Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Jubileusz Pastora Poloka - z życia zboru

AKTUALNOŚCI WARSZAWA | 11/09/2009 | jk

W dniu 5 września br. podczas sobotniego nabożeństwa w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Warszawie miała miejsce uroczystość upamiętniająca szczególny jubileusz 45-lecia posługi kaznodziejskiej pastora dra Władysława Poloka, byłego wieloletniego zwierzchnika Kościoła w Polsce.

Chwile historycznych wspomnień, wzajemnych podziękowań, i szczerych wzruszeń były udziałem licznie zgromadzonych członków warszawskiego zboru i najbliższej rodziny jubilata.

Uroczystość prowadzili prezbiterzy stołecznego zboru – Waldemar Pieszka i Dariusz Górski, który także pieśnią solową ubogacił to szczególne wydarzenie. Specjalnie przybyłym z tej okazji gościem była także p. Lucyna Kapralska-Pitra, solistka z Krakowa, dedykująca kilka pieśni w dowód wdzięczności Bogu za ten szczególny jubileusz pastora Władysława Poloka.

Odczytanie życiorysu, życzenia od zboru i szczególne modlitwy w intencji dalszej służby wciąż bardzo aktywnego Sługi Ewangelii, było podniosłą chwilą nie tylko dla samego jubilata, ale także dla całej warszawskiej społeczności wiernych wśród której stawiał pierwsze kroki jako duszpasterz stołecznego zboru.Wysłuchaj uroczystości (czas nagrania 00:23:23)
Wysłuchaj słów pastora Poloka skierowanych do internautów
(czas nagrania 01:49:00)


Władysław Polokurodził się 27 marca 1939 r. w Cisownicy, protestanckiej wiosce na Śląsku Cieszyńskim, jako syn Andrzeja i Anny z domu Stekla.

Tam także uczęszczał do szkoły podstawowej, później z powodu problemów związanych z przestrzeganiem wolnej soboty uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bielsku-Białej (w szkole tej nie było zajęć w sobotę). Po zdaniu matury uczył się w Seminarium Duchownym w Bielsku-Białej w latach 1958/59, w latach 1959-1964 studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Od dzieciństwa wychowywany był w atmosferze ludzi głęboko wierzących, oboje rodzice byli adwentystami. Faktycznie to już jego prababcie ze strony ojca i matki w czasie I wojny światowej przyjęły adwentyzm. Życzeniem jego rodziców, jak jego osobistym pragnieniem w miarę wzrastania, była służba kaznodziejska.

Toteż po ukończonych studiach, zarówno w Seminarium, jak również na Uniwersytecie, 1 września 1964 r. podjął pracę w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Został przydzielony do pracy w Diecezji Wschodniej, konkretnie do zboru w Warszawie. Po dwóch tygodniach pracy został przeniesiony do Diecezji Zachodniej, do pracy w Poznaniu i okolicy.

Bardzo dobrze wspomina ten okres służby, jako czas zdobywania pierwszych doświadczeń. Jesienią 1966 r. został przeniesiony do pracy w Seminarium Duchownym w Podkowie Leśnej, jako wykładowca przedmiotów biblijnych i wychowawca. W 1969 roku powołano go na funkcję dyrektora Seminarium Duchownego, którą sprawował do 1976 roku.

Potem krótko był dyrektorem Korespondencyjnej Szkoły Biblijnej, a następnie został przydzielony do Diecezji Południowej, gdzie pełnił funkcję pastora-seniora okręgu bielskiego, a później cieszyńskiego, jak również ewangelisty diecezji. Był także tzw. sekretarzem oddziałowym.

W 1982 r. został przeniesiony do pracy w Zarządzie Kościoła, do pełnienia obowiązku sekretarza ds. duchowieństwa i ewangelizacji. W roku 1988 został wybrany, by pełnić funkcję przewodniczącego Kościoła. Swą służbę na tym stanowisku wykonywał do roku 2003.

