Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Eurodeputowani za zakazem pracy w niedziele

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 19/08/2010 | jk

Adwentystyczni orędownicy wolności religijnej stale monitorują i przyglądają się propozycji złożonej przez członków Parlamentu Europejskiego, którzy dążą do tego, aby w niedziele nie była prowadzona jakakolwiek działalność biznesowa.

Członek Parlamentu, Martin Kastler z Niemiec wzywa do objęcia tym prawem wszystkie kraje należące do EU, na wzór jego własnego kraju, w którym zachęca się pracowników do brania urlopu w tym dniu, aby mogli więcej czasu spędzić z rodzinami, informuje New York Times.

Chociaż zasady parlamentarne wstrzymują większość członków, wliczając Kastler’a, przed wprowadzeniem tego prawodawstwa, niedawno uchwalona funkcja petycji obywatelskiej wymagałaby jedynie gremium złożonego z 736 członków, by sporządzić taką legislację, jeśli wspierający tę ideę zebraliby 1 milion podpisów ze wszystkich państw członkowskich, donosi Times.

Podczas, gdy wielu adwentystów w Europie żyje, pracuje w państwach z podobnym prawodawstwem, kościół tradycyjnie sprzeciwia się takiemu prawu, powołując się na możliwe pojawienie się dyskryminacji religijnej.

„Zgadzamy się, że ludzie potrzebują dnia odpoczynku, ale chcemy mieć pewność, iż ci, dla których niedziela nie jest religijnie ustalonym dniem odpoczynku będą szanowani i dobrze traktowani” - mówi John Graz, dyrektor ds. Publicznych i Wolności Religijnej (PARL) przy światowym Kościele adwentystycznym oraz sekretarz generalny Międzynarodowego Stowarzyszenia Wolności Religijnej.

„Mamy nadzieję, że ci którzy stoją za tą propozycją zrozumieją pluralistyczny wymiar współczesnego europejskiego społeczeństwa i ważność respektowania różnych wierzeń religijnych” - dodał Graz.

Przedstawiciele Kościoła w Szwajcarii, należącej do Wydziału Euro-Afrykańskiego zapewnili, że cały czas monitorują sytuację. Tej jesieni zaplanowane jest spotkanie w celu konsultacji z lokalnymi przywódcami odnośnie możliwej odpowiedzi w przypadku postępu prac nad inicjatywą Kastler’a.

„Jeśli będzie dotyczyło to tylko kwestii otwierania sklepów w niedzielę, nasi członkowie nie przewidują żadnych z tym problemów” - powiedział Karel Nowak, dyrektor PARL w Wydziale Euro-Afrykańskim. „Ten stan rzeczy istnieje już w wielu krajach Europy Zachodniej i Centralnej.” Główną obawą Nowaka są możliwe argumenty wspierające tę inicjatywę. Wyznaje on, że niektórzy ludzie chcą „wzmocnienia ‘tradycyjnych europejskich wartości’, mając na myśli ‘tradycyjne chrześcijańskie’ wartości i styl życia.”

W mojej opinii, rozwój sytuacji w tę stronę jest powodem do obaw i może prowadzić do eskalacji napięć w różnych ugrupowaniach” - powiedział Nowak.


© Ansel Oliver/Adventist News Network
Tłum. Esera Strama dla www.adwentysci.waw.plDodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.