Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

Deklaracja Monachijska podpisana!

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA | 10/08/2009 | jk

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego i odbywający się w zeszłym tygodniu w Niemczech Drugi Paneuropejski Kongres Młodzieży postanowił o przyjęciu Deklaracji Monachijskiej.

Inicjatywa ta wypłynęła na kilku forach chrześcijańskich podczas dyskusji pomiędzy młodymi ludźmi a ich przywódcami kościelnymi i dotyczyła między innymi misji Kościoła, administracji kościelnej oraz kwestii społecznych.

Idea dyskusji na forach wywodzi się od młodych adwentystów regionu północnej Europy, którzy razem z innymi młodymi ludźmi świata czuli silną potrzebę bycia traktowanymi poważnie przez Kościół.

Pastor Paul Tompkins, jeden z wydziałowych dyrektorów młodzieży europejskiej podczas konferencji prasowej wypowiedział się w ten sposób: „Chcemy kontynuować cotygodniowy dialog i podtrzymywać nieustającego ducha partnerstwa z młodzieżą w Kościele.

„Deklaracja Monachijska"

* Bardzo doceniamy komunikację społeczną, która rozpoczęła się tutaj w Monachium z naszymi przywódcami i wdzięczni jesteśmy za Wasze szczere zainteresowanie.

* My, młodzież oddani jesteśmy Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego i wyrażamy wolę wspierania go i aktywnego zaangażowania.

* Dlatego też, zachęcamy przywódców Kościoła w Europie, by zwrócili się w stronę nowego paradygmatu przywództwa opartego na otwartym dialogu, obopólnego zrozumienia i wspólnego celu.

* Wierzymy, iż nowy paradygmat zmotywuje młodzież do odnalezienia głębszego znaczenia religii i własnej odpowiedzialności w powiększaniu królestwa Bożego w Europie”.


Innym ważnym wydarzeniem podczas Kongresu, którego hasło brzmiało „Teraz Twoja kolej”, był Fun Run (nazwa biegów organizowanych jako akcje charytatywne), który odbył się w czwartek po południu, a podczas którego zebrano ok. 10.000 Euro (42.000PLN) na pomoc dla niemieckich dzieci. Podczas tego biegu, który wspierał akcję charytatywną „Pomóż dzieciom” wzięło udział około 360 biegaczy – uczestników Kongresu.

„Z perspektywy świata, ten Kongres był znakomicie zorganizowanym wydarzeniem, które przygotuje nowe pokolenie młodzieży adwentystycznej do służenia ich Kościołowi, a także ich lokalnym społecznościom” - powiedział pastor Baraka Muganda, dyrektor Sekretariatu Młodzieży przy Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z siedzibą w USA.

Po czterech dniach Paneuropejskiego Kongresu Młodzieży, który zebrał łącznie 4.500 uczestników (!) zakończono spotkanie zaproszeniem na następny kongres, który ma odbyć się w roku 2013. Czterdzieści państw i czternaście języków zaprezentowało się podczas tego barwnego wydarzenia w centrum kongresowym w Monachium, gdzie muzyka rozbrzmiewała całe noce i docierała nawet do stacji pobliskiej metra.

W monachijskim kongresie młodzieży brało także udział liczne grono Polaków, przybyłych indywidualnie (nawet z Wielkiej Brytanii!), w zorganizowanej grupie z wielu miast kraju, a także tych mieszkających w Niemczech.

© AYCPRESS, Tłum. Estera Strama / www.adwentysci.waw.pl

Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.