Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Współpraca adwentystów z WHO

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 30/07/2010 | jk

Jak powiedzieli zajmujący się zdrowiem przedstawiciele Kościoła i społeczności międzynarodowej podczas seminarium, które odbyło się 29 czerwca na LIX Sesji Generalnej Konferencji, adwentystyczne zbory powinny stanowić dla lokalnych środowisk ośrodki zdrowia, oddolnie propagujące zdrowy tryb życia.

– Możemy o tym rozmawiać na szczeblu Generalnej Konferencji, ale wiemy, że procesy wdrażania zaczynają się na szczeblu diecezji, czyli tam, gdzie jesteście wy – oznajmił Allan Handysides, dyrektor adwentystycznego sekretariatu ds. zdrowia.

Handysides rozmawiał z grupą przedstawicieli Panamerykańskiej Organizacji Zdrowia (PAHO) – agendą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – która nawiązała niedawno współpracę z Kościołem adwentystycznym. Reprezentanci PAHO razem z pracownikami sekretariatu ds. zdrowia zachęcali zbory do szukania sposobów propagowania lepszego stylu życia wśród członków danej społeczności lokalnej, a także przedstawili działalność i rolę PAHO.

– Istnieją organizacje, których członkowie to ludzie prawi, mający misję (…) i cel, pełni oddania i poświęcenia – rzekł Handysides, wyrażając dla PAHO uznanie za jej otwartość i chęć współpracy.

– Jeśli chcemy się zajmować kwestiami zdrowotnymi na szczeblu lokalnym, musimy pracować nad tym naprawdę wszyscy na własnym podwórku – wyraził opinię Hernan Montenegro, koordynator projektu zintegrowanej opieki medycznej PAHO, regionalnej agendy Światowej Organizacji Zdrowia, która z kolei stanowi agendę ONZ-u. – Na szczeblu lokalnym jesteście w uprzywilejowanej sytuacji, bo rozumiecie tę społeczność, znacie ją, znacie ludzi, ich życie, kulturę.

– Co więcej – stwierdził Christopher Drasbeck, pracujący dla PAHO starszy doradca do spraw zintegrowanej opieki pediatrycznej – współdziałanie z organizacjami religijnymi jest rzeczą bardzo ważną i trwałą, nad którą musimy pracować wspólnymi siłami.

Drasbeck przywołał niezbyt optymistyczne statystyki, z którymi próbuje walczyć PAHO. Otóż według danych z 2008 roku 8,8 mln dzieci poniżej piątego roku życia umiera wskutek zapalenia płuc, biegunki bądź niedożywienia. Dodał, że na terenie Karaibów i Ameryki Łacińskiej odnotowuje się niemal 400 tys. zgonów dzieci w tym wieku.

– Dzięki przeprowadzanym małym kosztem, bardzo skutecznym działaniom medycyny opartej na dowodach (EBM) możemy zapobiec dwóm trzecim tych zejść śmiertelnych – poinformował Drasbeck. – Mamy nadzieję, że będziemy mogli to realizować ramię w ramię z Kościołem.

Wspomniane działania – szesnaście tzw. kluczy do zdrowia rodziny – nie są skomplikowane i propagują m.in. rozwój fizyczny, umysłowy, profilaktykę zdrowotną oraz korzystanie z usług opieki medycznej, wyjaśnił Drasbeck.

– Macie upoważnienie do podejmowania decyzji o przeprowadzaniu takich czy innych działań w swoim środowisku – oświadczył Drasbeck na zjeździe przywódcom i członkom Kościoła. – Każdy z nas mógłby powiedzieć, że wszyscy jesteśmy środowiskowymi pracownikami służby zdrowia.

PAHO ma za zadanie umożliwiać pracę i zapewniać niezbędne materiały, dodał. Handysides podkreślił, że PAHO to organizacja non-profit.

Podobnie adwentystyczny sekretariat ds. zdrowia, starając się promować zdrowy styl życia, uruchomił niedawno nową witrynę internetową – PositiveChoices.com – i pracuje nad kolejną: healthministries.com.

Na pierwszej z nich znajdziemy „zrównoważone, oparte na EBM, praktyczne adwentystyczne spojrzenie na zdrowie”, m.in. codzienne porady zdrowotne, powiedział Fred Hardinge, specjalista do spraw zdrowia, który witrynę założył, a także pomógł stworzyć inną: Bibleinfo.com.

W grudniu 2007 roku Kościół adwentystyczny zaproszono do pogłębienia współpracy z WHO. Niektórzy wyrazili niechęć współdziałania z innymi organizacjami, które mogą mieć polityczne koneksje lub agendy. Inni jednak podkreślili możliwości, jakie daje obu stronom taka współpraca: lepszy dostęp do sieci medialnych i materiałów potrzebnych przy działaniach na rzecz poprawy stanu zdrowia lokalnych społeczności. Kościół stara się również pomóc WHO w realizacji oenzetowskich Milenijnych Celów Rozwojowych, obejmujących m.in. polepszenie zdrowia młodych matek oraz walkę z wirusem HIV i malarią.

W kwietniu kościelni urzędnicy głosowali nad przyjęciem zaproszenia ze strony WHO do współpracy w programie zmniejszenia śmiertelności młodych matek i niemowląt.


© Arin Gencer/Adventist News Network
Tłum. Paweł Jaroslaw Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl


- czytaj poprzednią wiadomość w serwisie nt WHO

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.