Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Raporty z działalności Kościoła na świecie cz. 1.

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 02/07/2010 | jk

Zgromadzeni w Gmachu Georgia (Dome) delegaci wysłuchali raportów z działalności Kościoła w wydziałach (regionach) Południowej Azji – Pacyfiku, Transeuropejskiego i Zachodnio-Centralnej Afryki, które ukazały różnorodność kulturową, ekonomiczną i religijną zarówno w wymiarze wyzwań oraz możliwości rozwoju.

Delegaci w Atlancie podczas 59. Kongresu Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego powitali swoich kolegów z Wietnamu i Timoru Wschodniego, krajów znajdujących się w regionie Południowej Azji – Pacyfiku, gdzie zasięg misji adwentystycznej jest bardzo ograniczony.

W roku 2005, w Timorze Wschodnim było zaledwie 35 adwentystów, natomiast na sesji GC przewodniczący wydziału, Alberto C. Gulfan, z radością ogłosił zebranym delegatom, iż w chwili obecnej Kościół liczy 500 członków.

Ludność tybetańsko-birmańska Lisu, licząca 1.2 miliona członków grupa etniczna zamieszkująca odległe tereny południowo-zachodnich Chin, północnej Tajlandii, Birmy i wschodnich Indii, do tej pory pozostawała wciąż nieosiągalna dla misji adwentystycznej. Dzisiaj, dzięki pracy pionierów Misji Globalnej i zaprzyjaźnionym ewangelistom, ludzie Lisu uczęszczają na nabożeństwa do kościoła w każdą sobotę.

Na Filipinach, gdzie posługiwanie się wiadomościami tekstowymi jest bardzo powszechne, służby kościelne zajmujące się wysyłaniem tekstów biblijnych zauważyły nowe zgłoszenia o subskrypcje. Poprzez współpracę z państwowym operatorem telekomunikacyjnym, Kościół może wysyłać w formie wiadomości tekstowych wersy biblijne, codzienne modlitwy, ciekawostki oraz wiadomości kościelne.

Około 5.000 zborów adwentystycznych w regionie Południowej Azji – Pacyfiku uczestniczyło w inicjatywie podjętej przez Duszpasterstwo Zdrowia działającym przy Kościele światowym, która miała na celu stworzenie w lokalnej społeczności kościelnej centrów zdrowotnych. W efekcie, członkowie mogli zaoferować kursy żywienia, rzucania palenia i zajęć sportowych.

Wydział Trans-Europejski jest najmniejszym regionem Kościoła pod względem liczby członków, ale największym w zakresie „krajów i wyzwań” - powiedział Bertil Wiklander, przewodniczący wydziału.

W regionie, gdzie istnieje jeszcze wiele państw, do których nie dotarła misja adwentowa, lokalni przywódcy radują się nawet z najmniejszego wzrostu. „Dziękujemy Bogu za każdy chrzest jaki mamy, nawet z jednego lub dwóch” - mówi Wiklander.

W wydziale zanotowano 20% wzrost chrztów w ciągu pięciu lat, a członkowie założyli prawie 300 nowych zborów.

W przedstawionym video raporcie, na pierwszy rzut oka region prezentuje się jako zamożny i niezależny. Później, obraz odkrywa rzeczywistą twarz społeczeństwa schowaną za fasadą – samotność, zwątpienie, przestępstwa, biedę, „rozpad” rodzin i „walkę” o zatrzymanie młodych ludzi w Kościele.

Przejmująca muzyka towarzyszyła wchodzącym na salę spotkań przywódcom wydziałów, gdzie prezentowali również specjalne inicjatywy, podjęte by wyjść naprzeciw widocznym potrzebom w lokalnym społeczeństwie.

W Islandii, z okazji programu Dzieci jako Uczniowie, jeden siedmiolatek miał okazję zaprosić swojego kolegę do kościoła – obecnie program jest obecny w 25 krajach z 40 należących do wydziału.

W Stirling Station – na rancho w Norwegii noszącego wyraźne znamiona australijskiego charakteru - para wyznawców prowadzi zbór oparty na wspólnocie. Projekt ten jednoczy dzieci i ich rodziny przy takich zajęciach jak ręcznie wykonywanie przybory z drewna czy też wyroby ze skóry, a rezultatem są nowi członkowie zboru.

Dwadzieścia jeden zborów w Holandii przyciągają lokalną społeczność przez wypracowywanie relacji, co jest „długim procesem”, ale ostatecznie „naprawdę przynoszącym efekt,” przekazuje w swoim raporcie przewodniczący Kościoła w tym kraju.

Przywódcy Zachodnio-Centralnej Afryki, którego raport przedstawiany był na samym końcu, przekazali, iż przez ostatnie pięć lat skupiali się na działalności ewangelizacyjnej.

Liderzy Duszpasterstwa Kobiet mieszczącego się w Cote d’lvoire, gdzie znajduje się siedziba wydziału, poprowadzili program mający na celu dotarcie do lokalnego kampusu uniwersyteckiego pod hasłem „Wygraj jednego, wygraj każdego.” Zanim studenci zaakceptowali przekaz adwentystów, władze uniwersytetu przyznały im miejsce do odprawiania nabożeństw na terenie kampusu.

Wydział ten zanotował również wzrost w uzyskaniu niezależności finansowej, przez ostatnie pięć lat wzrost systematycznie powiększał sie z 30% do 70%, jak podaje skarbnik wydziału Zachodnio-Centralnej Afryki.

Liczne konferencje, na których głównym programem była edukacja nowych członków na temat ofiarności dziesięciny i darów, były częścią wspólnych wysiłków wydziału w kierunku osiągnięcia niezależności finansowej.

W Liberii i Sierra Leone, ostatnie wojny domowe zniszczyły infrastrukturę Kościoła i pozostawiły wielu adwentystów bezdomnymi i bez pracy. Wysiłki i działania skierowane na budowę nowych kościołów, a także uformowanie wyznawców w małe grupy mają na celu odbudowanie ich życia i wiary, przedstawia raport.


© Elizabeth Lechleitner/Adventist News Network
Tłum. Estera Strama dla www.adwentysci.waw.pl

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.