Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Medal za walkę z dymkiem

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 17/01/2012 | jk

Dziewięćdziesięciodwuletni Denis Baird, zanim jeszcze przeszedł na emeryturę, pracował na pełnym etacie jako adwentystyczny pastor, a także założył w RPA dzisiejszą Krajową Radę do Walki z Tytoniem, która w latach 80 ubiegłego wieku pomogła RPA jako jednemu z pierwszych krajów wprowadzić zakaz palenia na pokładzie samolotów.

Sekretariat Zdrowia przy Generalnej Konferencji światowego Kościoła adwentystycznego przyznał w minionym miesiącu Bairdowi odznaczenie za całokształt służby na rzecz promocji zdrowego stylu życia.

– Denis Baird w pełni sobie na tę nagrodę zasłużył. Przetarł szlak. Nikt przed nim w RPA nie zajmował się przepisami dotyczącymi walki z tytoniem – stwierdził dr Yussuf Saloojee, dyrektor wykonawczy Krajowej Rady do Walki z Tytoniem.

Zdaniem wielu pracowników służby zdrowia przeciwstawienie się południowoafrykańskiemu przemysłowi tytoniowemu dawało niewielkie szanse powodzenia ze względu na jego powiązania z rządem opartym na systemie apartheidu. W 1967 r. Baird, rzucając wyzwanie koncernom tytoniowym, wystosował do nich zwykłą petycję o udzielenie informacji na temat zawartości tytoniu i substancji smolistych w produkowanych przez nie papierosach.

Kiedy firmy odrzuciły jego prośbę, skontaktował się z dzisiejszym amerykańskim Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób w Atlancie. Pracownicy instytucji zgodzili się przebadać papierosy i poprosili o dwieście próbek każdej marki. Aby badania były wiarygodne, papierosy trzeba było dostarczyć osobiście.

Baird udał się więc do Atlanty z bagażem złożonym niemal wyłącznie z kartonów papierosów. Lecąc nad Atlantykiem, nie miał wątpliwości co do wyników badań.

– Miałem głębokie przeświadczenie, że się uda. Istniały pewne poszlaki wskazujące, że papierosy w RPA bardzo szkodzą zdrowiu – wspomina. Wskaźnik zachorowań na raka płuc wśród palaczy w RPA był dużo wyższy niż w innych krajach.

Kilka miesięcy później okazało się, że Baird miał rację. Jak stwierdzono, papierosy w RPA zawierały ponad dwukrotnie wyższe stężenie nikotyny i substancji smolistych aniżeli większość papierosów produkowanych w innych krajach.

Wyniki badań, opublikowane w 1968 r. przez dr. Harry'ego Seftela (profesora medycyny na Witwatersrand University w Johannesburgu i współzałożyciela Krajowej Rady do Walki z Tytoniem) wywołały poruszenie.

Działalność Bairda w radzie była zajęciem, które wykonywał w chwilach wolnych od pracy w charakterze pełnoetatowego pastora miejscowego zboru (parafii). Jego wieloletnia działalność duszpasterska obejmowała także stanowiska przewodniczącego Diecezji Rodezyjskiej (dzisiejsze Zimbabwe) i Diecezji Przylądkowej (RPA).

Jak podają adwentystyczni specjaliści, wskutek chorób spowodowanych używaniem tytoniu umiera corocznie 5,4 mln osób; według szacunków, do roku 2030 liczba ta wzrośnie do 8 mln. W niektórych krajach, np. USA i Australii, odnotowuje się stały spadek liczby palących, lecz w innych częściach świata, m.in. w wielu krajach rozwijających się, statystyki rosną.

– Bez odpowiedniej pomocy, i to w szerokim wymiarze oraz zakrojonej na szeroką skalę, statystyki się raczej nie poprawią – wyraził opinię dr Peter Landless, wicedyrektor adwentystycznego Sekretariatu Zdrowia.

– Ta walka nigdy nie zostanie wygrana, póki nie zajmiemy się też palaczami, pomagając im zerwać z nałogiem – dodał. – Trzeba koniecznie skupić się na profilaktyce, a także, w nie mniejszym stopniu, na pomocy palaczom w pozbyciu się nałogu oraz na lobbingu na rzecz trzymania w ryzach przemysłu tytoniowego i nakładania nań stosownych restrykcji.

W 2000 r. Amerykańskie Towarzystwo Chorych na Raka przyznało południowoafrykańskiemu Ministerstwu Zdrowia Nagrodę im. Luthera Terry'ego za legislacyjne wsparcie walki z tytoniem. Według stowarzyszenia, wskutek wysiłków rządu RPA wskaźniki związane z używaniem tytoniu spadły w latach 1991–1998 o 30%, co dla innych biednych krajów stanowi lekcję, jak walczyć skutecznie z tytoniem.

– Baird jest wzorem do naśladowania – skonstatował Saloojee. – Swoimi działaniami położył podwaliny.


© Ansel Oliver/Adventist News Network
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.