Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Przywódcy Kościoła Adwentystów obradują w USA

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 11/10/2010 | jk

Przedstawiciele Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego zebrali się podczas jesiennej sesji spotkań administracyjnych skupiając się na realizacji punktów agendy w bardzo krótkim okresie czasu.

Doroczna sesja rady światowego Kościoła rozpoczęła się 8 października i trwać będzie tylko do 13 października, czyli o jeden dzień krócej niż zazwyczaj. Trzystu członków Komitetu Wykonawczego wróci do domów wcześniej, by uniknąć konieczności pozostawania na weekend lub podróżowania w sobotę, jak podaje podsekretarz światowego Kościoła Homer Trecartin (na zdjęciu powyżej).

Delegaci mogą się spodziewać napiętego sześciodniowego programu – ich obrady będą skupiały się na sformalizowaniu planów na kolejne pięć lat, chociażby takich jak restrukturyzacja programów misji kościelnej, głosowaniu nad nominacjami na niektóre stanowiska dyrektorów i ich zastępców w strukturze centrali światowego Kościoła, oraz podjęciu decyzji dotyczącej przyszłości Griggs University.

Aby przyspieszyć proces zatwierdzania punktów stałego porządku obrad, delegaci na doroczne posiedzenie przywódców Kościoła otrzymali wcześniej kopię agendy do wglądu, z którą mieli zapoznać się przed obradami.
Sama w sobie formuła agendy w tym roku jest swego rodzaju nowością.

Delegaci będą głosowali nad trzema zatwierdzonymi agendami regularnego porządku obrad – jedna zamyka wszystkie kwestie procedur i polityki Kościoła, pozostałe dwie obejmują bardziej rutynowy kalendarz wydarzeń i spotkań komitetów. W przypadku, gdy niektóre punkty agendy będą wymagały osobnej dyskusji – będą uprzednio zdjęte z zatwierdzonej agendy regularnego porządku obrad – nie ma takiej potrzeby, aby pieczołowicie zatwierdzać niemal punkt po punkcie każdą pozycję agendy, wyjaśnia Trecartin.

Jeśli któryś z członków Komitetu Wykonawczego poczuje, że dodatkowa kwestia wymaga dyskusji, może przedłożyć ją pod głosowanie delegatów, by ci zaakceptowali ten punkt w zatwierdzonej agendzie regularnej, dodaje Trecartin.
„Nie próbujemy niczego ukryć ani niczego forsować na siłę, ale nie ma powodu, by poświęcać na dyskutowanie o niektórych punktach agendy nawet 15 minut. Jeśli ktoś ma jakieś uwagi na przykład dotyczące kalendarza spotkań i wydarzeń, nie powinno to zaprzątać uwagi i zabierać cenny czas wszystkich 300 osób” - kontynuuje Trecartin.

Usprawnienie procedowania regularnego porządku obrad pozwoli na wykorzystanie dodatkowego czasu na dyskusję nad ogromem nowych kwestii, które pojawiły się po ostatniej sesji Generalnej Konferencji, która miała miejsce w Atlancie na przełomie czerwca i lipca.

„To początek kolejnego pięciolecia działania Kościoła, w związku z tym pojawiło się mnóstwo nowych planów, nowych wizji, szczególnie gdy jest nowy przewodniczący” - powiedział Trecartin. „Istnieje wiele spraw, którymi nowa administracja się zająć i przedyskutować i w ten sposób ustalić punkt odniesienia na kolejne pięć lat. Główna idea obieranego kursu dla Kościoła przejawia się w kładzeniu nacisku na odnowienie i reformację” - dodaje.

Delegaci pochylą się również nad planem centralizacji koordynowania programów misyjnych Kościoła. Obecnie, wolontariusze adwentystyczni, pionierzy Misji Globalnej, pracownicy Inter-Diecezji oraz pozostali misjonarze Kościoła nadzorowani są przez różne grupy działania.

Natomiast z jedną radą misyjną współpracującą ściśle z każdym regionem w celu określenia potrzeb i strategii, przedstawiciele Kościoła mają nadzieję na osiągnięcie bardziej przejrzystej wizji i jak najlepszego wykorzystania zasobów misyjnych - wyjaśnia Trecartin.

„Niektórzy mają obawy, iż jeśli powołamy radę misyjną, przejmie ona kontrolę nad lokalnymi regionami, ale absolutnie nie to jest intencją.” Rada może sugerować jedynie, iż skoordynowane działania zespołu misyjnego przy współpracy z lokalnym Kościołem regionalnym będą działaniami wspierającymi dotarcie do ludzi w lokalnych społecznościach.

Prawdopodobnie raporty komitetu nominacyjnego dorocznej rady będą przerywały spotkania wiele razy - informuje Trecartin. Zwykle, urzędnicy kościelni nie są wybierani podczas takiej sesji, ale z powodu sporej ilości nominacji podczas ostatniej sesji Generalnej Konferencji, status i regulamin Kościoła określa stanowisko, iż w takim przypadku niektóre nominacje odbywają się podczas pierwszej dorocznej Rady Kościoła następującej tuż po sesji Generalnej Konferencji.

Między innymi obejmuje to stanowiska dyrektorów i ich zastępców w instytucji White Estate i Instytucie Badań Biblijnych. Wiele z organizacji kościelnych, takich jak sieć telewizyjna Hope Channel i Adwentystyczna Organizacja Rozwoju i Pomocy ADRA, także dokonają nominacji swoich urzędników i określą skład swych zarządów właśie teraz.

Podjęta zostanie również decyzja dotycząca przyszłości zarządzanego przez Kościół uniwersytetu Griggs University. Delegaci będą głosowali nad rekomendacjami przedstawionymi przez komisję powołaną w zeszłym roku, której zadaniem było zebranie sugestii na temat sposobu wzmocnienia funkcji uniwersytetu - nauczania na odległość – który w ostatnich latach borykał się z problemami finansowymi. Poprzednie rozwiązania sugerowały przeniesienie uniwersytetu i oferowanie nauczania metodą on-line.


© Elizabeth Lechleitner/Adventist News Network
Tłum. Estera Strama dla www.adwentysci.waw.plDodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.