Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Wydział Transeuropejski gotów na rok 2011

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 10/12/2010 | jk

Sto dziewięciu delegatów z trzynastu unii (Kościołów krajowych) oraz trzech przyłączonych regionów, które składają się na Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w regionie Transeuropejskim (TED), spotkało się w dniach od 14-17 listopada 2010 w Becici w Montenegro (Czarnogóra). Seria kończących rok spotkań Komitetu Wykonawczego Wydziału odbyła się pod hasłem „Bezgraniczna łaska”.

Pastor Bertil Wiklander, zwierzchnik Wydziału Transeuropejskiego, (w którego skład wchodzi także Kościół w Polsce – przyp. tłum.) wyjaśnia, iż „spotkanie było dokładnie zaplanowane pod kątem podkreślenia misji Kościoła. Większość czasu poświęcona była nowej strategii i planom, które koncentrują się na rozwoju w obszarze Wychowania („Sięgając Po”), Ewangelizacji („Docierać Z”) i Społeczności („Docierać do Wszystkich”).

Duchowa atmosfera konferencji, modlitwa płynąca podczas debat administracyjnych, przepiękna muzyka, cudowne nabożeństwa, i wspaniała grupa poświęconych adwentystów sprawiły, iż prowadzenie tej sesji spotkań było dla mnie osobiście ogromną radością.”

Główny wiceprzewodniczący Kościoła ogólnoświatowego, pastor Pardon Mwansa oraz pastor G. Alexander Bryant, sekretarz wykonawczy Wydziału Ameryki Północnej, uczestniczyli w spotkaniach jako przedstawiciele władz naczelnych Kościoła ogólnoświatowego, będąc jednocześnie doradcami z jego ramienia.

W swoim przemówieniu pastor Wiklander podkreślał, iż zadaniem TED jest umożliwiać, inspirować i ukierunkowywać Kościół. „Podczas tych spotkań skupiamy się na planach w jaki sposób lokalne zbory mogą być aktywnymi społecznościami, które Bóg obdarza opieką, które przepełnione są zaangażowaniem w Bożą misję na świecie, oraz które rozwijają się wspólnie jako społeczność religijna” - powiedział przewodniczący.

Kontynuując dodał, „wyrażenie odrodzenie i reformacja pochodzą od Ellen G. White, która podkreślała, iż te dwa elementy determinowane są mocą Ducha Świętego; zarówno odrodzenie naszego duchowego życia jak i wynikające z tego zmiany w naszej postawie i priorytetach. Ponieważ jest to rzecz, którą tylko Bóg jest w stanie uczynić, naszym zadaniem i celem jest skoncentrować się na Nim, otworzyć się na Jego głos, poznać go głębiej, wzrastać w Nim, i sprawić, by jego prawdziwy charakter był znany wszędzie tam gdzie się znajdujemy.

Ellen G. White mówi, iż to jest nasze pierwsze zadanie. Aby wypełnić to zadanie musimy sami odkryć biblijny temat Bożej wierności w stosunku do swojego stworzenia.

Wierność Stworzyciela w odniesieniu do stworzenia stymuluje jego misję do zniszczenia przeciwnika i odnowienia świata do oryginalnego stanu jaki powstał przy stworzeniu (Księga Objawienia 21:1-5)” – powiedział kończąc swoje wystąpienie pastor Wiklander.

Podczas czterech intensywnych dniach, Komitet Wykonawczy słuchał raportów i planów przedstawianych przez dyrektorów departamentów i administracji TED, dyskutował nad wieloma zmianami w polityce zarządzania, omawiał wiele różnych spraw kościelnych oraz konsultował obecne i przyszłe najważniejsze inicjatywy takie jak KID’s in Discipleship (programy edukacyjne dla rodziców), Relay (młodzieżowy program ewangelizacyjny), LIFEConnect (duszpasterstwo internetowe) oraz Al Waad (służba medialna na Bliskim Wschodzie).

Ponadto, Komitet Wykonawczy zatwierdził budżet TED na rok 2011 jak również miejsce i czas Europejskiej Konferencji Pastorów – wydarzenie to dobędzie się w Słowenii, 21-26 sierpnia 2012.

