Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Zjazd podlaskich adwentystów

AKTUALNOŚCI Z KRAJU | 13/06/2011 | jk

Sobotnie przedpołudnie, 11 czerwca 2011 Bielsk Podlaski – grupa odświętnie ubranych wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego gromadzi się przy ul. Bolesława Prusa 2 w progach gościnnego domu modlitwy Kościoła Chrystusowego.

Uroczyste nabożeństwo tego dnia jednoczy przedstawicieli zborów i grup tzw. okręgu podlaskiego z Hajnówki, Krasnej Wsi, Suwałk, Białegostoku i oczywiście Bielska. Zjawili się także reprezentanci ze zborów adwentystycznych położnych na terenie sąsiadującego okręgu mazowieckiego.

Nabożeństwo rozpoczęto pieśnią i słowami Psalmu 85. Następnie wysłuchano płomiennego wystąpienia br. Marka Ruska, który dzielił się z obecnymi doświadczeniami z działalności ewangelizacyjnej. Mówca podkreślił, jak ważne są kształtowane przez Biblię marzenia, chrześcijańska wrażliwość i gotowość do służby, która jest jednym z praktycznych sposobów wyrażania naszej czci i uwielbienia Bogu. Rozważanie lekcji Szkoły Sobotniej poprowadził przy aktywnym wsparciu wyznawców Kościoła br. Paweł Pawluczuk.

Istotny wkład w program nabożeństwa miały dzieci i młodzież. Pieśni, utwory instrumentalne, występy solowe i zespołowe, scenki teatralne i deklamacje ukazały, jak wielki potencjał tkwi w młodym pokoleniu. Szczególne wrażenie na zgromadzonych wywarło przedstawienie pt. „Dziesięć Panien” oparte na jednej z przypowieści Chrystusa (Mt 25:1-12).

Głównym kaznodzieją Zjazdu był pastor Paweł Lazar, przewodniczący Kościoła adwentystycznego w Polsce. Skierował do zgromadzonych przesłanie na temat poświęcenia się dziełu Bożemu, zadając pytanie, jak bardzo cenimy sobie przywilej bycia cząstką Chrystusowego Kościoła, ile jesteśmy gotowi poświęcić, by nasze życie w każdym jego aspekcie wywyższało Stwórcę. Ważnym uzupełnieniem kazania była modlitwa pastorów i starszych zborów poświęcająca na nowo zbory i grupy Okręgu Podlaskiego opiece Bożej.

Pieśni zgromadzenia przeplatały się z utworami zespołu wokalnego „Emaus” pod dyrekcją Marka Ruska i kompozycjami br. Mirosława Ciupka. Po obiedzie uczestnicy spotkania mogli wysłuchać dwóch krótkich rozważań biblijnych przygotowanych przez pastorów z Zarządu Diecezji Wschodniej: Grzegorza Korczyca i Zbigniewa Makarewicza.

Pastor Korczyc przed rozpoczęciem kazania odczytał specjalny list od pastora Mirosława Karaudy, przewodniczącego Diecezji Wschodniej, goszczącego tego dnia na innym zjeździe w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Drogie Siostry i Bracia (…) niech dobry Bóg obdarzy Was i Wasze Rodziny błogosławieństwem i pokojem. Niech to nabożeństwo, w którym uczestniczycie będzie okazją do pogłębienia wiary, nadziei i miłości do Boga i ludzi – napisał do zebranych przewodniczący.

Korzystając z uprzejmości moich przyjaciół i współpracowników; pastorów Zbigniewa Makarewicza i Grzegorza Korczyca przesyłam Wam moje serdeczne życzenia. Niech Pan będzie z Nimi, gdy będą służyli pośród Was słowem i modlitwą – dodał w liście pastor Karauda pisząc do uczestników podlaskiego zjazdu okręgowego.

Tematem rozważania podczas kazania, które wygłosił w Bielsku Podlaskim pastor Grzegorz Korczyc (skarbnik Diecezji) była potrzeba obecności Ducha Świętego w życiu każdego chrześcijanina, niezbędność Jego darów i wizji.

Przed kolejnym kazaniem swój program przedstawili młodzi pionierzy działający w ramach Grupy Misyjnej Trzej Aniołowie. Marcin i Wojtek zachęcali do uczestnictwa w wakacyjnych obozach misyjnych i dzielili się doświadczeniami ze swojej służby.

Natomiast pastor Zbigniew Makarewicz zachęcał zebranych do otwarcia się na Bożą wizję. Marzenia są pierwszym impulsem dla przyszłego działania, Kościół bez marzeń, to Kościół bez celu, Kościół pogrążony w samozadowoleniu i apatii – mówił sekretarz Diecezji Wschodniej.

Około godziny 16.00 pastor Mariusz Zaborowski, duszpasterz okręgu podlaskiego, w kilku słowach podsumował ideę spotkania i podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie zjazdu. Modlitwa i błogosławieństwo pastora Zbigniewa Makarewicza były ostatnimi punktami programu tego podniosłego zgromadzenia na wschodzie Polski.


© Serwis Informacyjny Diecezji Wschodniej

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.