Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

„Budujmy wszyscy jedno serce…”

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 03/11/2011 | jk

W sobotę 22 października 2011 roku, podczas pierwszej duszpasterskiej wizyty w Warszawie pastora Mirosława Karaudy, w roli przewodniczącego Diecezji Wschodniej, przedstawiciele zboru Warszawa-Centrum przywitali nowego zwierzchnika w wyjątkowo uroczysty sposób.

W specjalnych życzeniach zadedykowanych Przewodniczącemu, zbór napisał:

Bracie Mirosławie! Kieruj się zawsze prawdą, wiarą i miłością. Propaguj jedność braterską, buduj mosty międzyludzkie i dostrzegaj potrzebujących. Niechaj Diecezja pod Twoim kierownictwem, stanie się naszym wspólnym Bożym domem, gdzie dominować będzie duch pokoju, prawdy Bożej i wspólnota celów zbliżająca nas wszystkich do spotkania z Panem w dniu Jego przyjścia. Niech Pan Ci błogosławi!

Oprócz życzeń, bukietu kwiatów dla Małżonki Duchownego i zapewnieniu o modlitwach w intencji służby pastora Karaudy i całej Diecezji, zbór warszawski wręczył także, jako pamiątkę tej chwili, dekoracyjną rzeźbę w postaci dwóch wzajemnie przenikających się serc.

Niech te serca się splatają, niech są symbolem braterstwa i nie tylko tego naszego, ale także tego między zborami. W dziejach apostolskich czytamy, że serce tamtych ludzi było jedno, może tak wyglądało. – mówił Waldemar Pieszka, prezbiter miejscowego zboru, a zarazem członek Rady Diecezji Wschodniej.

Drodzy wiecie dobrze, co to oznacza – jedno serce. Budujmy wszyscy jedno serce w naszym Kościele, żeby ono mówiło jednym, mocnym, dobrym głosem. Budujmy wspólne serce i niech będzie ono drogi Pastorze w sercu twojej uwagi. - dodał prowadzący uroczystość lider miejscowego Kościoła.

Po przekazaniu życzeń i pełnych życzliwości słów w imieniu stołecznego zboru głos zabrał sam Przewodniczący Diecezji.

Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę być wśród przyjaciół. Czyż nie jest największą nagrodą być wśród życzliwych przyjaciół, którzy akceptują, którzy mogą tez coś skorygować, i też o to bardzo proszę. Ale najważniejsze jest to, co się unosi w powietrzu. Tak chciałbym, aby podobne słowa były powiedziane pod koniec kadencji, dlatego, że nigdy nie uważałem, że jakiekolwiek stanowisko jest nagrodą, ale wciąż jest kolejnym wyzwaniem do czegoś, co powinno się wydarzyć. Czegoś niezwykle ważnego. Oczywiście wtapiam się w te wszystkie życzenia, będę się modlił żeby Bóg pomógł nam to wszystko zrealizować. (…) oraz będę służył wam wszystkim tak jak tylko będę potrafił.

Wizyta pastora Mirosława Karaudy w Warszawie była związana ze zjazdem Okręgu Mazowieckiego i uroczystością ordynacji kaznodziejskiej pastora Grzegorza Korczyca. Już wkrótce w naszym serwisie więcej materiałów prasowych z tego wydarzenia.


© www.adwentysci.waw.pl
Wysłuchaj fragmentu uroczystości
(czas odtwarzania 00:07:00)
- Czytaj także: Sto dni przewodniczącego Karaudy
Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.