Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Jak budować więzi małżeńskie?

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 23/02/2010 | jk

Podczas trzech kolejnych weekendów stycznia 2010 roku w stołecznej kaplicy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przy ul. Foksal 8,
z inicjatywy Sekretariatu ds. Rodziny przy Zarządzie Kościoła, odbyło się sześcioczęściowe seminarium pt. „Jak budować trwałe więzi małżeńskie?” prowadzone przez certyfikowanych doradców i terapeutów rodzinnych Alinę i Marka Rakowskich z Krakowa.

Spotkania przeznaczone były dla wszystkich par małżeńskich pragnących – w zależności od sytuacji i stażu – zbudować, zacieśnić lub przywrócić wzajemne więzi. Program składał się nie tylko z prelekcji i prezentacji, ale również z pracy w parach, rozmów, rozwiązywania testów i wykonywania zadań domowych.

Tematyka poruszana podczas tych rodzinnych warsztatów to: budowanie mocnych fundamentów przez wspólne spędzanie czasu i wzajemne poznawanie się, sztuka porozumiewania się, rozwiązywanie konfliktów, potęga przebaczenia, udany seks a także miłość w działaniu.

Kursanci mogli zaopatrzyć się w specjalny podręcznik zawierający konspekty zajęć, testy, ćwiczenia i zadania domowe. Po każdym wykładzie istniała możliwość indywidualnych konsultacji.

W spotkaniach regularnie brała udział kilkudziesięcioosobowa grupa słuchaczy z rozpiętością stażu małżeńskiego od roku do ponad trzydziestu lat. Interesujący sposób przekazu treści ilustrowanej prezentacją slajdową, otwarta i pełna ciepła osobowość prelegentów oraz bogate przykłady z własnego życia przyciągały kursantów, którzy mimo niskich styczniowych temperatur przybywali na spotkania w każdy piątek, sobotę i niedzielę na godz. 18. aby wspólnie uczestniczyć w tym interesującym programie.

Na zakończenie wspólnych, zimowych spotkań małżeńskich z gośćmi z Krakowa, gospodarz miejsca - pastor Zbigniew Makarewicz, podziękował prelegentom za służenie swoim czasem, wiedzą i bogaty program, który z pewnością w perspektywie czasu wpłynie na uczestniczące w nim pary małżeńskie zbliżając je do siebie, a także do Boga, który – jak to również podkreślano podczas wykładów - jest gwarantem i fundamentem trwałości wszelkich związków i wszelkiego szczęścia.

Państwo Alina i Marek Rakowscy obdarowani na koniec przez uczestników szczerymi słowami sympatii i podziękowań otrzymali także od miejscowego zboru album, który będzie przywracał w pamięci te szczególne chwile spędzone w mroźnej, ale jakże gościnnej Warszawie.

Cykl spotkań zakończono grupowym zdjęciem oraz wspólną modlitwą dziękczynną.


© Jan Kot / www.adwentysci.waw.pl


Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.