W tym okresie czasu wykonywał dodatkowe czynności jako dyrektor oddziałowy różnych sekretariatów (m. in. edukacji, szkoły sobotniej i zdrowia), a także był czasowo dyrektorem Chrześcijańskiego Instytutu Wydawniczego „Znaki Czasu” i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego. W tych też latach był także pracownikiem dydaktycznym Wyższego Seminarium Duchownego w Podkowie Leśnej.

Poza tym wykonywał pracę duszpasterską spotykając się z wyznawcami podczas letnich kampów, zjazdów, różnych uroczystości i odwiedzin w zborach. W tym czasie napisał 10 książek i 500 artykułów.

W czerwcu 2007 Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obronił pracę doktorską poświęconą początkom adwentyzmu w Europie

Należy podkreślic, iż recenzja książki pastora dra Władysława Poloka, zatytułowanej „Geneza i wczesny rozwój adwentyzmu europejskiego”, i wydanej przez uczelniane wydawnictwo „Signa Temporis” Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej, została zamieszczona w 46 numerze rocznika teologicznego „Andrews University Seminary Studies”.

Jest to pierwsza recenzja naukowa polskiej książki, jaka ukazała się w tym naukowym periodyku. Pismo to należy do liczących się w środowiskach religijnych i teologicznych, nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Jest to zarazem jedyna w dotychczasowej historii polskiego adwentyzmu pozycja wydawnicza, która dostąpiła tego zaszczytu.

Recenzja została napisana przez cenionego naukowca, prof. zw. dra hab. Krzysztofa Bilińskiego, wykładowcę i pracownika naukowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Książka dra Poloka została także bardzo dobrze przyjęta i wysoko oceniona w naukowych kręgach adwentystycznych, wzbudzając zainteresowanie badaczy i czytelników zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i kilku krajach europejskich.

Pastor Władysław Polok do niedawna był prorektorem ds. dydaktycznych Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny Czechowskiego, a jego pragnieniem jest by nadal pracować aktywnie do ostatnich chwil życia, a nade wszystko jeszcze za życia przekroczyć Jordan i wejść do Niebiańskiego Kanaanu, a także to, by jego dzieci wybrały służbę głoszenia ewangelii.


Dodaj swój komentarz...
Twórcy i cała redakcja serwisu dołącza się do wypowiedzianych życzeń i gratulacji jednocześnie dziękując pastorowi Polokowi za życzliwość, pomoc i nieustającą gotowość do współpracy z nami na rzecz szerzenia Słowa Bożego poprzez internet.

- Zespół Redakcyjny www.adwentysci.waw.pl


Kochany Władku, kochana Aniu, słuchając tej pięknej uroczystości, nie mogłem wytrzymac i w ten sposób chcę wyrazic Bogu podziękowanie za to, że miałem Was i nadal mam Was jako bliskie rodzeństwo w naszym Panu.

Nie zapomnę naszych pięknych czasów spędzonych w Podkowie Leśnej. Niech nasz łaskawy Bóg nadal Was prowadzi w tej tak pięknej pracy dla Niego. Dzieki!!! Serd. pozdrawiam.


- Janek Trzpil, München


Drogi Pastorze, Przyjacielu - Drogi Władku! Z okazji tak pięknego Jubileuszu, składam w imieniu własnym, rodziny i mam nadzieję w imieniu całej rodziny polsko-adwentystycznej w Australii, najserdeczniejsze życzenia aby łaskawy Bóg Ciebie nadal prowadził, błogosławił, dał dużo zdrowia i sił do dalszej pracy dla dobra Kościoła.

- Bogusław Kot - Melbourne, Australia


Drogi Bracie w Chrystusie, Pastorze Władysławie Polok z małżonką.
Z okazji Jubileuszu dołączam najserdeczniejsze życzenia dobrej tak owocnej pracy na niwie Pańskiej, zdrowia oraz pomyślności we wszystkim co Brat będzie podejmował. Niechaj błogosławieństwo Boże spoczywa nad Bratem i Jego Rodziną.


- pr. Romuald Wawrzonek, Sydney, Australia

MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.