Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Apel o przejrzystość i odpowiedzialność finansową

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 20/10/2011 | jk

– U podstaw skutecznego zarządzania leży otwarta komunikacja – oznajmił w ubiegłym tygodniu Paul Douglas delegatom zebranym w światowej siedzibie Adwentystów Dnia Siódmego na Dorocznej Radzie Kościoła.

Douglas, kierujący adwentystyczną służbą audytową, należy do finansistów, którzy niezmiennie postulują większą przejrzystość i odpowiedzialność adwentystycznych przywódców na całej kuli ziemskiej.

– Ponieważ jesteśmy chrześcijańską organizacją – rzekł Douglas – w większej mierze oczekuje się od nas, że każdy wyznawca adwentyzmu, zwłaszcza przywódca, będzie wzorowo załatwiał sprawy finansowe, dbając, aby odpowiadały biblijnym zasadom, normom prawnym, profesjonalnym standardom i wewnętrznym przepisom Kościoła.

W pierwszym kwartale 2011 r. Douglas wraz ze skarbnikiem światowego Kościoła Robertem E. Lemonem po raz pierwszy przedstawili będący owocem zbiorowej pracy dokument pt. Przejrzystość i odpowiedzialność w sprawozdaniach finansowych. W środę 13 października br. delegaci Dorocznej Rady Kościoła, głosując za przyjęciem opracowania, poczynili kolejny krok w stronę lansowania i kopiowania jego zasadniczej treści w swoich krajach.

Dokument zachęca kościelnych urzędników na całym świecie do promowania wyższej kultury przywództwa i przedstawia w zarysie „narastające zjawisko wiarygodności”. Odpowiedzialni przywódcy i przejrzyste audyty budują większe zaufanie u wszystkich, którzy wspierają finansowo Kościół. Od strony praktycznej oznacza to, że członkowie, składając dziesięciny i dary, czują się pewnie, ponieważ wiedzą, że ich środki są mądrze dysponowane.

Dokument stanowi efekt pracy grupy specjalnej w składzie: Robert Lemon, Paul Douglas, skarbnik Wydziału Północnoamerykańskiego Tom Evans oraz wicedyrektor służby audytowej światowego Kościoła Robyn W. Kajiura. Z początku dokument ustosunkowywał się bezpośrednio do pozostawionych wówczas bez odpowiedzi wyników audytów, teraz ma się szeroko stosować do kultury organizacji Kościoła adwentystycznego.

– Przejrzystość i odpowiedzialność obejmuje znacznie więcej niż samą działalność finansową – zaznaczył Ted Wilson, zwierzchnik denominacji. W dokumencie Wilson postuluje „wyższy poziom etyczny”, budzący „zaufanie do przywódców”.

W opracowaniu znalazły się też sugestie sekretarza światowego Kościoła pastora G.T. Ng, który stwierdził, że „przejrzystość musi pozostać domyślnym standardem Adwentystów Dnia Siódmego”.

Na wcześniejszych tegorocznych obradach adwentystyczni finansiści zwrócili się do delegatów z oficjalną prośbą o poddanie pomysłów, w jaki sposób przywódcy na całym świecie mogliby promować przejrzystość Kościoła. Propozycje znajdują się w dokumencie, któremu delegaci przyjrzeli się 12 października.

– Dawajcie osobisty przykład – zaproponował jeden z delegatów. – Dbajcie o jawność – wyszedł z sugestią inny. – Eliminujcie ryzyko strachu wyznawców przed rozmową z powodu struktury organizacyjnej lub braku kanałów komunikacyjnych.

Liczni delegaci domagali się większej liczby szkoleń zdolności przywódczych, podkreślając, że przywódcy powinni być na swoich stanowiskach „szafarzami”.

– Musimy zmienić kulturę i sposób załatwiania spraw finansowych – rzekł jeden. – Nie możemy zakładać, że duchowość automatycznie pociąga za sobą etyczność i moralność. Trzeba organizować odpowiednie szkolenia.

Jak poinformował Lemon, dokument ma być rozpowszechniony w każdym z trzynastu światowych wydziałów Kościoła, gdzie zostanie przełożony na lokalne języki.

– Chcieliśmy to opracowanie upodobnić rozmiarami do kwartalnika szkoły sobotniej, aby można je było codziennie czytać – oświadczył Douglas.

Dokument jest obecnie poddawany ostatecznej redakcji, w wyniku której mają się w nim znaleźć propozycje delegatów. Według informacji podanych przez Douglasa będzie dostępny w styczniu przyszłego roku.


© Elizbeth Lechleitner/Adventist News Network, fot. Ansel Oliver
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.