Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Adwentyści mówią "NIE" przemocy wobec kobiet

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 10/12/2009 | jk

Zapoczątkowana niedawno globalna kampania EndItNow, (w Polsce znana pod hasłem: „Dość już tego!”) tępiąca przemoc wobec kobiet i dziewcząt, spotyka się obecnie z szerokim wsparciem w trzech z trzynastu światowych jednostek terytorialnych Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Jak donoszą organizatorzy, akcja angażuje liderów i kościelne grupy do aktywnego przeciwdziałania przemocy domowej.

Projekt „Dość już tego!” przedstawiono w listopadzie na podsumowujących rok spotkaniach w Becici w Czarnogórze adwentystycznym delegatom z regionu transeuropejskiego, mającego siedzibę w Wielkiej Brytanii i obejmującego ponad 40 krajów i terytoriów.

– Zachęcamy przywódców, aby od 15 stycznia do 15 marca skoncentrowali wysiłki na takim promowaniu tej kampanii, aby poderwać ludzi do działania – oświadczyła Anne-May Wollan, odpowiedzialna na tym obszarze za sekretariat Misja Kobiet. – Pragnęlibyśmy, aby każdy kraj skorzystał z nadarzającej się okazji, rozgłaszając nasze działania w tej sferze.

Kenii poparcia udzieliło też adwentystyczne kierownictwo Kościoła reprezentujące kraje całej wschodniej i środkowej Afryki, podejmując się bronić sprawy na swoim terenie.

– Mówimy otwarcie na ten temat i zbieramy podpisy – poinformował entuzjasta kampanii w liście nadesłanym po jej rozpoczęciu w tamtym rejonie.

Podczas prezentacji kampanii uczestnicy podjęli zobowiązanie na forum publicznym, powtarzając hasło kampanii: „Adwentyści mówią NIE przemocy wobec kobiet” w języku chińskim, malajskim, tagalskim, bangla, syngaleskim, indonezyjskim, birmańskim i portugalskim.

– Ta nowa akcja wzywa każdego z nas do wspólnego działania czynem i słowem dla ratowania ludziom życia – powiedział Charles Sandefur, przewodniczący Adwentystycznej Agencji Pomocy i Rozwoju (ang. ADRA).

W trakcie pierwszego etapu kampanii od jej zwolenników ma być zebranych milion podpisów na obszarze 200 krajów i terytoriów. Kiedy zostaną już zgromadzone, przedstawi się je ONZ-owi, aby zwrócić uwagę na tę kwestię, wyrazić poparcie dla nowych strategii, lepiej chroniących kobiety i dziewczęta, oraz złożyć publiczną deklarację aktywności Kościoła adwentystycznego na rzecz zastopowania przemocy wobec słabszej płci.

– Chronimy przyszłość naszych córek, wnuczek, bratanic, siostrzenic, matek, sióstr, przyjaciółek i sąsiadek – powiedziała Jecqueline, 38-letnia entuzjastka z Aguadilla w Portoryko. – Każda kobieta ma prawo do bezpieczeństwa i miłości.

Akcję „Dość już tego!” zapoczątkowano 13 października 2009 przy wsparciu ze strony ADR-y oraz sekretariatu Misja Kobiet przy Kościele adwentystycznym w celu podniesienia świadomości o przemocy względem kobiet i dziewcząt oraz wyrażenia poparcia dla położenia kresu temu zjawisku.


© Nadia McGill/ANN
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński dla adwentysci.waw.plKLIKNIJ W BANER BY ZOBACZYĆ ANGLOJĘZYCZNĄ WITRYNĘ KAMPANI


- Czytaj więcej o stanowisku adwentystów wobec przemocy domowej
Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.