Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

REJOICING IN HOPE! - Wieści z Chicago

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 24/05/2010 | jk

REJOICING IN HOPE! (Radowanie w nadziei) – to hasło nabożeństwa okręgowego zborów adwentystycznych działających na terenie Diecezji Illinois, które odbyło się w sobotę 22 maja 2010 w Wheaton College.

Głównymi mówcami byli: znany ewangelista adwentystyczny, wiceprzewodniczący Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – pastor Mark Finley oraz Nathan Hoffman – historyk i prawnik, znany z fascynującej serii rozważań na temat księgi Daniela („Unsealing the Mysteries of Daniel”).

Oprawę muzyczną zapewnił Stephen Zork, dyrektor Wydziału Muzykologii na Andrews University. Licznie przybyli wyznawcy okolicznych zborów zjednoczyli się we wspólnym wielbieniu Boga, poprzez hymny, modlitwy i dziękczynienia. Na każdym kroku dało się zauważyć doskonałą organizację spotkania. Dzieci i młodzież mogli wziąć udział w specjalnie dla nich przygotowanych programach, zadbano o tłumaczenie kazań na języki wielu grup etnicznych obecnych na nabożeństwie. Program spotkania przeplatany był wspaniałą chrześcijańską muzyką.

Nie ulegało jednak wątpliwości, że wszyscy zebrani z niecierpliwością czekają na przesłanie głównego mówcy – pastora Marka Finleya. Jego rozważanie oparte na słowach z Ewangelii wg św. Jana 19:30 „Wykonało się!” w dobitny sposób ukazało słuchaczom ogrom Bożego zaangażowania w realizację odwiecznych zamierzeń związanych ze stworzeniem i zbawieniem człowieka. Na każdym etapie historii ludzkości Bóg był i jest gwarantem naszego zwycięstwa. On stworzył nas na swoje podobieństwo i dzieło do zostało zwieńczone sukcesem. On zbawił nas wziąwszy na siebie ciężar odpowiedzialności za nasze winy, on usprawiedliwił, zbawił, wywyższył. On także skutecznie zakończy historię zła i grzechu nie pozostawiając w nowej rzeczywistości miejsca na to co skalane i niedoskonałe. Jakaż nadzieja i pewność spłynęły do serc zgromadzonych! Nasze zwycięstwo oparte na dziele Chrystusa jest niesie radość i tęsknotę za dopełnieniem zamierzeń Bożych.

Nie zapomniano o czasie na modlitwę. W specjalnie do tego wyznaczonym miejscu przez kilka godzin gromadziły się osoby tęskniące za żarliwą rozmową z Bogiem.

Przerwa obiadowa była okazją żeby spożyć posiłek w gronie przyjaciół. Polska grupa wyznawców skupiona w chicagowskim zborze oraz Polacy, którzy z uwagi na spore odległości zazwyczaj uczęszczali do zborów amerykańskich spotkali się pod gołym niebem na rodzinnym pikniku. Smaczne wegetariańskie potrawy, sałatki, wypieki były tylko tłem dla pełnych radości i humoru rozmów.

Tak rzadko mamy okazję by spotkać się w gronie dobrych znajomych, by dzielić się najnowszymi doświadczeniami z Bogiem, by pokrzepiać się i wzmacniać. Pełne mocy przesłanie pastora Finleya zdominowało nasze rozmowy i marzenia. Mimo skromnych zasobów i sił polska społeczność adwentowa w Chicago angażuje swój czas i możliwości w dzieło zwiastowania Ewangelii na tym odległym kontynencie.

Organizatorzy spotkania zadbali także o ruch i aktywny wypoczynek. W godzinach 18-21 można było korzystać z wielu zajęć sportowych i zabaw. Uczestnictwo w tak fascynującym spotkaniu, było niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich zgromadzonych. Dziękujemy Bogu za tę wspólnotę wiary, nadziei i służby!


© Zbigniew Makarewicz dla www.adwentysci.waw.pl


Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.