Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Władze Brazylii przyjazne adwentystom

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 01/09/2010 | jk

Zwierzchnicy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego gościli niedawno w swojej siedzibie, brazylijskiego szefa konsulatu rezydującego w Waszyngtonie, USA, wyrażając zadowolenie i podziękowanie za zaangażowanie państwa brazylijskiego w kwestię wolności religijnej oraz prezentując działania Kościoła w tym kraju.

Przywódcy Kościoła wyrazili swoją opinię, iż Brazylia jest kolebką jednego z najbardziej ‘tętniącego życiem’ regionem na mapie denominacji. Chociaż kraj ten jest w przeważającej mierze krajem katolickim, jest również ojczyzną dla blisko 1.3 miliona wyznawców Kościoła adwentystycznego, co stanowi największą adwentystyczną populację etniczną ze wszystkich państw świata. Warto też podkreślić, iż zauważalny w Brazylii jest również znaczny wzrost innych wyznań protestanckich.

„Jesteśmy bardzo wdzięczni za wolność religijną, którą cieszy się nie tylko Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, ale również wszystkie Kościoły” - powiedział przewodniczący adwentystycznego Kościoła światowego Ted N. Wilson kierując te słowa do ambasadora Almir’a Barbuda. „Adwentyści pragną krzewienia i pielęgnowania wolności religijnej obejmującej wszystkich ludzi.”

Barbuda, który poprzednio pełnił funkcję ambasadora w Belgii, pochwalił Kościół adwentystów za jego wkład w rozwój edukacji i opieki zdrowotnej. „Wykonujecie znakomitą pracę w Brazylii” – wyznał, zgromadzonym w sali w siedzibie władz Kościoła, liderom adwentystycznym.

Wilson podkreślił, iż Kościół adwentystyczny skupia się na ‘praktycznym’ chrześcijaństwie wszędzie tam, gdzie jest obecny i pełni swą służbę. Kościół w Brazylii prowadzi 475 szkół podstawowych, około 130 szkół średnich, sześć szkół wyższych oraz największy uniwersytet należący do adwentystów – do brazylijskiego Adwentystycznego Uniwersytetu w San Paulo uczęszcza ponad 8.000 studentów.

„W Brazylii zarządzamy szkołami i szpitalami, a prawie każdego tygodnia, w różnych miastach, mamy inaugurację otwarcia loklanych stacji telewizji Hope Channel. Chcemy podzielić się z władzami Brazylii tym czym aktualnie się zajmujemy” - wyznał Williams Costa Jr., nowy dyrektor ds. komunikacji światowego Kościoła, dla którego Brazylia jest ojczyzną.


© Adventist News Network, fot. Ansel Oliver
Tłum. Estera Strama dla www.adwentysci.waw.pl


Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.