Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Oferta stażu oraz pracy w ChSCh

KOMUNIKATY | 20/09/2009 | jk

Celem Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej jest realizacja szlachetnej idei chrześcijańskiej dobroczynności oraz upowszechnianie i rozwijanie działalności charytatywno-opiekunczej.

Cele ChSCh:

- Udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.


- Pomoc osobom znajdującym się w trudnym położeniu materialnym.

- Udzielanie wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym.

- Realizacja projektów oświatowych w zakresie życia małżeńskiego i rodzinnego, jak również pomoc sierotom.

- Tworzenie miejsc dziennego pobytu, ośrodków leczniczych i readaptacyjnych.

- Udzielanie pomocy w zapewnieniu wypoczynku dzieciom i młodzieży.
Tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami.

- Realizacja projektów edukacyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej i ekologii.

- Pomoc potrzebującym w znalezieniu pracy.

- Powyższe cele Chrześcijańska Służba Charytatywna realizuje za pomocą odpowiednich poszczególnych projektów.

- Chrześcijańska Służba Charytatywna jest Organizacją Pożytku Publicznego.
UWAGA!!!a) Staż w Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej:

Jeśli jesteś:

- osobą bezrobotną do 25 roku życia,

- osobą bezrobotną, która nie ukończyła 27 roku życia, jeżeli nie upłynął okres 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej,

- osobą bezrobotną długotrwale (posiadającą status bezrobotnej powyżej 12 miesięcy) albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,

- kobietą, które nie podjęła zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

- osobą bezrobotną powyżej 50 roku życia,

- osobą bezrobotną bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

- osobą bezrobotną samotnie wychowującą co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

- osobą bezrobotną, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia,

- osobą niepełnosprawna nie pobierającą żadnych świadczeń,

Zapraszamy Cię do odbycia trwającego od 3 do 12 miesięcy stażu w Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. W trakcie jego trwania będziesz otrzymywał od Urzędu Pracy stypendium w wysokości 791 zł (680 zł netto). Pamiętaj, że staż u nas to znakomita możliwość podniesienia swoich kompetencji na rynku pracy.

Twój zakres obowiązków na stażu będzie dopasowany do Twoich zainteresowań i umiejętności. W naszym doświadczonym zespole będziesz mógł nauczyć się wielu cennych umiejętności.

To także szansa na podjęcie w przyszłości stałej współpracy z nami. Rozpoczęcie współpracy z ChSCh na zasadzie stażu to nie tylko szansa dla absolwentów szkół, osób bezrobotnych czy niepełnosprawnych, ale także możliwość rozwoju działalności ewangelizacyjnej przy naszych zborach. Szczególnie w zborach, gdzie jeszcze nie działa filia ChSCh, rozpoczęcie stażu może być początkiem prężnie działającej misji niesienia pomocy potrzebującym w różnorakim zakresie.b) praca w Chrześcijańskiej Służbie Charytatywnej:

Fundusze Unii Europejskiej, jak również obecny system finansów publicznych dają duże szanse rozwoju działalności dobroczynnej.
Jeśli jesteś:

- lekarzem, pielęgniarką, prawnikiem czy psychologiem – możesz realizować z nami projekty z zakresu poradnictwa,

- nauczycielem czy pedagogiem - możesz założyć z nami punkt przedszkolny czy też świetlicę środowiskową.

Współpraca z nami to nie tylko możliwość zarobkowania, ale także prowadzenia ewangelizacji w miejscu pracy oraz czerpania korzyści z pracy w zespole. Aby zarobić na utrzymanie swoje i swojej rodziny, nie musisz pracować w pojedynkę w świeckich instytucjach, często nie mając przy tym możliwości mówienia o Bogu.

O wiele prościej będzie pracować w grupie pod egidą Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. Zastanów się, ile będziesz mógł powiedzieć innym o Bogu, prowadząc chrześcijańskie poradnictwo medyczne, prawne, psychologiczne czy też po prostu chrześcijański punkt przedszkolny czy świetlicę środowiskową. Pamiętaj, że aby podjąć współpracę z nami, nie musisz opuszczać swojego miejsca zamieszkania.

Wszystkie chętne osoby proszę o kontakt: biuro@chsch.org.pl

W imieniu Zarządu Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

- Piotr Nowacki, dyrektor ChSChPublikacja oferty w serwisie www.adwentysci.waw.pl na prośbę Zarządu ChSCh. We wszelkich sprawach związanych z powyższą informacją prosimy o kontakt wyłącznie z biurem Zarządu Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej w Warszawie. Wiecęj informacji nt ChSCh czytaj TUTAJ


Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.