddyści, muzułmanie, chrześcijanie oraz przedstawiciele innych systemów religijnych.

Większość Indonezyjczyków wyznaje islam, zaledwie 6% to protestanci. W 2006 roku w kraju doszło do szeregu aktów przemocy na tle religijnym, które przejawiły się m.in. niszczeniem domów modlitwy i zmuszaniem do ich zamykania.

Według Światowego Raportu o Stanie Wolności Religijnej, indonezyjskie władze podejmują od tamtej pory „konkretne starania w celu pogodzenia związków wyznaniowych oraz szerzenia postawy tolerancji i szacunku”. Publikacja, wydana przez adwentystyczny Sekretariat Spraw Publicznych i Wolności Religijnej, zwraca też uwagę na utrzymujący się problem „fanatyzmu” i „głęboko zakorzenionej przemocy”.

– Być może dziś was ten problem nie dotyczy i cieszycie się wolnością [religijną], ale jutro sytuacja może się odwrócić – rzekł zgromadzonym w Monado dyrektor sekretariatu John Graz, dodając, że wolność religijna stanowi niezbędny warunek „pokoju, harmonii oraz pomyślności obywateli i władz Indonezji”.


© Gay Tuballes-Deles/ zespół ANN
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl.

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.