Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Raporty z działalności Kościoła na świecie cz. 2.

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 02/07/2010 | jk

Kampanie ewangelizacyjne tak różnorodne jak gwarne ulice Buenos Aires i jak ruchliwe wioski w Peru zakończyły się ponad 1 milionem chrztów i setkami nowych zborów adwentystycznych w Południowej Ameryce.

Natomiast w regionie Północnej Azji – Pacyfiku, ostatnie pięć lat to 86.000 ochrzczonych w części świata uważanej za jedną z najbardziej niosącą wyzwania dla kościoła.

To są tylko przykłady niezwykłego rozwoju dwóch światowych wydziałów (regionów) Kościoła adwentystycznego, które przedstawione zostały w raporcie z pięciu lat działalności na 59. Kongresie Generalnej Konferencji. Ich prezentacje nastąpiły po dwóch krótkich emisjach wideo na temat edukacji w dwóch regionach, uwypuklających sukces jaki oba te wydziały osiągnęły w ciągu ostatnich pięciu lat.

„Siostry i bracia, widzicie tutaj naszych ludzi, nasze twarze, nasze kolory, nasze flagi,” powiedział przewodniczący wydziału, Erton Kohler, stojąc na scenie, gdzie mnóstwo wyznawców z Południowej Ameryki powiewało flagami ośmiu krajów tego regionu. „Widzicie tutaj naszą pasję, by wykorzystać każdą sposobność i każdą możliwość działania w Kościele, każdy departament, każdą instytucję i każdego członka Kościoła w zintegrowanej ewangelizacji.”

15 minutowe wideo było demonstracją działań i podjętych wysiłków, przedstawiając kampanie ewangelizacyjne przeprowadzanie w całym wydziale, podczas których tysiące ludzi rozpowszechniło miliony książek i publikacji wśród lokalnych społeczności, pozyskując nowych wyznawców.

Akcja ewangelizacyjna, która skupiała się na poselstwie dotyczącym soboty jako dnia świetego, tak wpłynęła na brazylijskiego pastora, Levi’ego Gomesa i jego rodzinę, iż zostawili za sobą ich Kościół, przyjaciół i styl życia, do którego przyzwyczajeni byli przez 15 lat – „radykalna zmiana,” określa jego żona.

W regionie tym liczącym około 310 milionów ludzi, blisko ponad 2 miliony to adwentyści, powiedział Agustin Galicia, zastępca sekretarza Kościoła światowego. Brazylia może się pochwalić największą liczbą adwentystów w Kościele światowym, bo jest to 1.3 miliona wyznawców.

„Wydział Południowej Ameryki jest dynamicznym i potężnym Kościołem, pełnym entuzjazmu, pasji i miłości do misji,” kontynuuje Galicia. „Południowa Ameryka jest znana z nadziei – nadziei w powtórne przyjście Pana.”

Prezentacja regionu Północnej Azji – Pacyfiku również rozpoczęła się podobnie, ogromna liczba ludzi weszła na scenę, a wszyscy ubrani byli w specyficzne stroje narodowe z sześciu państw.

„Olbrzymie wyzwania misyjne stoją przed nami w wielu miejscach – w Mongolii, Chinach, Północnej Korei, Japonii, Tajwanie, Hong Kongu i Macao,” powiedział przewodniczący wydziału Jairyong Lee, który również przywdział strój tradycyjny. „Jednakże, pomimo tych wielkich wyzwań i przeciwności, Pan wspaniale błogosławi swojemu Kościołowi.”

Do błogosławieństw w regionie o największej na świecie gęstości zaludnienia zaliczyć można 1.400 zborów i akcji misyjnych przeprowadzonych w ciągu ostatnich pięciu lat, a także tysiące ludzi ponownie angażujących się w studiowanie Biblii, po tym jak międzynarodowa akcja Kościoła („Wędrująca Biblia”) ponownie wywołała zapał do jej studiowania.

Dodatkowo, prezentacja wideo przedstawiła wielkie grono wierzących, które kwitnie w Chinach, gdzie Kościół urósł do blisko 120 zborów, a starszy zboru w innym regionie pomógł uformować 380 takich grup.

Podjęte starania wspierają rozprzestrzenianie się poselstwa adwentowego. Ruch Misji Pionierskiej, projekt globalny Kościoła, wycelowany jest w nieosiągalne rejony, wliczając niektóre części Tajwanu. Złoci Aniołowie – młodzi, śpiewający misjonarze, którzy zgłosili chęć jako wolontariusze zaśpiewania koncertu i rozdystrybuowania broszur – zainspirowali poprzez swoją służbę ponad 2.000 ludzi. A od roku 2008, pary współczesnych uczniów – w ogólnej liczbie ponad 1.700 – wychodzą na ulice zaopatrzeni w publikacje na temat poselstwa na co najmniej 2 godziny na tydzień.

„`Najpierw misja’, to jest motto, które zapisane jest głęboko w naszych sercach,” wyznaje Lee. „A dzięki łasce Boga, będziemy dalej pracować ze wszystkich naszych sił, aby zakończyć dzieło ewangelii.”


© Arin Gencer/Adventist News Network
Tłum. Estera Strama dla www.adwentysci.waw.pl

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.