Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Strategia Kościoła Adwentystów wg Teda Wilsona

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 30/07/2010 | jk

W swoim pierwszym przemówieniu do pracowników głównej siedziby światowego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, nowy zwierzchnik Kościoła Ted N.C. Wilson przedstawił zarys strategicznego planu pięcioletniego dla całej denominacji, którego główną myślą przewodnią jest pobudzenie do duchowego odnowienia zaangażowania członków w misję Kościoła.

Nacisk na osobistą, a także powszechną modlitwę oraz powołanie Komitetu Odnowy i Reformacji, który miałby działać przy siedzibie Kościoła pojawia się jako główny akcent w przyszłych planach Kościoła.

Przekonanie o tym, że chrześcijanie nie są w stanie „przyspieszyć lub opóźnić” powtórne przyjście Jezusa jest nieporozumieniem, powiedział Wilson. Podczas, gdy „produkowanie” programów i aktywności w siedzibie głównej Kościoła nie może „wymusić” powrotu Chrystusa, może się do tego przyczynić „odnowienie prawdziwej pobożności” i „pokornego posłuszeństwa Bogu” wśród chrześcijan, powiedział powołując się na cytaty współzałożycielki Kościoła Ellen Gold White.

W jednej z ksiąg Nowego Testamentu, w Księdze Dziejów Apostolskich, apostołowie opisani są jako „trwający w jednomyślności” i „zebrani razem w jednym miejscu” – te dwa czynniki, kontynuował Wilson, muszą być spełnione, by nastąpiło wylanie Ducha Bożego. Bóg dzisiaj poszukuje podobnego sposobu myślenia wśród społeczności adwentowej.

Wilson wyznał również, iż otrzymał niedawno maila, w którym ktoś wyraził obawę, iż wywieranie presji na odnowienie pośród adwentystów mogłoby zapoczątkować podejście legalistyczne lub pozbawione ducha.

Otóż nie, zapewnił podczas swojego przemówienia Wilson zebranych w audytorium siedziby głównej Kościoła ponad 400 pracowników. „To nie jest poselstwo legalizmu; to jest poselstwo miłości, nadziei i zachęty … Bóg dał nam to poselstwo, i mamy dzielić się nim, angażując się w to tak mocno jak to tylko możliwe” - powiedział.

Dzieląc się tym poselstwem musimy wspierać się modlitwą, mówił Wilson, wzywając swych pracowników do przykładania szczególnej uwagi na osobistą i wspólną modlitwę.

„Jesteście oddanymi, znającymi nauki Boże i poświęconymi ludźmi” - kontynuował Wilson, „ale jeśli nie będziemy się modlić w pokorze … nasze talenty nie będą miały praktycznie żadnej wartości.”

Nie ma konieczności przyjmowania jednego sposobu modlitwy, powiedział Wilson. „Jeśli nie czujecie się komfortowo modląc się głośno, nie musicie – możecie modlić się w swym sercu. Nie próbujemy forsować ludzi, by stosowali określoną, ustaloną metodę, która będzie pasowała. Ale mamy się modlić. Nie wyobrażam sobie, co ludzie mogą robić bez modlitwy” - dodał Wilson.

Modlitwa ma być również obecna podczas spotkań Komitetu Odnowienia i Reformacji, powiedział Wilson. „I niech was nie zniechęci nazwa. Komitety niekoniecznie muszą wszystko uśmiercać.” Zadaniem komitetu będzie zebranie „gorliwych” ludzi dążących do „wsparcia ludu Bożego, by przygotował się na wylanie [Jego] ducha i dokonania Jego dzieła” - powiedział Wilson.

Armando Miranda, główny wiceprzewodniczący Kościoła światowego, powołany został jako prezes komitetu, razem z poprzednim głównym wiceprzewodniczącym, który niedawno odszedł na emeryturę, Markiem Finleyem, a który teraz będzie pełnił służbę wiceprezesa komitetu jako asystent przewodniczącego ds. ewangelizacji.

