Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Kto jest kim na sesji Generalnej Konferencji

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 03/07/2010 | jk

Oprócz tysięcy adwentystów, którzy uczestniczą w obradach Generalnej Konferencji w Atlancie, obecnych jest także kilkoro wysoko postawionych gości, reprezentujących różne instytucje, organizacje polityczne i związki wyznaniowe.

W piątek 25 czerwca podczas wieczornego spotkania Kasim Reed, burmistrz Atlanty od stycznia tego roku, powitał adwentystów dnia siódmego i wyraził podziękowania za działalność wśród mieszkańców miasta.

– Wyrażam uznanie dla Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i jego pełnych dynamizmu wyznawców za poświęcenie się działalności edukacyjnej na rzecz współbliźnich – powiedział. – Dajecie doskonały przykład chrześcijańskiego współczucia i stanowicie wzór służby, który byłoby dobrze, gdyby naśladowali inni ludzie z kręgów religijnych i świeckich.

Oświadczył też, że docenia to, jak wielu adwentystów żyje zgodnie ze swoimi przekonaniami. – Adwentyści Dnia Siódmego pokazują wszystkim, że nie wystarczy po prostu wierzyć słowom Biblii, lecz trzeba również działać wedle zawartej w niej ponadczasowej mądrości, aby uczynić nasze społeczeństwo tak dobrym i szlachetnym, jakie wiemy, że może być.

Kościół adwentystyczny przez ostatnich parę lat buduje relacje z Panamerykańską Organizacją Zdrowia (PAHO, z siedzibą w Waszyngtonie), w związku z czym na tegorocznych obradach Generalnej Konferencji gości jej dyrektor do spraw kontaktów zewnętrznych James Hill, który uczestniczył kiedyś w ogólnoświatowej konferencji na temat zdrowego stylu życia zorganizowanej w Genewie przez adwentystyczny sekretariat Zdrowie. Hill pracuje nad nawiązaniem współpracy między tą największą na półkuli zachodniej organizacją zdrowia a innymi związkami wyznaniowymi i instytucjami w celu zwalczania takich chorób jak gruźlica i cholera oraz zahamowania rozprzestrzeniania się epidemii AIDS.

Na sesji Generalnej Konferencji goszczą także przedstawiciele chińskiego Potrójnie-Samo Ruchu Patriotycznego, który w połączeniu z Chińską Radą Chrześcijańską stanowi organizację zrzeszającą wszystkie oficjalnie uznane protestanckie Kościoły w Chińskiej Republice Ludowej. Przewodniczący Generalnej Konferencji Jan Paulsen oraz delegacja z siedziby głównej Kościoła adwentystycznego podczas historycznej wizyty w Chinach w 2009 roku byli gośćmi właśnie reprezentantów tego zrzeszenia.

Wielu adwentystów dnia siódmego w pierwszym pokoleniu wywodziło się z Kościoła Metodystycznego i Kościoła Wesleyańskiego, toteż adwentystyczna struktura organizacyjna nosi wiele podobieństw do metodystycznej. Kolejny gość specjalny obrad Generalnej Konferencji to George Freeman, sekretarz generalny Światowej Rady Metodystycznej, skupiającej ponad 70 mln wyznawców na całym świecie.

Neville Callam, sekretarz generalny Światowego Związku Baptystycznego od 2007 roku, został wyznaczony do przywiezienia pozdrowień delegatom od liczącej 47 mln członków organizacji skupiającej w Stanach Zjednoczonych przeszło 200 wyznań baptystycznych, z wyłączeniem Południowej Konwencji Baptystów. Oprócz podstawowych nauk biblijnych, takich jak powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących oraz zasada sola scriptura, baptystów łączy z adwentystami długą historia orędowania za rozdziałem Kościoła i państwa.

Zdaniem Johna Graza, dyrektora adwentystycznego sekretariatu Sprawy Publiczne i Wolność Religijna funkcjonującego przy Generalnej Konferencji, to ważne, że w sesji uczestniczą wysocy rangą goście spoza Kościoła. – Większość tych przywódców miała już wcześniej z nami styczność, ale nie wie, co sobą reprezentujemy. To dla nich naprawdę dobra okazja przekonać się, co znaczy być adwentystą.

Graz uważa również, że budowanie dobrych stosunków z innymi przywódcami przyniesie liczne korzyści. – Ci ludzie stoją na świeczniku i rozmawiają z głowami państw i innymi przywódcami religijnymi. Rozmawiają o tym, co widzą, o tym, jak ich witamy, o tym, jakie robimy na nich wrażenie. A więc ilekroć ktoś gdzieś wypowie się na temat adwentystów, oni też będą mogli zabrać głos.


© Evan Knott/Adventist Review
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla www.adwentysci.waw.pl

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.