Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Konferencja pastorów Diecezji Wschodniej

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 14/06/2011 | jk

We wtorek 14 czerwca w Warszawie rozpoczęła się kilkudniowa konferencja duchownych Diecezji Wschodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, której przewodniczy pastor Mirosław Karauda, nowy zwierzchnik tejże Diecezji.

W spotkaniu bierze udział około 20 kaznodziejów, ewangelistów i pionierów misyjnych z centralnej i północno-wschodniej Polski.

Głównym gościem i prelegentem jest specjalnie zaproszony na tę okoliczność ze Stanów Zjednoczonych pastor Dariusz Jankiewicz, wykładowca prestiżowej uczelni adwentystycznej Andrews University.

Jest olbrzymim przywilejem być tutaj, zwłaszcza być pomiędzy ludźmi, którzy mają ten sam cel w życiu, tzn. głosić ewangelię gdziekolwiek się da – powiedział pastor Jankiewicz na powitanie z uczestnikami konferencji.

Bycie pastorem jest moim pierwszym powołaniem w moim życiu, jestem nauczycielem (akademickim – przyp. red.) tylko przez przypadek. Nie spodziewałem się, że tak potoczy się moja droga życia, ale bycie pastorem jest to coś, co kocham i to, co będę robił do końca życia, więc jestem wśród swoich i dobrze mi z tym – oznajmił gość specjalny.

Dziękuję bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że spędzimy tu wspólnie dobry, pożyteczny czas – dodał przybyły z USA duchowny, który w ramach konferencji wygłosi 9 szkoleniowych prelekcji przeznaczonych dla pastorów Diecezji Wschodniej.

Pobyt w Polsce pastora Jankiewicza prócz charakteru edukacyjno-duszpasterskiego ma także wymiar sentymentalny, bowiem jest to pierwsza jego wizyta w kraju od czasów jego wyjazdu 25 lat temu na studia teologiczne do Australii.

Późniejsza jego droga naukowa i zawodowa prowadziła go przez Tasmanię, Wyspy Fiji aż po Stany Zjednoczone, gdzie uzyskał tytuł doktora filozofii w dziedzinie teologii historycznej.

Warszawska konferencja to zatem nie tylko okazją do dzielenia się doświadczeniem i wiedzą teologiczną, ale także szansą na odkrycie Ojczyzny na nowo i spotkanie z przyjaciółmi z dawnych lat. Pastor Dariusz Jankiewicz opuszczał Polskę w 1986 roku, jako absolwent Seminarium Duchownego w Podkowie Leśnej i członek zboru Warszawa-Centrum.

Poproszony o komentarz na temat konferencji biblijnej i jej zakresu pastor Zbigniew Makarewicz, sekretarz Diecezji powiedział: Bierzemy udział w niezwykle ciekawych wykładach prowadzonych przez pastora Jankiewicza, który przygotował fascynujące seminarium pt. „Arminianizm i adwentystyczna teologia zbawienia”. Poczynając od sięgającego V wieku sporu pomiędzy Pelgiuszem a Augustynem, poprzez teologiczne debaty średniowiecza, prelegent prowadzi słuchaczy do czasów współczesnych ukazując meandry różnych koncepcji zbawienia.

Mimo niezwykle treściwego programu i zaawansowanej teologicznie tematyki daje się odczuć miłą, przyjacielską atmosferę. Dziękujemy Bogu za dar społeczności i duchowej wspólnoty
– dodał pastor Makarewicz.

Opisywany zjazd pastorów był także okazją do uroczystości pożegnania dwóch duchownych dotychczas pełniących swą służbę w strukturach Diecezji Wschodniej.

Pastor Mirosław Karauda w imieniu wszystkich obecnych pożegnał: pastora Jarosława Dzięgielewskiego (przewodniczącego Diecezji Wschodniej w latach 2003-2011) i pastora Piotra Stachurskiego (dotychczasowego duszpasterza zboru w Podkowie Leśnej), którzy decyzją Zjazdu Diecezji Południowej zostali powołani trzy tygodnie wcześniej na najwyższe urzędy tamtejszej Diecezji.

Przypieczętowaniem gorących słów pożegnania, wdzięczności za dotychczasową współpracę oraz życzeń owocnej służby na nowym terenie były pamiątki w postaci egzemplarzy Pisma Świętego opatrzonych dedykacjami i podpisami uczestników konferencji.

Wspólny czas całego spotkania był także okazją do ciekawych rozmów, wspomnień i marzeń dotyczących działalności na rzecz bliźnich i Kościoła. Oprócz programu realizowanego przez pastora Jankiewicza, zebrani wezmą udział w krótkim seminarium przygotowanym przez Edytę Jankiewicz (małżonkę pastora Dariusza) na temat biblijnej pracy wśród dzieci.

Jezus Chrystus nie lekceważył tej grupy słuchaczy, współcześni duchowni powinni także skutecznie docierać z Ewangelią do najmłodszych – podkreślili organizatorzy zjazdu, który będzie trwał do czwartku 16 czerwca w gościnnych progach stołecznego zboru Warszawa-Centrum.

W sobotę 18 czerwca pastor Dariusz Jankiewicz swoją obecnością zaszczyci zbór warszawski, gdzie wygłosi główne kazanie podczas uroczystości pamiątki Wieczerzy Pańskiej.

Sobotnie wystąpienie będzie transmitowane przez kościelną telewizję internetową Głos Nadziei TV dostępną pod adresem www.glosnadziei.pl/telewizja.


© Jan Kot/www.adwentysci.waw.plWysłuchaj fragmentu powitania pastora Dariusza Jankiewicza

(czas odtwarzania 00:00:58)Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.