Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Ruszył "Miś" na miarę naszych możliwości!

AKTUALNOŚCI Z KRAJU | 06/10/2009 | jk

Dnia 2 października 2009 roku we Wrocławiu miała miejsce szczególna uroczystość – oficjalne otwarcie Świetlicy Środowiskowej „Miś”, prowadzonej przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną.

Uruchomienie tej placówki to efekt końcowy ponad rocznej pracy wolontariuszy i sponsorów.

Opowieść o początkach…

Filię Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej we Wrocławiu powołano do istnienia jesienią 2005 roku. Pierwszą akcją wrocławskich wolontariuszy było przeprowadzenie serii prelekcji na temat zdrowego stylu życia. W ciągu następnych lat oprócz działalności promującej zdrowy styl życia (wykłady, kuracje odwykowe dla palaczy) zorganizowano kilka koncertów charytatywnych połączonych z kolacją dla ubogich, prowadzono punkt wydawania żywności i odzieży (podopieczni filii przez kilka lat otrzymywali bezpłatnie raz w miesiącu żywność oraz raz na kilka miesięcy odzież.

Działalność dobroczynna była możliwa dzięki uprzejmości Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który nieodpłatnie użyczał pomieszczenia do tego celu. W ciągu lat 2005–2008 wrocławska filia ChSCh udzieliła pomocy 1453 osobom o łącznej wartości 295 391,23 zł. W tym czasie wolontariusze przepracowali nieodpłatnie na rzecz Potrzebujących ponad 5000 godzin. Kiedy liczba podopiecznych, którym udzielano pomocy, przekroczyła 300 osób na miesiąc, warunki lokalowe zmusiły filię do poszukiwania nowego lokum.

Jak znaleźliśmy „Misia”…

Po kilkumiesięcznych staraniach, dnia 25 kwietnia 2009 roku filia Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej we Wrocławiu otrzymała od Urzędu Miasta Wrocław lokal przy ulicy Oleśnickiej 4.

Po następnych kilku miesiącach ofiarnej pracy wolontariuszy udało się wyremontować pomieszczenia i kontynuować działalność w nowym miejscu. Działacze ChSCh postanowili wtedy podjąć kolejną inicjatywę, a mianowicie uruchomić świetlicę środowiskową. Projekt ten rozpoczęto realizować wolontaryjnie - dwa dni w tygodniu, od marca z pełną grupą podopiecznych (min. 15 dzieci).

To była orka na ugorze – brak pieniędzy na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlicy, starania o podstawowe wyposażenie pomieszczeń, szukanie sponsorów, składanie kolejnych pism do Urzędu Miasta o dofinansowanie, opieka nad dziećmi… Praca zaowocowała otrzymaniem skromnej dotacji od Urzędu Miasta Wrocław na prowadzenie tej placówki w pełnym zakresie (to znaczy pięć dni w tygodniu po cztery godziny z zapewnieniem wyżywienia).

Czasem marzenia o „Misiach” się spełniają

Rodzice i dzieci z ulicy Oleśnickiej od ponad dwóch lat zabiegali o uruchomienie świetlicy środowiskowej. „Jestem zadowolona, że dzięki Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej na naszej ulicy wreszcie działa świetlica środowiskowa. Moje dzieci bardzo lubią tutaj przychodzić, czują rodzinną atmosferę” – powiedziała jedna z mam podopiecznych.

„Świetlica zlokalizowana jest w trudnej części miasta, z dużym natężeniem zachowań patologicznych i cieszymy się, że możemy być ostoją dla dzieci z tej okolicy, które w większości pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych. Mamy kilkoro dzieci, które przychodzą do nas bardzo głodne i - jak przypuszczamy - posiłek wydawany w świetlicy jest ich jedynym w ciągu dnia” – powiedziała Iwona Majerowicz, kierowniczka świetlicy.

To właśnie dzieci nazwały tę placówkę „Miś”, bo jest jak pluszak, do którego można się przytulić. Daje namiastkę poczucia bezpieczeństwa, wsparcie emocjonalne, grupę rówieśniczą z podobnymi problemami, pomoc w nauce…

Święto „Misia”

Po przywitaniu gości Piotr Nowacki, dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, będącej polskim oddziałem ADRA - Adwentystycznej Organizacji Pomocy i Rozwoju - przedstawił historię i działalność dobroczynną tej organizacji na terenie kraju i za granicą.

Następnie Joanna Gajdzińska-Karyjewska, kierowniczka filii omówiła dotychczasowe inicjatywy podejmowane przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną na terenie Wrocławia, a Iwona Majerowicz zaprezentowała pracę świetlicy. Wszystkie trzy wystąpienia były wzbogacone prezentacjami zdjęć.

Po przemowach dorosłych zabrały głos dzieci. One jednak mówiły poezją i śpiewem. Taki bowiem przygotowały program artystyczny pod kierunkiem wychowawców. „Jestem pod dużym wrażeniem ogromnego zaangażowania kadry, która z takim poświęceniem przez wiele miesięcy pracowała za darmo” – powiedział Piotr Nowacki i uhonorował wolontariuszy pamiątkowymi podziękowaniami. Pointę końcową stanowił poczęstunek – częstowano ciastem, owocami i ciepłym słowem, które służyło zacieśnianiu więzi…

Dokarm „Misia”

„Dotacja z miasta przewiduje 68 zł tygodniowo na dożywianie min. 15 dzieci. Jest to kwota zdecydowanie niewystarczająca. Ponadto zbliża się zima, a my nie mamy pieniędzy na zakup opału. To są najbardziej palące potrzeby naszych podopiecznych i świetlicy, która przecież działa dla nich. Do zajęć z dziećmi potrzebujemy też min. 4 komputery z monitorami, skaner i drukarkę, natomiast materiały budowlane na adaptację wnęki w bramie kamienicy - tam mieści się nasz punkt wydawania żywności i odzieży.

Jeśli chcesz wesprzeć naszą pracę na rzecz dzieci lub najuboższych, proszę o kontakt telefoniczny ze mną: 601089808 lub o wpłatę na nasze konto bankowe” – powiedziała Joanna Gajdzińska-Karyjewska.

Chrześcijańska Służba Charytatywna – Filia we Wrocławiu
Ul. Oleśnicka 4
50-320 Wrocław

Nr konta bankowego 90 1500 1155 1211 5006 2365 0000

Otwarcie Świetlicy Środowiskowej „Miś” we Wrocławiu jest elementem ogólnopolskiego projektu prowadzenia tego typu placówek. Wszystkie osoby chcące wesprzeć już istniejące placówki lub mieć swój udział w tworzeniu kolejnych mogą to zrobić, wpłacając środki na konto:

Chrześcijańska Służba Charytatywna
20 1500 1126 1211 2008 0964 0000
Z dopiskiem „Świetlice środowiskowe”
Więcej informacji na stronie: www.chsch.org.pl


© Serwis informacyjny ChSCh (mon), fot. Piotr Kot
Publikacja informacji w serwiscie adwentysci.waw.pl na prośbę Zarządu ChSCh.
By zobaczyć więcej zdjęć z tego wydarzenia KLIKNIJ TUTAJ

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.