Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

ADRA-Polska pomaga w Lidzbarku Warmińskim

AKTUALNOŚCI Z KRAJU | 06/10/2009 | jk

We wrześniu ubiegłego roku rozpoczęła funkcjonowanie w Lidzbarku Warmińskim (przy ul. Wyszyńskiego 18A) Świetlica Środowiskowa „Centrum Alfa” Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej (ChSCh).

Dnia 30 września, z okazji rocznicy pracy tej placówki odbyła się wyjątkowa uroczystość. Po przywitaniu gości Piotr Nowacki, dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, będącej polskim oddziałem ADRA - Adwentystycznej Organizacji Pomocy i Rozwoju - przedstawił historię i działalność dobroczynną tejże organizacji na terenie kraju i za granicą.

Natomiast inicjatywy podejmowane przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną na terenie Lidzbarka Warmińskiego, czyli pracę z dziećmi w świetlicy środowiskowej oraz pomoc najuboższym w ramach punktu wydawania żywności - zaprezentowała i omówiła Dorota Zaborowska, kierowniczka filii.

Miłym akcentem była obecność na tej uroczystości Wojciecha Korzeniowskiego, przedstawiciela Rady Miasta Lidzbark Warmiński oraz Ewy Lubińskiej, redaktor naczelnej lidzbarskiej filii „Gazety Olsztyńskiej”.

Na szczególną uwagę zasługują podopieczni świetlicy, którzy uczestnicząc m.in. w zbiórkach żywności, mają swój udział w służbie Potrzebującym. Podczas uroczystości rocznicowej z kolei dzieci miały swoją cześć programu, w której podziękowały sponsorom za finansowanie świetlicy, wręczając im swoje malunki na szkle. Potem nastał czas docenienia i podkreślenia pracy wolontariuszy.

Piotr Nowacki z Dorotą Zaborowską wręczyli im pamiątkowe podziękowania. „To piękne, że są jeszcze osoby, które chcą za darmo poświęcać swój czas dla Bliźniego” – powiedział Piotr Nowacki.

Oprócz przemówień i podziękowań była również muzyka, odbył się bowiem koncert dwóch zespołów muzycznych: zespołu „Soneczko” (ze szkoły z ukraińskim językiem nauczania w Bartoszycach) oraz zespołu prowadzonego przez Ewę Gedryś, działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim. Daria Paszko, Natalia Sawko i Paulina Zaborowska z zespołu „Soneczko” z Natalią Szełest, ich opiekunką wykonały utwory w języku ukraińskim.

Natomiast zespół z Młodzieżowego Domu Kultury zagrał utwory współczesne. Był też poczęstunek, przygotowany w dużej części przez same dzieci. Na zakończenie oficjalnej części tej uroczystości, na prośbę kierowniczki filii, pastor Tomasz Żelazko, duchowny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego odmówił modlitwę za dalsze prowadzenie Boże w pomocy dzieciom i najuboższym.

Ostatnim akcentem tego wydarzenia była wspólna zabawa przy akompaniamencie zespołu z Młodzieżowego Domu Kultury.

Świetlica Środowiskowa „Centrum Alfa” jest trzecią tego typu placówką w Lidzbarku Warmińskim liczącym około 17 000 mieszkańców. Z ilości dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych można sądzić, że istnieje potrzeba, aby takich placówek było w tym mieście więcej.


© Serwis informacyjny ChSCh (mon), fot. Piotr Kot
Publikacja informacji w serwiscie adwentysci.waw.pl na prośbę Zarządu ChSCh.

Więcej o działalności ChSCh na stronie www.chsch.org.plDodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.