Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
www.adwentysci.waw.pl

O "aniołach i demonach" w Chicago

AKTUALNOŚCI Z KRAJU | 22/05/2009 | jk

Chicago, wtorek 19 maja 2009, godz. 16:30 czasu lokalnego. Przed mikrofonem Radia 1030 popularna wśród chicagowskiej Polonii dziennikarka - Pani Małgorzata Ptaszyńska, po drugiej stronie jej gość, pastor Zbigniew Makarewicz.

Tematem rozmowy jest trwająca od kilku dni euforia związana z kolejnym filmem opartym na książce Dana Browna „Anioły i demony”.

Wydarzenia te stały się pretekstem do przygotowania przez Polski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Chicago serii spotkań polemizujących z tezami propagowanymi przez Browna.

„Czy iluminaci naprawdę istnieją?”, „Czy Kościół nie reaguje na książki Browna zbyt nerwowo?”, „Na ile prawdziwe są tezy zawarte w powieściach Browna?”, „Czy nie jest to tylko literatura z pogranicza sensacji i fikcji? To tylko niektóre z zagadnień poruszanych podczas wywiadu. - informuje pastor Makarewicz

Te i inne pytania dały pastorowi okazję do przedstawienia głównych założeń prowadzonych przez niego spotkań. Według prelegenta w dobie zacierania się granic pomiędzy prawdą a fałszem, warto zachęcać społeczeństwo do weryfikacji swoich postaw i przekonań.

„Książki Dana Browna mogą być nowym impulsem dla wszystkich chrześcijan, by zgodnie ze słowami ap. Piotra byli gotowi „…do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest…” (1 Ptr 3:15) – mówił pastor Makarewicz.

To był już kolejny wywiad radiowy poprzedzający rozpoczęcie publicznych spotkań duchownego z Warszawy z chicagowską Polonią. A jak wyglądało pierwsze spotkanie „na żywo” z polskimi emigrantami?

Rumuński Kościół Adwentystyczny w Chicago przy Berenice Ave, 18 maja 2009 godz. 19:00 czasu lokalnego. Budynek oplakatowany kolorowymi afiszami zapraszającymi na polskie wykłady „Kod Leonarda da Vinci”.

Na przykościelnych trawnikach widoczne z daleka tablice informują przejeżdżających kierowców o spotkaniach. Zaczynają przybywać pierwsi uczestnicy. Ponad godzinę wcześniej przybyli tu pastorzy Arkadiusz Bojko i Zbigniew Makarewicz, by w modlitwie przygotować się na to ważne wydarzenie.

Około 19:30 w sali obecnych jest kilkadziesiąt osób, ale wciąż dochodzą kolejne. Pastor Makarewicz podczas prelekcji zapoznał obecnych z głównymi tezami głośnej książki Dana Browna „Kod Leonarda da Vinci” i „Anioły i Demony.

Po przedstawieniu bohaterów powieści i zarysów fabuły przyszła kolej na niezwykle istotne pytania: Na czym polega wydawniczy fenomen książek Browna? Czy chrześcijanie mogą zgodzić się z poglądami, które w nich wyrażano? Dlaczego środowiska chrześcijańskie tak raptownie zareagowały na te publikacje? Które z fundamentalnych nauk Ewangelii zostały poddane gruntownej krytyce? Na ile rzetelny jest obraz Chrystusa malowany ustami bohaterów powieści? Czy wszystkie poglądy Browna są czystą fikcją lub deformacją faktów?

Po około godzinnym wykładzie przyszła pora na zadawanie pytań.

"Temperatura na sali bardzo się podniosła. Okazało się, że uczestnicy spotkania są doskonale zapoznani z treścią książek i tematyką przez nie poruszaną. Pytania dotyczyły kwestii związanych z formowaniem się kanonu Pisma Świętego, rzetelności obecnego tekstu Ewangelii, pytano o rolę kobiet w kościele chrześcijańskim, o rzekomy związek małżeński Jezusa Chrystusa i Marii Magdaleny, a także o wiele innych istotnych zagadnień biblijnych, daleko wykraczających poza ramy wykładu." - relacjonuje pastor Makarewicz.

W atmosferze pytań i odpowiedzi mięła kolejna godzina spotkania. Szybko okazało się jednak, że jeszcze długo po zakończeniu spotkania małe grupki uczestników gromadziły się wokół pastorów prowadząc rozmowy oscylujące wokół Pisma Świętego.

"To był udany wieczór, wrz z organizatorami spotkania dziękowaliśmy Bogu za to, że Jego Słowo nadal porywa i fascynuje… Dotyczy to także mieszkańców tak wielkich aglomeracji miejskich jak Chicago" - dodaje kaznodzieja zboru Warszawa-Centrum.


© www.adwentysci.waw.pl

- Czytaj poprzednią informację z pobytu pastora Makarewicza w Chicago
Dodaj swój komentarz...


MEDIAREKLAMA
REKLAMA
ADRA DLA DZIECI
(c) 2006-2012 Adventist Warsaw Media Group - Niniejszy serwis jest niedochodową i wolontaryjną działalnością członków zboru Warszawa-Centrum.