Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

ADWENTYŚCI W PAŁACU PREZYDENCKIM

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 03/02/2012 | jk

Zachęcamy do lektury wywiadu z pastorem Mirosławem Karaudą (pierwszy od prawej na zdjęciu obok), przewodniczącym Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP z okazji wizyty delegacji władz Kościoła adwentystycznego na noworocznym spotkaniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce, które odbyło się 24 stycznia 2012 roku w Warszawie.


Pastorze Mirosławie, wziął Pastor udział w noworocznym spotkaniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Bronisławem Komorowskim. Prosimy o kilka słów komentarza na ten temat dla naszego serwisu.

Tak to prawda, miałem wielki przywilej wraz z pastorem Grzegorzem Korczycem reprezentować Diecezję Wschodnią podczas noworocznego spotkania Pana Prezydenta ze środowiskiem wyznaniowym. Byliśmy częścią szerokiej delegacji adwentystycznej, z przewodniczącym naszego Kościoła pastorem Pawłem Lazarem na czele, zaproszonej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Co taki gest Pana Prezydenta wobec Kościołów oznacza?

W mojej ocenie to znaczący krok na drodze do szerzenia idei tolerancji i budowania mostów światopoglądowych. Zaproszenie przez Pana Prezydenta wszystkich wiodących Kościołów i związków wyznaniowych odczytuje jako wytyczenie nowych relacji między państwem a Kościołami w Polsce. Jestem osobiście pod wielkim wrażeniem tego gestu, który, jak sądzę, przekuje się na codzienne pozytywne relacje między najwyższym organem władzy wykonawczej, a środowiskami wyznaniowymi w naszym kraju.

Polska ma piękne historyczne karty tolerancji światopoglądowej, ale niestety także i te ciemne, gdzie delikatnie ujmując brakowało niekiedy zasad równouprawnienia. Dlatego takie inicjatywy jak budowanie wspólnoty narodowej w oparciu o poszanowanie różnorodności, jest wielkim atutem współczesnego państwa i osobiście samego Pana Prezydenta.

W spotkaniu wzięło udział wielu duchownych i przedstawicieli innych Kościołów. Jakie doświadczenie ma Diecezja Wschodnia na swoim terenie w kontaktach publicznych i międzywyznaniowych?

Oczywiście dobre relacje nie biorą się z znikąd. To dotyczy nie tylko kontaktów z administracją państwową, samorządową czy organizacjami społecznymi, ale także, a może przede wszystkim z innymi Kościołami. Jak mówi apostoł Paweł „o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie." A więc wracając do wzajemnych relacji, wiele właśnie zależy od nas i naszego nastawienia do otaczającego nas środowiska, w którym funkcjonujemy jako adwentyści. Powiem więcej, powinniśmy być liderami w okazywaniu innym szacunku, tolerancji i w kreowaniu dobrosąsiedzkich relacji. Dopiero potem oczekujmy tego samego względem nas, jako społeczności, ze strony jakiegoś burmistrza, dyrektora domu kultury czy lokalnego proboszcza. Pamiętajmy, że żyjemy w zdecydowanie określonym światopoglądowo kraju. Nie możemy chować głowy w piasek tylko z tego powodu, że jesteśmy, przynajmniej tu w Polsce, niezbyt liczną denominacją. Wręcz przeciwnie właśnie z tego względu powinniśmy zaznaczać swoją obecność w publicznej przestrzeni, aktywnie uczestnicząc w różnych inicjatywach i utrzymując wzajemne kontakty z ośrodkami władzy publicznej i innymi Kościołami często mającymi na tę władzę realny wpływ.

Czy może Pastor przytoczyć jakieś przykłady takich kontaktów z terenu Diecezji Wschodniej?