Wilson wypunktował również niektóre szczególne zadania na kolejne pięć lat. Plany te dotyczą organizowania międzynarodowych konferencji na temat Biblii i misji, utworzenia ośrodków, gdzie pastorzy, nauczyciele, pracownicy duszpasterstwa ds. zdrowia będą uczestniczyć w konwencjach poświęconych wspólnym studiowaniu Biblii, aby lepiej pojąć „duchowe przeznaczenie” Kościoła.” Idealnie byłoby, dodał Wilson, gdyby spotkania te były bodźcem do wyjścia poza mury Kościoła. „Nie jesteśmy tu po to, by siedzieć i przyciągać wszystko do wewnątrz, ale po to, by wyjść na zewnątrz.”

Przez kolejne pięć lat zaobserwujemy również kontynuację działań poszerzających zasięg oddziaływania i docierania do ludzi poprzez wykorzystanie nowoczesnej technologii, kontynuował Wilson w swym przemówieniu, powołując się na działalność telewizyjnej sieci Hope Channel, Adventist World Radio (audycje Głos Nadziei), Globalną Sieć Ewangelizacji Internetowej (GIEN) oraz wielu aktywności kościelnych opartych na funkcjonalności Internetu.

Wilson wyznał również, iż Kościół pod jego kierownictwem zachowa główne pola aktywności takie jak edukacja adwentystyczna i służbę zdrowia. „Podwojenie” wysiłków dotyczących projektu ‘Połączeni z Jezusem’, który zakłada dystrybucję książek Ellen G. White do wyznawców na całym świecie, jest jednym z priorytetów, powiedział Wilson. Pracownicy w siedzibie głównej Kościoła światowego uczestniczyli w tym projekcie dzisiaj rano – zostały zebrane dary na ten cel, a mianowicie na wysłanie egzemplarzy Wielkiego Boju do każdego domu w pobliskim regionie.

Nowy przewodniczący podkreślił także, iż włączenie i zaangażowanie młodych ludzi w działalność i misję Kościoła jest także jego celem – „nie chodzi tylko o samo wciągnięcie ich na listę członków komitetu, ale daleko, daleko więcej.”

Skupienie się zarówno na działalności ewangelizacyjnej jak i misji stewardship (tj. propagowanie stylu życia polegającego na żywej łączności z Jezusem, chodzeniu z Nim i działaniu jako Jego przedstawiciel na ziemi) zostało zaakceptowane jako katalizator do osiągnięcia sukcesu w kolejnych pięciu latach działalności Kościoła, powiedział Wilson. „Gdy mamy te dwa aspekty zmierzające w dobrym kierunku, wszystko inne układa się prawidłowo.”

Plan strategiczny nie jest czymś kompletnym lub skończonym, jest to plan otwarty na sugestie, zadeklarował Wilson. „Kościół adwentystyczny nie jest organizacją, która promuje ‘władzę królewską’. Nie ma tutaj nikogo na czele, który powiedziałby, ‘jest tak i tak, wykonać to’ i tak się dzieje.. Najlepszym sposobem jest zjednoczenie we wspólnej modlitwie, a wtedy wielu doradców przynosi mądre rozwiązania.”

Prosząc o modlitwy i uczestnictwo współpracowników, gdy Kościół będzie podążał naprzód, Wilson zapewnił, iż pragnie on ‘otwartej komunikacji’ zarówno w siedzibie Kościoła światowego jak i w całym Kościele. „Drzwi do mojego biura są otwarte. Jeśli macie pomysły lub sugestie – nie ma dla mnie znaczenia jak wielkie lub małe one są – zawsze możecie się ze mną skontaktować i porozmawiać.” – zaznaczył nowy zwierzchnik Kościoła.


© Elizabeth Lechleitner/Adventist News Network
Tłum. Estera Strama dla www.adwentysci.waw.plDodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.