Informując Komitet o piętnastoprocentowym wzroście liczby członków Kościoła na terenie TED w trakcie ostatniego pięciolecia, Audrey Anderson, sekretarz wykonawczy powiedziała: „Podczas obecnego pięciolecia kluczowym zadaniem, na którym koncentruje się sekretariat jest „Misja i Utrzymanie”; znalezienie sposobu na utrzymanie członków w Kościele oraz przeszkolenie ich w misji, co w rezultacie przyniesie większy wzrost w następnych pięcioleciu.

Johann E. Johannsson, skarbnik, przedstawił raport na temat sytuacji finansowej i planów na następne lata, dodając przy tym, iż „w przeciwieństwie do wcześniejszych obaw, średnio w okresie rocznym, standardowe operacje TED utrzymywały się relatywnie na stabilnym poziomie. Jednak myślę z troską o działaniach rozwojowych w roku następnym, jako że wiele rządów krajów należących do TED planuje drastycznie obciąć koszty w swoich budżetach, a także podnieść podatki, co może dotknąć członków naszego Kościoła, a docelowo zmniejszyć wpływy w Kościołach krajowych i przyłączonych regionach. Dlatego też, chcemy wykonywać ostrożne ruchy w przyszłości.

Wydział ma zbalansowany budżet na rok 2011, ale wciąż pozostają pewne wyzwania w obszarze podejmowanych operacji w Newbold College. Musimy znaleźć sposób na zbilansowanie budżetu uczelni. Częściowo, mamy nadzieję na rozwiązanie tego poprzez dodatkowe wpływy ze zwiększonej liczby studentów, ale drastyczne cięcia również będą musiały być podjęte w wydatkach operacyjnych uczelni. Ten proces już się rozpoczął. Chciałbym podziękować wszystkim naszym oddanym wyznawcom w całym wydziale TED za ich wsparcie, poświęcenie w oddawaniu dziesięcin i darów oraz za ich modlitwy o dzieło w naszym regionie i polach misyjnych. Bóg prowadził nas w przeszłości i będzie prowadził nasz Kościół również wtedy, gdy wejdziemy w kolejny rok, który przyniesie nam zarówno możliwości jak i wyzwania.”

Zdając sobie sprawę z potrzeby mobilizacji wszystkich członków do służby misyjnej i zwiększenia zasięgu działania, Komitet wykonawszy zagłosował za podjęciem działania w ramach „Przywództwo i Ordynacja Kobiet”. Działanie to było wystąpieniem z prośbą do Generalnej Konferencji, o: nadanie priorytetowego statusu studiom w dziedzinie teologii ordynacji, przejrzenie i zweryfikowanie polityki tak aby słownictwo i terminologia miały neutralne brzmienie w zakresie podejścia do płci oraz aby wszystkie ścieżki przywództwa pozostawały otwarte zarówno dla mężczyzn jak i kobiet, pozwolenie na zastosowanie zróżnicowania w modelu prawa kościelnego i zarządzeń, tak aby można było przystosować specyficzne potrzeby i wymagania Wydziału Transeuropejskiego.

Dodatkowo, wystąpiono z prośbą o pozwolenie na ordynowanie kobiet na obszarze wydziału Transeuropejskiego. Komitet Wykonawszy głęboko wierzy, iż dzięki otwarciu tych możliwości dla środowiska kobiet, wzmocni się rozwój i wzrost kościoła w Europie.

Komitet Wykonawczy również zagłosował za nowymi powołaniami: Miroslaw Pujic został poproszony o objęcie funkcji dyrektora departamentów: ds. Wydawnictw, Duszpasterstwa ds. Środowisk Postmodernistycznych oraz Duszpasterstwa Wielbienia i Muzyki; Clair Sanches-Schutte i John Sanches na stanowisko dyrektora i współpracownika w Duszpasterstwie ds. Rodziny; na szefa Duszpasterstwa ds. Adwentystycznej Młodzieży na Świeckich Kampusach (AMiCUS) powołany został Paul Tompkins; Departament Duszpasterstwa ds. Rodzin Pastorskich objęła Clair Sanches-Schutte a kierownikiem personalnym biura zarządu TED została Audrey Andersson.