O tak. Właśnie wróciłem z Lublina, gdzie w naszym kościele zorganizowano piękne międzywyznaniowe nabożeństwo z okazji Dnia Wolności Religijnej z udziałem licznie zaproszonych gości i duchownych innych wyznań. Wolność to jeden z najpiękniejszych darów Boga, dziś często bagatelizowany, niekiedy także przez nas samych. Szybko przyzwyczajamy się do stabilności i względnego bezpieczeństwa w tej mierze. Przykłady sytuacji naszego Kościoła na Węgrzech, czy choćby ostatnio w Nigerii pokazują jednak, że powinniśmy na rozmaitych szczeblach akcentować nasz stosunek do wolności religijnej i zabierać głos w tej sprawie także na naszym gruncie.

Cieszę się, że zbory Diecezji Wschodniej, zgodnie zresztą z zalecaniami Generalnej Konferencji, akcentują tę ideę w lokalnych środowiskach. To jest jeden z przykładów gdzie możemy wraz z innymi społecznościami zauważać te istotne kwestie, które czasem zawodzą niestety także i w naszym kraju. Dziękuję z tego miejsca zborowi w Lublinie i lokalnemu pastorowi za tę cenną inicjatywę.

Innym przykładem pozytywnych kontaktów publicznych jest oczywiście zbór Warszawa-Centrum, który kilkakrotnie w roku zaprasza na swoje nabożeństwa przedstawicieli innych Kościołów, organizacji politycznych czy społecznych. To buduje nasz wizerunek nie tylko jako ludzi otwartych i obdarzających innych pokojem i braterską miłością, ale przede wszystkim jest to doskonała okazja do zaprezentowania naszych wartości, które czerpiemy z teologii adwentystycznej, czy szerzej mówiąc z Pisma Świętego. Mógłbym oczywiście jeszcze wymienić wiele takich inicjatyw, także w innych zborach czy okręgach naszej diecezji.

Takie spotkania to także często podwalina pomostów w codziennych relacjach z otoczeniem. Cieszę się, że jako Kościół w Polsce i nasza diecezja, za którą mogę osobiście się wypowiadać, jest przykładem takich pozytywnych relacji, które zawsze mają na celu, prócz gruntowania partnerskich relacji środowiskowych, przedstawienie nas jako zaangażowanych chrześcijan, oczekujących powrotu Chrystusa, dbających o Słowo Boże i podkreślających istotę i niezmienność Dekalogu.

Czy Polska zdaniem Pastora oczekuje adwentystycznego głosu?

Myślę, że zdecydowanie tak. Powiedziałbym nawet, że Polska, jako kraj coraz bardziej zagoniony i zapędzony, oczekuje głosu nadziei. Mamy tak wiele do przekazania naszym rodakom wartościowych idei, czy to choćby w sferze pojmowania biblijnych zasad zdrowia, wartości rodzinnych czy prawości. Niestety ten głos jest wciąż zbyt nieśmiały i ograniczony zasięgiem. Często sami eliminujemy się z możliwości wpływania na opinię publiczną, a niekiedy, co też się zdarza, inni nas pozbawiają tej możliwości. Ważna jest jednak zasada, że kiedy to od nas zależy bądźmy tam gdzie chcą nas słuchać i gdzie możemy zaprezentować nasze wartości, a przede wszystkim gdzie możemy świadczyć o Bogu i Jego wielkiej miłości do każdego człowieka.

A wracając do wizyty u Pana Prezydenta…

Było dla nas, jako całej delegacji, wielkim przywilejem móc wręczyć Panu Prezydentowi jedną z naszych publikacji książkowych pt. „Życie Jezusa” i kompletu filmów „Bohaterowie wiary” oraz płytę DVD „Adwentyści 2011” przygotowaną przez nasz ośrodek medialny Głos Nadziei. Mam nadzieję, że lektura książki oraz seans filmowy przybliżą Panu Prezydentowi nie tylko wizerunek społeczności adwentystycznej w Polsce, ale i zasady, którymi się kierujemy w życiu codziennym będąc małą, acz aktywną cząstką polskiego społeczeństwa.

Dziękuję za rozmowę


© Jan Kot/www.adwentysci.waw.pl

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.