Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Nowy rektor adwentystycznego seminarium

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 02/02/2012 | jk

Dwudziestego siódmego lutego dr Christopher Berger zastąpi dr. Winfrieda Vogela na stanowisku rektora Seminarium Schloss Bogenhofen w austriackim miasteczku Sankt Peter am Hart.

Założoną w 1949 r. szkołę wspiera finansowo 2300 niemieckojęzycznych adwentystów ze Szwajcarii i 3900 adwentystów w Austrii. Placówka kształci przyszłych pastorów oraz zapewnia inne możliwości edukacyjne studentom nie tylko z tych dwu krajów, ale i z całego świata.

Doktor Christopher Berger, lat 45, ma stopień licencjata teologii uzyskany w adwentystycznym Seminarium Teologicznym Marienhöhe w Darmstadt (Niemcy) oraz tytuły mgr. i dr. teologii, które obronił w Międzynarodowym Instytucie Studiów Podyplomowych na Filipinach. Pracował jako pastor i kierownik ds. młodzieży w Niemczech i we Włoszech, a także wicerektor Międzynarodowego Uniwersytetu Azjatycko-Pacyficznego w Tajlandii. W Seminarium Schloss Bogenhofen prowadzi też Szkółkę Flanc, czyli kurs poświęcony ewangelizacji i wzrostowi Kościoła. Ma żonę Stafanię Mazzę i dwie córki: Sharon i Charlotte.

Doktor Winfried Vogel, lat 57, piastował stanowisko rektora seminarium od 1997 r. Rezygnację złożył z powodów osobistych. Ma żonę i trzech dorosłych synów. Pracował jako pastor w Niemczech i wykładał teologię w Seminarium Teologicznym Marienhöhe, a w austriackim seminarium sprawował funkcję profesora Starego Testamentu i teologii praktycznej. W Seminarium Schloss Bogenhofen mieszczą się też połączona szkoła podstawowa i gimnazjum z klasami 1–8 (razem 44 uczniów) oraz szkoła średnia z klasami 9–12 (razem 87 uczniów). Egzamin maturalny jest honorowany na terenie Austrii i całej Europy.

W seminarium, gdzie pobiera obecnie naukę 38 osób, można uzyskać stopień licencjata i magistra. Wydział językowy obejmuje zakłady języka hebrajskiego i greckiego, a także niemieckiego jako języka obcego. Zakład języka niemieckiego, w którym uczy się teraz 14 studentów, po 9-miesięcznej nauce przyznaje Dyplom Języka Niemieckiego. Trwająca rok Szkółka Flanc, najnowszy przedmiot, na który uczęszcza 7 studentów, uczy praktycznej wiedzy na temat misji i zakładania nowych zborów (parafii).

Innym adwentystycznym ośrodkiem uczącym niemieckiego jako języka obcego jest niemiecka Wyższa Szkoła Teologiczna we Friedensau k. Magdeburga, która powstała w 1899 r., a oficjalny status szkoły wyższej otrzymała w 1990 r. Obecnie kształci się w niej 178 studentów. Uczelnia oferuje następujące stopnie z zakresu teologii oraz chrześcijańskiej opieki społecznej:

● licencjat teologii – 6 semestrów
● magister teologii – 4 semestry
● magister nauk teologicznych – 4 semestry, zajęcia w języku angielskim
● licencjat opieki społecznej – 6 semestrów
● licencjat pielęgniarstwa i nauk medycznych – 9 semestrów, w tym praktyki
● magister counsellingu – 4 semestry
● magister ekonomii międzynarodowej – 4 semestry, zajęcia w języku angielskim
● magister zarządzania zdrowiem społecznym – 6 semestrów, w tym praktyki
● magister muzykoterapii – 6 semestrów, w tym praktyki

Adwentyści w Austrii, zrzeszeni w 49 zborach (parafiach), prowadzą dom wydawniczy, dom spokojnej starości, szkołę podstawową z klasami 1–4 i cztery połączone szkoły podstawowe i gimnazjalne z klasami 1–8.


© APD-CH
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl

- Czytaj także w naszym serwisie:
Wybrano nowego rektora Newbold College!
Dodaj swój komentarz...
Bardzo cieszę się z tej nomonacji. Znam Brata Bereger z Baden Würtemberg, był wspaniałym sekretarzem do spraw młodzieży i excelentnym tlumaczem z angielskiego, chyba jeden z najlepszych w Niemczech. Bogenhofen to dobra uczelnia i dlatego bardzo ucieszyła mnie ta nominacja. Bogu wielkie dzieki za to.

Serdecznie pozdrawiam


- Jan Trzpil, München

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.