Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Religijny dialog adwentystów z mennonitami

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 21/07/2011 | jk

Od 28.06 do 01.07 tego roku odbyły się oficjalne rozmowy pomiędzy Światową Konferencją Mennonitów a Generalną Konferencją Adwentystów Dnia Siódmego.

Jak poinformowało kierownictwo obydwu wyznań, otwarty dialog umożliwił wymianę poglądów oraz lepsze poznanie.

– Dzięki rozmowom z przedstawicielami innego wyznania właściwiej rozumiemy, kim są – oznajmił John Graz, dyrektor adwentystycznego Sekretariatu do Spraw Publicznych i Wolności Religijnej, organizator spotkania, które odbyło się w światowej siedzibie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Przywódcy obu denominacji napisali we wspólnym oświadczeniu, że podzielają „pragnienie przywrócenia autentyczności i żarliwości nowotestamentowego Kościoła, spojrzenie na dzieje chrześcijaństwa, a także mocne zaangażowanie w naśladowanie Chrystusa w życiu osobistym i zbiorowym dzieleniu się dobrą nowiną”.

Światowa Konferencja Mennonitów reprezentuje około 99 rozsianych po całym świecie krajowych Kościołów mennonickich i Kościołów Braci w Chrystusie, których łączna liczba członków wynosi około 1,6 mln. Mennonici, wywodzący się z anabaptystycznego nurtu XVI-wiecznej Reformacji, są znani z pacyfizmu, uchylania się od służby wojskowej oraz zaangażowania w arbitraż na szczeblu zarówno lokalnym, jak i międzynarodowym.

Ta licząca sobie około pięciuset lat denominacja doświadczyła jednych z najokrutniejszych represji, jakie dotknęły chrześcijan. W ubiegłym roku Światowa Federacja Luterańska złożyła nawet oficjalne przeprosiny za prześladowania zgotowane anabaptystom, z których wyłonili się mennonici.

Kościół adwentystyczny, powstały w wyniku XIX-wiecznego drugiego wielkiego przebudzenia religijnego w Stanach Zjednoczonych, skupia około 17 mln wyznawców.

Danisa Ndlovu, przewodniczący Światowej Konferencji Mennonitów, podziękował adwentystom za patronowanie spotkaniu.

– Jeśli patrzy się na ludzi z daleka, nie można powiedzieć, że się ich zna – stwierdził Ndlovu, pełniący również funkcję biskupa Kościoła Braci w Chrystusie w Zimbabwe. – Kiedy jednak ludzie spotykają się i wymieniają poglądami, to zupełnie co innego. Teraz można już powiedzieć: „Znamy was”.

Dalsze rozmowy zostaną podjęte w punkcie, w którym zakończono pierwsze spotkanie, a ich tematem będzie szabat (sobota jako dzień święty – przyp. red.) i jego teologia oraz powtórne przyjście Chrystusa, zapowiedział William Johnsson, dyrektor adwentystycznego Sekretariatu ds. Kontaktów Międzywyznaniowych.

– Mennonici także wierzą w powrót Chrystusa, ale nie kładą na to wydarzenie takiego nacisku – dodał.

Adwentyści od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę obchodzą szabat, mennonici i inne chrześcijańskie Kościoły świętują zaś niedzielę. Jak poinformował Johnsson, delegacja poprosiła o możliwość przyjrzenia się, w jaki sposób adwentyści święcą szabat, w związku z czym pozostała dzień dłużej na piątkową kolację i sobotnie nabożeństwo.

Mennoniccy przywódcy wyrazili zainteresowanie podkreślanymi przez adwentystów zdrowym stylem życia i wolnością religijną oraz ich praktycznym zaangażowaniem się w te sfery. Kościół adwentystyczny, który uczynił ze zdrowia element doktrynalny, dysponuje największą na świecie siecią protestanckich szpitali. Ponadto w 1893 r. założył obecne Międzynarodowe Stowarzyszenie Wolności Religijnej, ponadwyznaniową organizację zajmującą się obroną wolności sumienia.

Mennoniccy przedstawiciele stwierdzili, że struktura ich ogólnoświatowej wspólnoty jest odwrotna niż adwentystyczna. Choć bowiem siedziba mennonickich zborów znajduje się w Strasburgu we Francji, są one niezależne, co stanowi przyczynę większego zróżnicowania w łonie Kościoła, wyjaśnił wiceprzewodniczący spotkania Robert Suderman, były sekretarz generalny Kanadyjskiego Kościoła Mennonickiego.

Suderman dodał, że struktury organizacyjne obu wyznań „mają swoje plusy i minusy”. W Kościele adwentystycznym teologia i kierunek działalności płyną z góry – ze światowej siedziby Generalnej Konferencji do pozostałych czterech szczebli administracyjnych: wydziałów, unii, diecezji i zborów.

– Być może do sukcesu Adwentystów Dnia Siódmego przyczynia się właśnie taki model struktury organizacyjnej – wyraził przypuszczenie Suderman.

– Kościół adwentystyczny od stu pięćdziesięciu lat rozrasta się w bardzo szybkim tempie, my natomiast stoimy w miejscu – stwierdził. – Prawdopodobnie przyjrzymy się tej kwestii podczas następnej tury rozmów.

Adwentyści i mennonici zamierzają kontynuować dialog w przyszłym roku w Szwajcarii.


© Bettina Krause i Ansel Oliver/Adventist News Network
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl

Dodaj swój komentarz...
Mennonici - obóz tzw. radykalnej Reformacji - coś pięknego! Niestety, spotkały ich okrutne prześladowania z rąk i katolickich, i protestanckich.

Od wiary mennonickiej do adwentystycznej całkiem niedaleko... O ile mi wiadomo, mennonickie korzenie miała rodzina Anny German, późniejszej adwentystki. Poza tym pierwszymi adwentystami zostawało wielu mennonitów na ziemiach rosyjskich. Tak trzymać!


- Miron, Lublin

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.