Indywidualne raporty z Kościołów krajowych i regionów przyłączonych wskazują na pełne zaangażowanie liderów i przywódców w tych krajach w misję, ewangelizację i zwiększenie zasięgu działania misyjnego.

Jednocześnie, wszyscy zauważają przed jakimi wyzwaniami stoi Wydział w Europie i na Bliskim Wschodzie: postmodernizm, sekularyzacja, materializm, przywiązanie do tradycji i sprzeciw wierze chrześcijańskiej. W każdym raporcie uwypuklona została rola Kościoła, mianowicie, że jest on czymś więcej niż klubem towarzyskim, więcej niż grupą mężczyzn i kobiet o wspólnych zainteresowaniach. Reprezentuje raczej Bożą działalność na świecie i odpowiedź człowieka na tę działalność z dziękczynieniem i ochoczym posłuszeństwem.

W wypowiedzi podsumowującej uwagi końcowe przewodniczący Bertil Wiklander powiedział, „Gdy koncentrujemy się na Bogu, stajemy się głęboko duchową społecznością, odrodzoną przez Ducha Świętego, który prowadzi nas ku zmianie naszych priorytetów, rozwija jakość naszej pracy oraz prowadzi wielu do Chrystusa – tak właśnie wyobrażam sobie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, który jest Kościołem proroczym w czasach końca i napełnionym wizją i energią w głoszeniu ewangelii na całym świecie, mającym świadomość, iż jako Jego społeczność, jesteśmy tutaj na ziemi Bożą skarbnicą bogactwa łaski Chrystusa.

Odrodzenie i reformacja oznacza stanie się tym czego Bóg od nas oczekuje. To oznacza, zmianę, duchową zmianę mającą olbrzymi wpływ na nasze życie i na świat, w którym żyjemy.”

Komitet Wykonawczy Wydziału Transeuropejskiego składa się z przedstawicieli administracji kościelnej, dyrektorów departamentów, pastorów i osób niezatrudnionych w Kościele, reprezentujących trzynaście unii obejmujących obszar 40 państw w Europie i na Bliskim Wschodzie a nawet w Azji, wliczając Egipt, Sudan i Pakistan.


© Miroslav Pujic/tedNEWS
Tłum. Estera Maria Strama dla www.adwentysci.waw.pl

Dodaj swój komentarz...
Z tego tak obszernego sprawozdania wynika, że nasz Kościół ma przed sobą ręce pełne roboty i wierzę, że ten program i wyzwania nie trafią jedynie na półki, bo tak niekiedy niestety się dzieje.

A gdy chodzi o "potrzeby mobilizacji wszystkich członków do służby misyjnej i zwiększenia zasięgu działania," oraz kwestia ordynacji kobiet, ciekawi bedziemy jak się to przełoży na polskie realia i postępowe myślenie, którego adwentyzm w Polsce potrzebuje.

Kościół ma jedno zadanie - rzucić się w nurt podzielenia sie Dobrą Nowiną z ludzmi wśród których żyjemy, a do których Pan nas posyła. A odrodzenie i reformacja ma nam w tym pomóc...


- Rajmund Dąbrowski, Waszyngton, D.C


Po przeczytaniu powyższego artykułu, zastanawiam się, czy tzw. odrodzenie i reformacja nie powinno dokonywać się codziennie? Akcyjność pewnych trendów wydaje mi się niezasadna. Czy też oznacza, że bedziemy mieli tzw. pastorałki?

Uważam, że będzie bardzo trudno przeprowadzić takie zmiany na rodzimym gruncie, bo jako Polacy i ADWENTYŚCI jesteśmy bardzo skażeni katolicyzmem (choć niekiedy nie zdajemy sobie z tego sprawy). Ale, oczywiście, jestem ZA, bo;
1. pozwoli to na humanizację Kościoła.
2. przełamie to (prawem kaduka wprowadzony) monopol mężczyzn w zakresie tzw. pastorstwa
3. będzie milej.

Pozdrawiam!


- Andrzej Susłowski, Starachowice


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.